İnternet Yasası Yetmedi, İnternet Servis Sağlayıcılara, Güvenli İnternet Uyarıları Yağdı

Yazar: Mehmet Tasnikli/Türkİnternet

Toplum 5651 sayılı internet kanununa gelen ilave maddeleri tartışır ve bunların sansür olduğunu konuşurken, bir yandan da “güvenli internet” adıyla sunulan ve 2 yıl önce devreye alınan diğer sansür uygulaması konusunda da denetim çalışmaları yaparak internet servis sağlayıcı firmaların uyarıldığı ve muhtemelen sıkıştırıldığı görülüyor. Şimdilik uyarı yapıldı ama her maddede, o maddenin içinde % 2’ye varan ceza verme olanağı olduğu da hatırlatılıyor.

Toplum 5651 sayılı internet kanununa gelen ilave maddeleri tartışır ve bunların sansür olduğunu konuşurken, bir yandan da “güvenli internet” adıyla sunulan ve 2 yıl önce devreye alınan diğer sansür uygulaması konusunda da denetim çalışmaları yaparak internet servis sağlayıcı firmaların uyarıldığı ve muhtemelen sıkıştırıldığı görülüyor.

Şimdilik uyarı yapıldı ama her maddede, o maddenin içinde % 2’ye varan ceza verme olanağı olduğu da hatırlatılıyor. Bu rakam 10 milyar gibi cirosu olan firmalar için 200 milyon TL gibi rakamlar olabileceği için ciddi bir ceza miktarı ve dolayısıyla hayli caydırıcı.

Şimdilik firmalar uyarılmış ama “Güvenli İnternet” adıyla sunulan internet filtresinin sansür yaklaşımının hızlandırıldığı görülüyor. Duyumlarımıza göre, bu filtrede şimdiden 1 milyon kadar web sitesi bulunuyor. Türk Telekom’un ülkedeki tüm abonelerin % 95’ini üzerinde taşıdığı düşünülürse de, sansürün boyutu daha iyi görülebilir.

BTK 5 ISS’e Güvenli İnternet Nedeniyle Çeşitli Uyarılar Verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun, yeni internet yasa maddeleri öncesinde, internet servis sağlayıcı (ISS) firmalarda denetim yaptığı ve ceza yağdırdığına dair kararı yayınlandı. 2 ocak 2014 tarihli karara göre, ISS firmalarda Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında işletmecilere getirilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlendiği belirtildi. Denetlenen firmaların Superonline İletişim Hizmetleri AŞ, Doğan TV Digital Platform İşletmeciliği AŞ, Digital Platform Teknoloji Hizmetleri AŞ, Turknet İletişim Hizmetleri AŞ, Metronet İletişim Teknoloji AŞ, TTNET AŞ, Millenicom Telekomünikasyon
Hizmetleri AŞ ve Türk Telekomünikasyon AŞ olduğu görülüyor.

BTK yaptığı denetimin sonucunda şu firmalara uyarı yaptı;

 

 1. Firmalarda Aile ve Çocuk Profili kapsamında ;
  • Çocuk profilinde, uygun oyun sitelerine erişim sağlanmaması,
  • Aile profilinde (oyun engelli) oyun sitelerine erişim sağlanması,
  • Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında erişilmemesi gereken alt alan adlarına erişim sağlanması,
  • “gen.tr” uzantılı web siteleri için Güvenli İnternet Hizmeti filtrelemesi yapılmaması,
  • Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında IP engellemesi yapılmaması,

  nedenleriyle Doğan TV uyarıldı (cironun % 2’si kadar ceza verilebileceği de hatırlatılmış).

 2. Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında erişimi engellenen “https” protokolü ile hizmet sunan internet sayfalarına girilmeye çalışıldığında uyarıcı ve bilgilendirici İnternet sayfasının görüntülenmemesi nedeniyle Doğan TV uyarıldı.
 3. “İşletmeciler, Güvenli İnternet Hizmetini, talep eden abonelere çocuk ve aile profili olmak üzere iki farklı profilde sunarlar.” hükmüne aykırı olarak, çocuk profilinde, erişilebilmesi gereken oyun sitelerine girilememesi, Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında IP adresi engellemesinin yapılmaması, aile profilinde (oyun siteleri engelli), girilmemesi gereken bazı oyun sitelerine erişilebilmesi ve çocuk profilinde, erişilmemesi gereken bazı paylaşım sitelerine girilebilmesi nedenleriyle Metronet uyarıldı.
 4. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ının çeşitli hükümlerine aykırı olarak, Güvenli İnternet Hizmeti Profili üzerinden engellenen bir siteye giriş yapılmak istenmesi halinde, işletmeciye ait Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili uyarı bilgilendirme sayfasında kullanıcının profil bilgisinin yer almaması ve bu itibarla uyarıcı ve bilgilendirici İnternet sayfasında yer alan itiraz linkinden itiraz yapılamaması nedeniyle Metronet uyarıldı.
 5. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın “Liste veri tabanına erişim” hükmüne aykırı olarak, Kurum tarafından gönderilen Güvenli İnternet Hizmeti’ne ilişkin verilerin ve güncellemelerin Metronet sistemlerine en geç 24 saat içinde aktarılmaması nedeniyle Metronet uyarıldı.
 6. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ının hükmüne aykırı olarak, Güvenli İnternet Hizmeti ile ilgili abonelik işlemlerinin (Güvenli İnternet Hizmeti talebi, profil değişikliği, Güvenli İnternet Hizmeti iptali) işletmeci internet sitesi üzerinden yapılamaması nedeniyle Metronet uyarıldı.
 7. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın çeşitli hükümlerine aykırı olarak; Güvenli İnternet Hizmeti alan abonelerin erişememesi gereken sitelere erişebilmesi ve bu şekilde Güvenli İnternet Hizmetinin gereği gibi sunulmaması nedenleriyle Superonline uyarıldı.
 8. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın çeşitli hükümlerine aykırı olarak; Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında erişilmemesi gereken “https” protokolü ile hizmet sunan internet sayfalarına erişimin sağlanması nedeniyle Superonline uyarıldı.
 9. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın “İşletmeciler İnternet erişim hizmeti sunumunda abonenin en son tercihine göre hizmet sunmaya devam ederler.” hükmüne aykırı olarak, 25/12/2012 – 04/02/2013 tarihleri arasında Güvenli İnternet Hizmeti profilleri kapsamında bulunan abonelerin Güvenli İnternet Hizmeti dışına çıkma talepleri ile 25/02/2012 ve 16/03/2012 tarihlerinde abonelerin Güvenli İnternet Hizmeti profil değişikliği taleplerinin yerine getirilememesi nedeniyle TTNET uyarıldı.
 10. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ının çeşitli hükümlerine aykırı olarak; Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında erişilmemesi gereken “https” protokolü ile hizmet sunan internet sayfalarına erişimin sağlanması nedeniyle TTNET uyarıldı.
 11. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın çeşitli hükümlerine aykırı olarak, Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında tercih edilen profillere uygun filtreleme yapılmayarak, aile profilinde erişilmemesi gereken internet sitelerinin bazılarına girilebilmesi, Kurum tarafından engellenen IP listesinde gönderilen IP adreslerine Güvenli İnternet Hizmeti profillerinden erişilebilmesi ve çocuk profili üzerinden erişilebilir olması gereken oyun sitelerine erişilememesi nedenleriyle Turknet uyarıldı.
 12. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın hükmüne aykırı olarak, abonelerin profilleri nedeniyle erişmemesi gereken internet sitelerinin URL uzantılı adresleri girildiğinde uyarıcı ve bilgilendirici internet sayfasına yönlendirilmemesi nedeniyle Turknet uyarıldı.
 13. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın çeşitli hükümlerine aykırı olarak,
  • Metroethernet abonelerine sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında engellenmesi gereken IP adreslerinin engellenmemesi,
  • Al-Sat abonelerine sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında engellenmesi gereken “https” protokolü ile hizmet veren internet sitelerine erişimin engellenmemesi,
  • Metroethernet abonelerine sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında, alt alan adı içeren internet adresleri için Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında uygulanması gereken erişim engellemelerinin yapılmaması,
  • Metroethernet abonelerine sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında, çocuk profilinde erişim sağlanması gereken oyun sitelerine erişimin engellenmesi

  nedenleriyle Türk Telekom uyarıldı.

 14. Güvenli İnternet Hizmetine ilişkin Usul ve Esaslar’ın “Güvenli İnternet Hizmeti profillerinin seçimi”ne dair hükümlerine aykırı olarak, Metroethernet abonelerine sunulan Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında aile profilini tercih eden abonelerin seçebileceği oyun, sohbet ve/veya soysal medya sitelerini engelleme imkanının sunulmaması nedeniyle Türk Telekom uyarıldı.
 15. 28/07/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin Şeffaflık ve bilgilendirme” başlıklı 6’ncı maddesinde yer alan hükümlere aykırı olarak, Güvenli İnternet Hizmeti almayan abonelere, erişemedikleri internet sitelerine ilişkin olarak Güvenli İnternet Hizmeti Uyarıcı ve Bilgilendirici İnternet Sayfasının gösterilerek abonelerin yanlış bilgilendirilmesi nedeniyle Türk Telekom uyarıldı.

Güvenli İnternet de Bir Sansür Uygulamasıdır

Güvenli internet olarak sunulan uygulama 2 yıl önce gündeme gelmiş, toplumun büyük tepkisi ve 50.000 kişiye varan internet yürüyüşü nedeniyle, hafifletilmiş, 5 farklı filtre yerine 2 filtre yani Aile ve Çocuk filtreleri ile devreye alınmıştı. Ülkemizde halen 7 milyon civarı olan geniş bant abonesinin 1,6 milyonunun (kendi iddialarına göre 6 milyon kullanıcıya tekabül ediyormuş) bu filtreleri tercih ettiği bildiriliyor.

Güvenli internet konusu halen “sansür değil bir sosyal devlet uygulaması” şeklinde sunulsa da;

 • Merkezi yönetilmesi (tek tip internet)
 • Bürokrasi tarafından yönetilmesi
 • Şeffaf olmaması (hangi site neden kapatılıyor belirsiz, açılması da belirsiz)
 • Halen ülkemizde tek bir ISS olması (başka ISS’ler de var ama sabit abonelerin % 95’i tek bir ISS’e ait)

nedenleriyle, internet camiası tarafından “sansür” olarak adlandırılıyor. Bu haliyle de, yeni gelen internet maddeleri ile birbirini tamamlıyor.

Kaynak: http://www.turk-internet.com/portal/yazigoster.php?yaziid=45906#

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: