Hakkımızda

Mutlu Binark

1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de gerçekleştirdi. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi’nde doktora, Aarhus Üniversitesi ve Syd-Dansk Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürmek için burslu konuk araştırmacı olarak bulundu. 2007-2014 yılları arasında Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi RTS Bölümü, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilm Dalında çalışmalarına devam etmektedir. Çalışma alanlarını iletişim sosyolojisi, kültürlerarası iletişim, eleştirel medya okuryazarlığı, toplumsal cinsiyet ve popüler kültür metinleri, ile yeni iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları arasında Kadın ve Popüler Kültür (S.İrvan ile der. ve çev.) (1995); Tüketim Toplumu Bağlamında Örtünme Pratiği ve Moda (B.Kılıçbay ile) (2000); “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey” European Journal of Communication (2002); “Media Monkeys: Intertextuality, Fandom and Big Brother in Turkey” Big Brother International: Formats, Critics and Publics içinde (B. Kılıçbay ile) (2004); İnternet, Toplum, Kültür (B.Kılıçbay ile birlikte der.) (2005); “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası” Kültür ve İletişim (2006); Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık (2007) (İ.Kocabıyık ve G.Çulha ile birlikte); Yeni Medya Çalışmaları (der.) (2007); Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Mine Gencel-Bek ile birlikte) (2007); Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (2008); Dijital Oyun Rehberi:Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler (Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner ile birlikte derleme) (2009); Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım! (2009, A.Toprak, A.Yıldırım, E.Aygül, S.Börekçi ve T.Çomu ile birlikte) Yeni Medyada Nefret Söylemi (2010), STÖ’ler için Bilişim Rehberi (K.Löker ile) (2011), Türkiye’de Dijital Gözetim (2012) (ortak kitap; Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik (2013) (ortak kitap) ve Siyasetin Yeni Hali: Vaka- i Sosyal Medya (2014) (ortak kitap), Yeni Medya Araştırma Yöntemleri (2014,2015,2018) (ortak kitap), Kültürel Diplomasi ve Kore Dalgası “Hallyu”: Güney Kore’de Sinema Endüstrisi, K-Dramalar ve K-pop (2019)  sayılabilir. Kültür ve İletişim dergisi, Moment Dergi ile Folklor/Edebiyat dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. TÜBİTAK-SOBAG adına Haziran 2007-Aralık 2008 tarihleri arasında “Türkiye’de Dijital Oyun Kültürü” adlı projeyi yürüttü. Bu proje TÜBİTAK tarafından Nisan 2011 de sosyal bilimler alanında başarı öyküsü olarak seçilen projeler arasında yer aldı. Nisan 2012-Aralık 2016 tarihleri arasında TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyesi olarak hizmet verdi. Halen  yaratıcı endüstriler, kültür politikaları, yeni medya okuryazarlığı ile yeni medya etik ilkeler üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Moment Dergi‘nin 2017 yılından bu yana editörüdür. yenimedya.wordpress.com ve dijitaloyun.wordpress.com bloglarının yazarıdır.

Günseli Bayraktutan

Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise “Bilgi Endüstrisi ve İletişim Ağları: Türkiye’de Kullanılan Akademik Veri Tabanları Örnek Olayı” isimli tez çalışmasıyla Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda 2004 yılında tamamlamıştır. 2010 Temmuz’unda aynı enstütüden doktora derecesi aldı.  Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi’nde öğretim üyesidir.  Akademik ilgi alanları, yeni iletişim teknolojileri bağlamında medya ve demokrasi ilişkisi ile araştırma yöntemleridir. Bayraktutan, TÜBİTAK-SOBAG tarafından desteklenen “Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de Gençlerin İnternet Kafe Kullanım Pratikleri” isimli projede de araştırmacı olarak görev almaktadır. Bayraktutan’ın  konu ile ilgili yakın zamanlı yayınları arasında, “İktidarın Müzelerinin Sanal Uzamdaki Varlığı Üzerinden Siyasal İletişimi Yeniden Düşünmek.” Yeni Medya Çalışmaları(2007)  Dipnot Yayınları,  (Der. Mutlu Binark)  içinde;  “Devasa Online Oyunlarda Klan Kültürü ve Liderlik Olgusu”, Folklor Edebiyat Dergisi (2007);  “Türkiye’de İnternet Kafeler: İnternet Kafeler Üzerine Üretilen Söylemler ve Mekan-Kullanıcı İlişkisi” (M. Binark ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi (2008) Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (M. Binark ile birlikte) (2008) Dijital Oyun Rehberi (M. Binark ve I. B. Fidaner ile birlikte der.) (2009), Ayın Karanlık Yüzü: Yeni Medya ve Etik (2013) ( M.Binark ile ortak)  sayılabilir.

Burak Doğu

Burak Doğu

Lisansını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı’nda yaptığı yüksek lisans çalışmasında bilgisayar oyunlarını ludoloji ve yeni medya ekseninde inceledi. Aynı ana bilim dalına bağlı doktora tez çalışması kapsamında TEKEL işçileri eyleminin medyadaki çerçeveleme pratiklerini konu aldı. Bu süreçte Università degli Studi di Torino ve Università degli Studi del Piemonte Orientale’de konuk araştırmacı olarak bulundu. 2005 yılı Mayıs ayından itibaren görev yaptığı İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü’nde gazetecilik alanında kuramsal dersler vermekte ve Medyada Yapım, Haber Stüdyosu, Bitirme Projesi gibi uygulamalı dersleri koordine etmektedir. Başlıca çalışma alanları ludoloji, dijital medya, alternatif gazetecilik ve toplumsal hareketlerdir.


Işık Barış Fidaner

Işık Barış Fidaner1983′te Ankara’da doğdu. Amiga ile başlayan oyun geliştirme isteği onu bilgisayar programcılığına yöneltti. Lisans ve yüksek lisans eğitimini, “Yüz modelleme, canlandırma” ve “Hareketli görüntüde nesne izleme” konulu tez çalışmaları ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamladı. Aynı bölümde Bayesci istatistiksel yöntemler ve biyoinformatik uygulamaları konusunda doktora tezini hazırladı. Dijital Oyun Rehberi derlemesi (Mutlu Binark ve Günseli-Bayraktutan Sütcü ile) 2009′da, Cesur Yeni Medya özgür e-derlemesi (Alternatif Bilişim ile) 2011’de yayınlanmıştır.

1989 yılında Ankara Üniversitesi B.Y.Y.O. RTS. Bölümünden mezun oldu. Lisansüstü  çalışmalarını Ankara Üniversitesi S.B.E’de gerçekleştirdi. 1999 yılında “İletişim Bilimleri” alanında doktora derecesi, 2003 yılında “İletişim Bilimleri” doçenti ünvanını aldı. Tokyo Üniversitesi’nde doktora,  Aarhus Üniversitesi ve Syd-dansk Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürmek için burslu konuk araştırmacı olarak bulundu. Halen Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. İlgi alanlarını iletişim sosyolojisi, kültürlerarası iletişim, eleştirel medya okur-yazarlığı, toplumsal cinsiyet ve popüler kültür metinleri, ile yeni iletişim teknolojileri oluşturmaktadır. Yayınlanmış bazı çalışmaları arasında Kadın ve Popüler Kültür (S.İrvan ile der. ve çev.) (1995); Tüketim Toplumu Bağlamında Örtünme Pratiği ve Moda (B.Kılıçbay ile) (2000); “Consumer Culture, Islam and the Politics of Lifestyle: Fashion for Veiling in Contemporary Turkey” European Journal of Communication (2002); “Media Monkeys: Intertextuality, Fandom and Big Brother in Turkey” Big Brother International: Formats, Critics and Publics içinde (B. Kılıçbay ile) (2004); İnternet, Toplum, Kültür (B.Kılıçbay ile birlikte der.) (2005); “Kültürlerarası İletişim Çalışmalarının Türkiye Haritası” Kültür ve İletişim (2006); Zaman ve Uzam İçinde Haydarpaşa Garı: Görsel ve Sözlü Tanıklık (2007) (İ.Kocabıyık ve G.Çulha ile birlikte); Yeni Medya Çalışmaları (der.) (2007); Eleştirel Medya Okuryazarlığı (Mine Gencel-Bek ile birlikte) (2007); Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun (Günseli Bayraktutan-Sütcü ile birlikte) (2008); Dijital Oyun Rehberi:Oyun Tasarımı, Oyuncu ve Türler (Günseli Bayraktutan-Sütcü ve Işık Barış Fidaner ile birlikte derleme) (2009) sayılabilir. Kültür ve İletişim dergisinin Yayın Kurulu üyesidir. TÜBİTAK-SOBAG adına Haziran 2007-Aralık 2008 tarihleri arasında “Türkiye’de Dijital Oyun Kültürü” adlı projeyi yürüttü, dijital oyun kültürü ve yeni medya okuryazarlığı üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Tuğrul Çomu

İstanbul’da doğdu. İstanbul Tuncay Azaphan Anadolu İletişim Meslek Lisesi’nden mezun olduktan sonra, önlisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Radyo – Tv Yayımcılığı Programında, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. 2009 yılında yayınlanan Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: “Görülüyorum Öyleyse Varım!”ı hazırlayan Kolektif Üretim isimli ekibin üyelerindendir. Yeni Medya Nefret Söylemi (2010, Kalkedon) adlı kitabı yayına hazırlamıştır. Yeni Medya Araştırma Yöntemleri (2014,2015,2018) adlı kitabın yazarlarındandır.

Beren Kandemir

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmasının ardından, başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayarak Uzman Psikolog unvanı almaya hak kazanmıştır. İstanbul ve Ankara’da okul öncesi/okul çağı çocukları ve ergenlik dönemi yaş grupları ile okul psikoloğu olarak çalışmıştır. İletişim Bilimleri alanına duyduğu ilgiyi akademik olarak devam ettirmek istemesiyle Hacettepe Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri alanında doktora programına başlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri Doktora Programı kapsamında tez çalışmasına devam etmektedir.

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: