Etkinlikler

inet-tr 2007

Bilkent Üniversitesi-Ankara
8-10 Kasım 2007

Ankara Mikro Ölçeğinde İnternet Kafeler Kullanım Biçimleri

Mutlu Binark ve Günseli Bayraktutan-Sütcü
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi

Anahtar Sözcükler: Yeni medya kullanım biçimleri, İnternet kullanım etiği, İnternet Kafe

ÖZET

Bu çalışmada İnternet kafelerin teknotoplumsal uzam olarak gençlerin gündelik yaşamlarının ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın ilk bölümünde, dünyada ve Türkiye’de  İnternet kafelerin gelişmesinin kısa tarihçesi sunularak, bu mekânın değişen anlamı tartışmaya açılacak; ardından,  İnternet kafe kullanım biçimlerine ilişkin mevcut araştırmaların bulguları irdelenecek ve Ankara mikro ölçeğinde gerçekleştirilen nitel bir alan çalışması üzerinden, bu mekânların gençlere ve çocuklara zararlı etkilerine ilişkin ana akım medya ile siyasal aktörler tarafından üretilen kalıpyargılar tartışmaya açılacaktır. Bu serimlemeler aracılığıyla, burada Türkiye’de İnternet’in ve İnternet kafelerin denetlenmesi ile çocukların ve gençlerin korunması  şeklindeki yeni muhafazakâr teknopolitikalara karşı, kullanıcılara ve eğitim sürecinin kendisine sorumluluk veren eleştirel pedagojiye ve eleştirel medya okuryazarlığına temellenen yeni medya okuryazarlığının geliştirilmesi önerilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Yorumlar kapatıldı.

%d blogcu bunu beğendi: