27. Ulusal Bilişim Kurultayı/Ankara: TBD PANEL-23 Eylül 2010 “Yeni Medyada Nefret Söylemi” Saat: 10:45-12:00

Bu panelde yeni medya ortamında, üretilen ve dolaşıma sokulan nefret söyleminin, geleneksel medyada üretilenden temel farkları, yeni medyanın sunduğu risk ve olanaklar bağlamında çeşitli örneklerle ele alınacak, İnternet’teki çeşitli uygulamalarda hızlı bir biçimde dolaşıma sokulan nefret söylemi ile ilgili olarak alınabilecek önlemler tartışılacaktır. Panel, Mutlu Binark’ın (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi) yönetiminde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar sırasıyla şu şekildedir: Işık Barış Fidaner (Boğaziçi Üniversitesi Doktora Öğrencisi), İlden Dirini (Özgür Radyo Haber Editörü), Ayşe Kaymak (Alternatif Bilişim Hukuk Danışmanı), Eser Aygül (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi), Tuğrul Çomu (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi) ve Burak Doğu (İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi).

Katılımcılar, Bildiriler ve Özgeçmişler:

Mutlu Binark (Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Panel yöneticisi (moderatör)

1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de gerçekleştirdi. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi’nde doktora,  Aarhus Üniversitesi ve Syd-dansk Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürmek için burslu konuk araştırmacı olarak bulundu. Halen Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanlarını iletişim sosyolojisi, kültürlerarası iletişim, eleştirel medya okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet ve popüler kültür metinleri, ile yeni iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları arasında Kadın ve Popüler Kültür (S.İrvan ile der. ve çev.) (1995); Tüketim Toplumu Bağlamında Örtünme Pratiği ve Moda (B.Kılıçbay ile) (2000); “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey” European Journal of Communication (2002); “Media Monkeys: Intertextuality, Fandom and Big Brother in Turkey” Big Brother International: Formats, Critics and Publics içinde (B. Kılıçbay ile) (2004); İnternet, Toplum, Kültür (B.Kılıçbay ile birlikte der.) (2005); “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası” Kültür ve İletişim (2006); Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık (2007) (İ.Kocabıyık ve G.Çulha ile birlikte); Yeni Medya Çalışmaları (der.) (2007); Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Mine Gencel-Bek ile birlikte) (2007); Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (2008); Dijital Oyun Rehberi:Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler (Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner ile birlikte derleme) (2009); Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım! (2009, A.Toprak, A.Yıldırım, E.Aygül, S.Börekçi ve T.Çomu ile birlikte) sayılabilir. Kültür ve İletişim dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. TÜBİTAK-SOBAG adına Haziran 2007-Aralık 2008 tarihleri arasında  “Türkiye’de Dijital Oyun Kültürü” adlı projeyi yürüttü, halen yeni medyada nefret söylemi ve yeni medya okuryazarlığı üzerine çalışmalarına devam etmektedir.  http://www.yenimedya.wordpress.com ve http://www.dijitaloyunkulturu.wordpress.com bloglarının yazarıdır.

İletişim: Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi A205 Eskişehir yolu 20.km Bağlıca Kampüsü 06530 Ankara

E-posta: binark@baskent.edu.tr

Tel: 2341010 ext 2077

Işık Barış Fidaner (Boğaziçi Üniversitesi Doktora Öğrencisi)

Bildiri: Yeni Medya ve Nefret Söylemi

Nefret söylemi ile yeni medya arasındaki ilişki bakımından genel bir çerçeve çizilecektir.

1983’te Ankara’da doğdu. Amiga ile başlayan oyun geliştirme isteği onu bilgisayar programcılığına yöneltti. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Halen aynı bölümde doktora eğitimini sürdürmektedir. Dijital Oyun Rehberi derlemesi (Mutlu Binark ve Günseli-Bayraktutan Sütcü ile) 2009′da yayınlanmıştır. Yapay zeka, bilgisayar grafiği, görüntü işleme teknikleri ilgi alanları arasındadır. 2009 ve 2010 yıllarında Global Game Jam Türkiye ayağına katılarak, Itchy ve Viralfire oyun geliştirme ekiplerinde yer almış, IGDA bursuyla GDC09’a katılmıştır. Halen dijitaloyun.wordpress.com‘un yöneticiliğini yapmaktadır. Ayrıca 2010 yılında ilk albümleri Beş Dakika Daha’yı yayınlayan Sakareller’de müzik çalışmalarına devam etmektedir.

E-posta: fidaner@gmail.com

İlden Dirini (Özgür Radyo Haber Editörü)

Bildiri: Çevrimiçi gazeteciliğin sunduğu olanaklardan biri olan okur yorumlarında nefret söylemi nasıl türüyor?

Haber portallarındaki okur yorumlarının okuyucu üzerindeki etkisinin ne olduğu sorusuna yanıt aranacaktır.

4 yıldır gazetecilik yapan İlden Dirini, hala İstanbul’da yayın yapan Özgür Radyo’da haber editörlüğü görevinde çalışmaktadır. Ayrıca Alternatif Bilişim grubunda internet, yeni medya konularında çalışmaktadır.

E-posta: ildendirini@gmail.com

Ayşe Kaymak (Avukat)

Bildiri: Yeni Medyada Nefret Söyleminin Hukuki Boyutu

Kanun maddelerinden ve çeşitli mahkeme kararlarından yola çıkarak konuyla ilgili hukuki boyut açıklanacaktır.

2006 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Barosu’na kayıtlı avukattır. İnternet ve Hukuk üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Alternatif Bilişim’in hukuk danışmanlığını yapmaktadır.

E-posta: aysekaymak@gmail.com

Eser Aygül (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Bildiri: Facebook’ta Nefret Söyleminin Üretilmesi ve Dolaşıma Sokulması

Yeni medyada üretilen nefret söylemi bakımından Facebook gibi toplumsal paylaşım ağlarının oynadığı rol ele alınacaktır.

2006 yılında Gazi Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Halen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında eğitimine devam etmektedir.

E-posta: eseraygul@gmail.com

Tuğrul Çomu (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi)

Bildiri: Video Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi

Yeni medyanın görüntü yayınına izin veren bir ortam haline gelmesiyle birlikte kullanıcıların nefret söylemi üretimindeki etkinlikleri örneklerle gösterilecektir.

1984’te İstanbul’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Tuncay Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önlisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo – Tv Yayımcılığı Programında, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. 2009 yılında yayınlanan Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”ı hazırlayan Kolektif Üretim isimli ekibin üyelerindendir.

E-posta: tugrul.comu@gmail.com

Burak Doğu (İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi)

Bildiri: Sanal Nefret Pratikleri: İnternet’te Nefret Söylemi ve Karşı Örgütlenmeler

Nefret söyleminin İnternet üzerindeki pratikleri ele alınarak, bu tür söylemlerin yayılmasında rol oynayan siteler ile bunlara karşı mücadele veren örgütlenmeler işlenecektir.

1999 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı. 2003 yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. “Popüler Kültürün Tüketim Aracı Olarak Bilgisayar Oyunlarında Sunulan Yaşam Tarzı” başlıklı teziyle aldığı mezuniyetinin ardından, yine aynı ana bilim dalındaki doktora programına kaydoldu. 2005 yılı Mayıs ayından itibaren eşzamanlı olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde görev yapmakta ve halihazırda çalışmalarına Università degli Studi di Torino’da konuk araştırmacı olarak devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları gazetecilik, yeni iletişim teknolojileri ve alternatif medyadır.

E-posta: burak.dogu@ieu.edu.tr

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: