“Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş” Etkinlikleri 27-28-29 Kasım 2014 tarihleri arasında AÜ İLEF ATK Sanat Evi’nde…

Alternatif Bilişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen “Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş” Etkinlikleri 27-28-29 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ATK Sanat Evinde gerçekleşecek.

Teaser Link için: https://www.youtube.com/watch?v=dbwOWHduNps

Yeni medya ortamları, özellikle sosyal medya ortamları günümüzde yurttaşlar ve aktivistler için kendi sözlerini üretmeye, yaymaya, çoğaltmaya ve çeşitli toplumsal-kültürel-siyasal ve ekonomik sorunlar için örgütlenmeye, bir araya gelmeye olanak tanıyan etkileşimli mekanlardır. Katılımcı kültürün başta kullanıcı türevli içerik üretimi olmak üzere tezahür ettiği bu yeni kamusal alan, aynı zamanda teknolojiye gömülü olan bir diğer toplumsal-ekonomik ve siyasal olguyu da ortaya çıkartır: süperpanoptikon. Yurttaşın bilerek isteyerek bu dijital gözetim ağlarının bir parçası olması, diğer bir deyişle “dikizleme/gözetleme” olgusu bir yana,  gerek siyasi iktidar gerekse ekonomik iktidar kaynakları yurttaşları süregiden bir dijital gözetim altında kayıtlamakta, verileri eşlemekte, verilerden “makbul” ve “makbul olmayan”lar şeklinde profiller çıkartmakta, veri ikizleri üretmektedir. Vatandaşlık numarası uygulamasından tutun,  MOBESE kamera kayıtlarına, bankamatik çiplerinden, iris, parmak izi ve damar kesiti kayıtlamasına, cep telefonlarındaki küresel konumlandırma sistemiyle işaretlenmeye, sosyal medya hesaplarından, arama motorları taramalarında oluşturulan kullanıcı bilgileri, tercihleri ve alışkanlıklarına değin, yurttaşların fiziksel bedenleri dijital bedenlere dönüşmektedir.

Özellikle ağ yapısı üzerinden toptan gözetim altyapılarından geçen veri trafiğinin oluşturacağı dijital izler hem ticari hem de istihbari açıdan çok değerlidir. Gündelik yaşamda bırakılan ve üretilen bu dijital izler özellikle İnternet ve sosyal medya ortamlarında ard niyetli yönetimler ve iktidarlar tarafından yurttaşını “olağan suçlu” olarak etiketlemek için kullanılabilmektedir. Yurttaşın birkaç temel noktada bilinçlenmesi ve güçlenmesi bu konuda direniş için temel bir zorunluluk. Öncelikle kendi kişisel verilerimizin ve özel yaşamın gizliliğinin  ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmalıyız. Bunu öncelikle kendimiz ve çevremiz için kabul etmeliyiz. Bu konu Türkiye’de önemli bir farkındalık sorunudur. İnsanların büyük bölümü için özel yaşamın gizliliğinin  maalesef evimizin içi hatta
yatak odaları ile sınırlı gözükmektedir. Oysa bu algının çapı dardır. Daha geniş bir algısal farkındalık sayesinde ancak Internet ve kullandığımız yeni medya ortamlarının nasıl ciddi tehditlere kaynak/zemin oluşturduğunu görebiliriz. Bu olgu da peki o halde yurttaş olarak nasıl korunabiliriz/neler yapabiliriz sorularını
beraberinde getirmektedir.

Alternatif Bilişim   Derneği, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi dünyada ve ülkemizde giderek artan toplumsal-ekonomik ve siyasal bir soruna dönüşen dijital gözetim olgusuna yönelik olarak 27-28-29 Kasım 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde “Dijital Gözetime Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş” haftası kapsamında bir dizi farkındalık ve bilinç yükseltme etkinliği planlamıştır. Etkinliklere herkesin katılımını bekliyor ve bu siyasal, ekonomik ve toplumsal olguyu tartışmaya, dijital gözetime karşı mücadele stratejileri geliştirmeye davet ediyoruz.

Hafta kapsamındaki etkinlikler:

  • Yaşamımızda Dijital Gözetim: Film Seçkisi ve Film Okuması

Film: Ölümü Beklerken (La mort en direct)

Yönetmen: Bertrand Tavernier

Film Okuması: Doç.Dr. Serpil Aygün Cengiz/A.Ü. D.T.C.F. Halk Bilim Bölümü

Gösterim: 27 Kasım 2014  Saat: 9:00-12:30 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

Film: Fahrenhet 451

Yönetmen: Francois Truffaut

Film Okuması: Dr. Burcu Canar/Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi İletiim Bilimleri Bölümü

Gösterim: 28 Kasım 2014  Saat: 9:00-12:30 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

  • Panel: Dijital Gözetim ve Gözün Gücü

Tarih: 27 Kasım 2014 Saat:14:00-17:00

Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

Moderatör: Prof.Dr. Mutlu Binark/Hacettepe Üniversitesi İletişm Fakültesi

Katılımcılar:

Prof.Dr. Seçil Büker /Gazi Üniversites İletişim Fakültesi “Anahtar Deliğinden de Üstün”

Dr. Gamze Göker/Alternatif Bilişim Derneği “Dijital Aktivizmin Dijital Gözetimle Paradoksal İlişkisi

Birkan Sarıfakıoğlu/Demokrat Bilgisayar Mühendisleri “Vatandaş Gözetimi ve E-Devlet Uygulamaları”

Şafak Dikmen/Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi “Televizyon 2.0 Döneminde Reyting Ölçümleri ve Televizyon İzleyicisinin Gözetlenmesi”

Panel kapsamında dünyada ve Türkiye’de dijital gözetim,  veri eleştirmesi  ve veri madencliği olguları ile göz’ün ve gözetlemenin iktidarı çeşitli örnekler üzerinden somutlanarak, tartışmaya açılacaktır.

  • Kem Gözlere Şiş Şifreleme Atölyesi:

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin siyasi ve ekonomik iktidar kaynakları tarafından kötüye kullanılması, kullanıcıların bu ortamları bilinçsiz kullanım pratikleri kişisel verilerinin güvenliğini ve özel yaşamın gizliliğini  tehdit etmektedir.  Fakat aynı teknoloji çözümleri de beraberinde getirmektedir.  Kem Gözlere Şiş projesinin amacı, özel yaşamın gizliliği hakkına sahip çıkmak isteyen kullanıcılara yardım etmek, onlara “kem gözlerden” korunmak için pratik bilgiler vermek ve bu konuda genişleyen bir topluluk oluşturmaktır. Kem Gözlere Şiş projesi işte bu ihtiyacı duyan insanın faydalanabileceği bir kaynak. Çok klasik belki ama aslında savunduğumuz şey çok basit: Tümüyle yitirmek üzere olduğumuzu düşündüğümüz özel yaşamın gizliliğini ve bu amaçla yapageldiğimiz gizlemek kültürünü canlandırmak. Örneğin, eskiden mektupları zarfa koyardık. Postanede açılmasın / postacı ya da başka birileri okumasın diye. Günlüklerimizi çekmecelerimizin gizli yerlerinde tutardık. Aile albümleri ortalıkta durmazdı. Kişisel bilgilerimizi yüzlerce arkadaşımız içinden sadece istediğimiz birkaçıyla ve mümkünse yüzyüze konuşmaya özen gösterirdik. Aynı şeyleri dijital ortamlarda yapabiliriz. Yapmamız gerekiyor. Bu hem bir hak hem bir sorumluluk. Kendi özel yaşamın gizliliğini  önemsemiyor olsak bile karşımızdakinin özel yaşamın gizliliğine saygı duymamız gerekli. Örneğin, ne yapabiliriz? Elektronik postalarımızı elektronik zarflara koyabiliriz. Sohbetlerimizi üçüncü şahısların izlemeyeceği şekilde gerçekleştirebiliriz. Bilgisayarımızda tuttuğumuz belgeleri, bilgisayara fiziken erişebilen herkesin kolayca erişemeyeceği şekilde saklayabiliriz. Daha bir çok durum için önlemler almak mümkün. Kem Gözlere Şiş projesinde Alternatif Bilişim Derneği bunların araçlarını ve yöntemlerini  anlatmaktadır.

Atölye Hakkında: İnternete Kişisel Güvenlik Atölyesi Kriptolojinin temel prensiplerine kısaca değinilip, bilgisayar okuryazarlığı olan herkesin rahatlıkla kullanabileceği programlar aracılığı ile gündelik iletişimimizin güvenli hale getirilmesi anlatılacaktır. Güvenli e-posta ve sosyal medya kullanımı, Facebook, Gtalk gibi anlık mesajlaşma sistemlerini güvenli hale getirme, kişisel verilerin nasıl korunacağı, İntenet’te sansürün nasıl aşılacağı; kısaca İnternette güvenlik ve özel yaşamın gizliliğinin nasıl sağlayacağı uygulamalı anlatılacaktır.

Düzenleyen: Alternatif Bilişim Derneği Tarih: 28 Kasım 2014 Saat: 13:30-17:30 Yer: ATK Sanat Evi Küçük Salon

  • “Dijital Gözetimli Yaşam” Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

Düzenleyen: Hacettepe Ünivesitesi Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi

Atölye Yürütücüsü: Yrd. Doç.Dr. Burcu Şimşek Tarih: 29 Kasım 2014  Saat: 9.30-17.30 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

Bu atölye çalışması ücretsiz bir etkinliktir. Ancak, katılımcıların atölyeye kesin katılımlarını bildirmeleri için kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Dijital Gözetie Karşı Farkındalık ve Kem Gözlere Şiş Haftası Etkinliği kapsamında yapılması düşünülen ve dijital gözetim temalı dijital hikaye anlatımı atölye çalışması bir günlük bir çalışma olarak planlanmaktadır. Bu atölyenin amacı, lisans eğitimi almakta olan İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan bir katılımcı grubu ile dijital gözetimin gündelik yaşamlarındaki yansımalarını görünür kılmak ve konuyu bu deneyim paylaşımı üstünden tartışmaya açmaktır.

Atölye katılımcıları:

Ankara’daki İletişim Fakültelerinde lisans eğitimine devam etmekte olan en fazla 10 katılımcı. Katılım ücretsiz olacaktır. Katılımcıların çalışmaya başlamadan önce atölye ekibi tarafından hazırlanan katılım rıza formlarını imzalamaları esastır. Katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirmeleri talep edilmektedir.

Atölye Süresi: Bir tam gün

Atölye sonucunda ortaya çıkan dijital hikayelerin çevrimiçi dolaşıma girmesi ve toplu gösterim:

Bu atölyede ortaya çıkacak olan dijital hikayeler bir album olarak vimeo.com/dijitalhikayeler web sayfasından dolaşıma girecektir.  Bu dijital hikaye anlatımı atölyesinden çıkan dijital gözetim altındaki yaşamlara dair anlatıların geniş gruplara ulaşması için, etkinliği takip eden haftalarda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi başta olmak üzere farklı üniversitelerde duyurular yapılarak toplu gösterimler gerçekleştirilecektir.

  • Dijital Gözetim Temalı Afiş ve Video Üretimler Sergisi

Sergi Açılışı: 27 Kasım 2014 Saat: 17:30 Yer: ATK Sanat Evi-Cebeci

Düzenleyen: Çağrı Çakın/Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Sergi ile dijital gözetim olgusunun çeşitli boyutları “gözün” bakışına açılacaktır.

Etkinlik hashtag’i: #kemgozleresis

Etkinlik broşürü için tıklayınız. (PDF)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: