Statement about misleading news stories claiming that Europe supports ICTA’s filtering system Insafe

Şubat 8, 2012

In some recent news stories, public opinion was misled by claiming that European institutions supported the “Safer Internet” filtering system of Turkish Telecom Authority (ICTA), and “gave it full grade”. In these stories it is told that “INSAFE institution has published a report praising the deployment in Turkey” (1). But unfortunately, this does not reflect the truth. What the story refers to is a blog post written by ICTA and published on the Insafe blog page (2). Underneath the blog post it is noted that “the views expressed here are those of the author (ICTA), and are not necessarily the views of the Insafe network”. The post was announced by the following note: “At Insafe, we are always happy to hear of the work of third countries (i.e. those outside of the Insafe network of the 27 EU member states plus Iceland, Norway and Russia) in terms of their online safety actions. Here, we learn about a new safer internet service in Turkey… (link to ICTA’s text)”

Therefore, the event announced as a “full grade from Europe” is merely ICTA writing a story and getting it published on a foreign blog page whose editor has superficial knowledge about the actual filtering system. We would like to reinstate a strict reminder once again that the Internet filtering system presented as a “Safer Internet service” was protested on May 15, 2011 by tens of thousands of citizens on the streets; it was rebounded by collective opposition of informatics NGOs in our country since “a central filtering practice was unacceptable”. Moreover, it was criticised by the recent OSCE report as well as in several other international reports since it restricts free speech. Last, but not least, there is an ongoing trial for its cancellation at the Council of State. There had also been attempts in previous weeks to legitimize ICTA’s filter in universities by misleading news stories, and these attempts were protested by academics studying on the Safe Use of Internet, Media and New Media at national and international level (3). As told in the academics’ statement; because the deployment did not trigger adequate interest, ICTA, intending to absolve the filter practice and impose it without questioning, has attempted and still attempting to do publicity campaigns by news stories that mislead public opinion. We call upon everyone who has knowledge on the topic to share it and defend the truth. Alternative Informatics Association

(1) “Full grade from Europe to Safer Internet”

(2) The post on Insafe blog signed by ICTA

(3) Statement by academics against the filter

Turkish: BTK’nın filtre sistemini Avrupa’nın desteklediği yönlü yanıltıcı haberler üzerine açıklama

Reklamlar

BTK’nın filtre sistemini Avrupa’nın desteklediği yönlü yanıltıcı haberler üzerine açıklama

Şubat 5, 2012

Son günlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun “Güvenli İnternet” filtresinin Avrupa kurumlarınca desteklendiği, “tam not aldığı” şeklinde kamuoyunu yanıltıcı haberler yayınlanmıştır. Haberlerde “INSAFE kuruluşunun Türkiye’deki uygulamayı öven bir rapor yayınladığı” iddia edilmektedir, fakat söylenenler maalesef gerçekleri yansıtmamaktadır.

  • Haberin kaynağı, Insafe’in internet portalında Türkiye’deki filtreye dair yayınlanmış ve BTK tarafından kaleme alınmış ingilizce bir haberdir(1).
  • Haberin altındaki bilgi notunda “burada ifade edilen görüşler yazının sahibine (BTK) aittir ve Insafe network’ü bağlamaz” denmektedir.
  • Haberin yayınlanması şöyle bir notla duyurulmuştur:
    “Insafe çalışanları olarak üçüncü ülkelerin (yani Insafe Network üyesi olan 27 AB ülkesi ve İzlanda, Norveç, Rusya’nın dışında kalan ülkelerin) çevrimiçi güvenlikleri bağlamındaki çalışmalarından haberdar olmaktan her zaman memnuniyet duymaktayız. Bu yazıda Türkiye’deki yeni bir güvenli internet hizmetini öğreniyoruz. (BTK’nın yazısına link)”
  • Sonuç olarak “Avrupa’dan tam not” olarak duyurulan olay, BTK’nın kendi yazdığı ingilizce bir haberi, konuya dair yüzeysel bilgisi olan yabancı bir internet portalının editörüne yayınlatmış olmasından ibarettir.
  • Yine, yeniden hatırlatmak isteriz ki “Güvenli İnternet hizmeti” olarak lanse edilen bu internet filtreleme sistemi, 15 Mayıs 2011’de binlerce vatandaşımızın sokaklarda protesto ettiği, ülkemizdeki bilişim STK’larının hemen hepsinin “merkezi filtre uygulaması kabul edilemez” diyerek karşı çıktığı, AGİT ve daha bir çok uluslararası raporların ifade özgürlüğünü kısıtladığı gerekçesiyle eleştirdiği ve son olarak Danıştay’da iptal davası süren bir uygulamadır.
  • BTK’nın filtre sistemi daha geçtiğimiz haftalarda yine yanıltıcı haberlerle üniversitelerde meşrulaştırılmaya çalışılmış, İnternet’in Güvenli Kullanımı, Yeni Medya ve Medya konusunda, ulusal ve uluslararası çapta çalışmalar sürdüren akademisyenler tarafından protesto edilmiştir.
  • Akademisyenlerin açıklamasında (2) da belirtildiği gibi, BTK, uygulamaya yeterli ilgi gösterilmediği için bu haberler de dahil olmak üzere, filtre uygulamasını aklama ve sorgulanmadan benimsetme amaçlı birçok kamuoyunu yanıltıcı çalışma yapmayı sürdürmektedir.

Konu ile ilgili bilgi sahibi olan herkesi bu bilgileri paylaşmaya ve gerçekleri savunmaya çağırıyoruz.

Alternatif Bilişim Derneği

 

(1) http://www.saferinternet.org/web/guest/blog?p_p_id=homeBlog_WAR_insafeportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_homeBlog_WAR_insafeportlet_action=detail&_homeBlog_WAR_insafeportlet_articleId=312738&#p_homeBlog_WAR_insafeportlet

(2) http://www.alternatifbilisim.org/wiki/BTK%27n%C4%B1n_Filtre_Uygulamas%C4%B1na_Kar%C5%9F%C4%B1_Akademik_Fark%C4%B1ndal%C4%B1k_ve_T%C3%BCm_%C3%9Cnv._Rekt%C3%B6rl%C3%BCklerine_%C3%87a%C4%9Fr%C4%B1


23 Şubat 2010 Güvenli İnternet Gününün Ardından…

Şubat 25, 2010

23 Şubat 2010 tarihli Güvenli İnternet Gününün ardından özlü değerlendirme…

Mutlu Binark

Türkiye’de Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında İK, BTİK ve  TİB’in girişimiyle 23 Şubat 2010 tarihinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya INSAFE Koordinatörü Janice Richardson, ITU-ICT Uygulamaları ve Sibergüvenlik Bölümü Başkanı Souheil Marine’de katıldı. INSAFE koordinatörü Richardson’un web 2.0 ortamında gençlerin ve çocukların güvenliği için öz-denetim olgusuna, öğretmenlerin sorumluluğuna yaptığı vurgu  oldukça önemliydi. Richardson ayrıca “İnternet’e bağımlılık” yerine “aşırı kullanım” sözcüğünün INSAFE tarafından kullanıldığını da belirtti. Ayrıca, Souheil Marine’nin de web de çocuk istismarı konusunda konuyla ilgii dört aktöre-endüstri, kamusal aktörler, çocuklar ve ebeveynlere yönelik el kitaplarının önemi vurgusu da, web 2.0 ortamında çocuklara yönelik bir takım risklere karşı farkındalık bilincini geliştirmek için yol göstericiydi. Mynet Genel Müdürü Sabire Ercan’ın da kullanıcı türevli içerik üretiminde, kullanıcının sorumluluk ve farkındalık bilincini geliştirmeye yaptığı vurgu dikkat çekiciydi. Yine COP National Survey 2009 bulguları da bu toplantıda sunuldu.  Kullanıcının farkındalığının geliştirilmesinde yayıncının da rolü/sorumluluğunun olduğunun da altını çizdi Ercan. BTK-TİB İnternet Daire Başkanlığı’nı temsilen Mehmet Sarı da, yakın tarihli bir araştırma sonuçlarını paylaştı: “Ebeveynlerin İnternet Algıları ve Eğilimleri Araştırması”. Bu araştırmann bulgularından en önemlisi, wb 2.0 ortamının gençleri toplumsallaştırdığının saptanmasıydı. Özellkle yaş ilerledikçe web 2.0 ortamında toplumsallaşma –ki buna Bakardjieva’nın deyişi ile hareketsiz toplumsallaşma denir- artmaktadır. Bir diğer bulgu da, web 2.0 ile ilgili her hangi bir konu için çocukların sosyal çevrelerine danışmalarıdır. Bu etkinlik kapsamında, ben de “Dijital Oyun Oynama Edimi: Oyuncu Türevleri ve Çevrimiçi Oyun Ortamında Oyuncunun Karşılaştığı Riskler ve Olanaklar” başlıklı bir sunum yaptım.  Bu sunumda, dijital oyuncunun türleri/türevleri Türkiye’den örneklerle ele alındı ve çevrimiçi riskler ve olanakların oyuncu tarafından birlikte ele alınması gereğinin altı çizildi. Özlüce dersek, İnternet okuryazarı olan bireyin İnternette risk yaratabilecek içeriklere erişim konusunda bir çeşit farkındalıkla donanmış olacağı ve bu içeriklere erişmemesinin bekleneceği, olanakları kullanma konusunda farkındalığının olduğu vurgulandı. Güvenli İnternet kullanmı için yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi kamusal aktörlere önerildi…

Bu sunumun temellendiği akademik çalışmanın yayınlanacağı kaynak için bakınız:

Binark, M, Bayraktutan-Sütcü, G. (2010) “Dijital Oyun Kültürü Haritasında Oyuncular: Dijital Oyuncuların Habitusları ve Kariyer Türevleri”, Katılımın E-Hali:Gençlerin Sanal Alemi. (Der.) Aslı Telli-Aydemir. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. (yayına hazırlanıyor)


%d blogcu bunu beğendi: