Farklı Kaydet: Toplumsal Bellek -26-27 Haziran 2013 Yer: SALT Galata Atölye IV, Istanbul

Haziran 22, 2013

Gezi direnişlerinde en büyük kaygılardan bir tanesi yaşananların, acıların, öfkenin, kazanç ve kayıpların nasıl ayakta kalacağı idi. Kayıt altına alınmaya çalışılan bu tecrübeler depolanmaya ve çok çeşitli mecralarda sunulmaya çalışıldı. Ancak hızla büyüyen arşivin eleştirisini yapacak ve teknolojinin nimetlerinden yararlanarak derlenmiş içerik yaratacak vakit ve olanaklar mevcut değildi.

Bu sempozyum yazılım sanatı, arşivleme ve medya arkeolojisi alanında çalışan üç sanatçıyı, bir küratörü ve bir akademisyeni bir araya getiriyor. Tartışmalar teknolojinin dilini kullanan sanatsal pratikleri ve dijital olarak yaratılmış içeriği koruma ve belleğe alma konularını inceliyor. Sadece yaratıcı ve eleştirel bir yazılımın ürettiklerini değil kendisini de ne şekilde koruyabiliriz? Teknoloji dilini kullanan sanatsal ve kültürel pratikler ne tür yeni arşivleme yöntemleri sunmaktadır? Yazılım, sosyal medya ve ağlı iletişim pratikleri nasıl alternatif anlatımlar sağlayan bir karşı-temsiliyet alanı sunuyor? Konuşmacılar içinde bulunduğumuz anların yaşanırken arşivlenmesi, kriz zamanı algoritmik küratörlük, eleştirel kolektif zeka ve bir düşünce aracı olarak teknolojik dil konularını tartışacaklar.

 

Program
 
26 Haziran Çarşamba 
19:00 Giriş
19:15 Jussi Parikka – Medya Arkeolojisi: Şimdiki Zamanı Arşivlemek
20:00 Nicolas Malevé – Arşivlerimin İçine Sızmak ve Koklamak
20:45 Ali Miharbi – Bir Düşünme Aracı Olarak Teknoloji Dili
27 Haziran Perşembe
19:00 Joasia Krysia – Algoritmik Küratörlük Üzerine Spekülasyonlar
19:45 Burak Arıkan – Karşı Kolektif Zeka
20:30 Yuvarlak Masa
 
Daha fazla bilgi
http://burak-arikan.com/farklikaydet-toplumsalbellek/
Farklı Kaydet: Toplumsal Bellek
Tarih: 26-27 Haziran 2013
Yer: SALT Galata Atölye IV, Istanbul

‘Siber suçlar’ konusunda resim adım atıldı: SOME kuruluyor….

Haziran 20, 2013

Serkan  Ocak/RadikalDevlet siber güvenlik için büyük bir atak başlattı. Siber suçla 24 saat mücadele edilecek. Kurumlara teknik destek verilecek. Tüm vatandaşları kapsayan eğitim faaliyetleri yapılacak. Türk Dil Kurumu Aralık 2014’te yeni bir ‘Siber Güvenlik Terimleri Sözlüğü’ hazırlayacak.

Türkiye ’de artan siber suçlarla mücadele konusunda uzun süredir bir çalışma yapılıyordu. Bakanlar Kurulu kararıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın başkanlığında ‘Siber Güvenlik Kurulu’ kuruldu. Bu kurulda Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT), Dışişleri Bakanlığı’na ve TÜBİTAK’a kadar çok sayıda kurumu bulunuyor. Siber Güvenlik Kurulu, yaptığı çalışmalar neticesinde Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi 2013-2014 Eylem Planı belirledi. 29 maddelik plan bugün Resmi Gazete ’de yayınlandı.

Eylem planına göre, yeni yasal düzenlemeler yapılacak, müdahale ekipleri kurulacak. Siber suçlarla mücadele ekiplere, kolluk kuvvetleri ile ortak hareket edecek ve anında olaylara müdahale yetkisine sahip olacak. 7 gün 24 saat çalışacak Ulusal Siber Müdahale Merkezi (USOM) kurulacak, müdahale ekipleriyse bu kurumun koordinasyonunda çalışacak. Siber Olaylara Müdahale Merkezi (SOME) oluşturulacak. Ulaştırma Bakanlığı’nın başkanlığında kurulacak SOME’nin bünyesinde İçişleri Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Emniyet Genel müdürlüğü, Jandarma Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK gibi kurumlar bulunuyor. SOME’ler ayrıca özel bilgilendirme ve bilinçlendirme görevi de yürütecek.

Orta ve kısa vadede tüm kurumların bilişim sistemlerini siber güvenliği destekleyecek altyapı projeleri gerçekleştirmesi ön görülüyor. Orta ve uzun vadede ise siber güvenlik alanında yeterli sayıda ve yetkin insan kaynağı yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

‘YERLİ MALI, YURDUN MALI’
Siber güvenlik konusunun, ilk, orta, lise öğretimi ve yaygın eğitim ile yüksek öğretim kurumlarında yer alması için düzenlemeler yapılacak. Ayrıca tüm vatandaşlara yönelik de siber güvenlik bilincini oluşturmak için bir eğitim platformu oluşturulacak, bu eyleme hizmet eden girişimler desteklenecek. Yine orta ve uzun vadede Türkiye’nin sahip olduğu teknik birikim, olanak ve kabiliyetler arttırılacak. Kurumların yerli olarak geliştirilmiş ürünleri tercih etmeleri, yerli ürünlerin mevcut olmadığı durumlarda ise güvenlik değerlendirmesi yerli olarak gerçekleştirilmiş sertifikalı ürünleri tercih etmeleri teşvik edilecek.

SİBER SÖZLÜĞÜMÜZ OLACAK
Siber Güvenlik konusunda hazırlanan eylem planı yalnız 2013-2014 yıllarını kapsıyor. Planın her yıl yeniden güncellenmesi öngörülüyor. İlk eylem planında tam 29 adet eylem maddesi bulunuyor. Yapılacak her eylem için bir sorumlu kurum belirlendi. Ancak bazı durumlarda bir eylemle ilgili birden fazla kurum da ilgilenebilecek.

Bu durumda gerekli koordinasyon sağlanacak. Planla yapılacak eylemlerle ilgili takvim de belli. 29 maddelik eylem planının en ilginçlerinden biri de siber güvenlik sözlüğü oluşturulması. Sözlük için takvim Aralık 2014 olarak belirlenmiş.

BİLİŞİM HUKUKU UZMANI GÖKHAN AHİ: EKSİKLERİ VAR
Bilişim hukuk uzmanı avukat Gökhan Ahi ise eylem planı hakkında şunları söyledi: “Son 2-3 yıldır üzerinde sürekli konuşulan bir konuydu. Kamu kurumları ve kamusal veri tabanlarının nasıl korunacağı, kurumların arasında nasıl işbirliği yapılacağı amaçlanıyor. Siber Saldırılardan nasıl korunulacağı, sorumlu kurumların hangileri olduğu, yükümlülüklerinin neler olduğu konusunda bir takvim de belirlenmiş oldu. Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) resmi olarak bu belgeyle kurulmuş olacak. Bu ekipler Suçları ve saldırıları önlemeye yönelik görev yapacak.

Strateji belgesinde çok önemli eksiklikler de var. Örneğin, internet servis sağlayıcılar, yer ve ortam sağlayıcılar sürece dahil edilmemiş. Oysa sürecin en önemli parçaları bunlar ve bu aktörlerin eylem planı içinde yer alması gerekiyor. Diğer bir eksiklik sivil toplum kuruluşlarının bilgi güvenlik politikalarına doğrudan aktör olmaması… Süreç tamamen ve sadece kamu kurumlarına bırakılmamalı, bilakis özel sektörün bilgi birikiminden ve deneyimlerinden de faydalanılmalı. Ayrıca kamuda duran kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde korunacağına yönelik bir eylem planının olmaması büyük bir eksiklik. Siber olaylara müdahale ekiplerinin hangi görevlerde ne zaman ve nasıl çalışacağına dair bilgiler sonraki düzenlemelerle belli olacak, ancak yine de eylem planında açıkça tanımlanmış olmalıydı. SOME gibi yeni oluşumlar Emniyet’teki mevcut bilişim suçlarıyla mücadele birimlerinden farklı hareket edecek. Emniyet’teki mevcut birimler, işlenmiş suçları soruşturuyorken, SOME siber saldırıları önlemeye ve delil toplamaya yönelik çalışma yapacak.”

Kaynak: http://www.radikal.com.tr/turkiye/siber_suclar_icin_resim_adim_atildi_someler_geliyor-1138417


#resistGezipark: alternative and international media for more media transparency

Haziran 20, 2013

Author: Eylem Yanardağoğlu

The Gezi Park events in Istanbul have triggered one of the largest and most serious civil unrest in decades in Turkey. It all started as a peaceful sit-in protest in order to prevent the demolition of the trees for the construction of a shopping mall in the park, but excess use of police force turned the events into a popular mass protest against the government’s increasingly authoritarian tendency to suppress any critique of its cultural, social or economic policies. The police first intervened on peaceful protestors on the 31st of May when a small group of activists were sleeping in the tents they put around the trees they were  guarding. The news of police brutality spread quickly on social media. The mainstream media however, looked away instead of broadcasting disproportionate use of police force.

 

Gezi protests have revealed how helpless the mainstream media are in Turkey. Their dependency on state benefits and fear of being retaliated by the AKP government,  prevented them from doing their job: providing accurate and objective account of events. The  public watched the mainstream news channels showing irrelevant documentaries as events erupted in Istanbul and elsewhere. CNNTurk, a sister channel of CNN International, broadcast a three-part  documentary about penguins, which became an iconic image for the resistance, in social media, grafittis, various caricatures and comic magazines.

 

During the most heated moments of Gezi Park protests, only two groups of media were broadcasting from inside the  park: Foreign media whose reporters  roam the park day and night, and the alternative  media which was  born in Gezi Park in order to compensate the lack of reliable information flow from the protestors to the public and vice versa.

 

One of the alternative online media is called Capul (pronounced chapull) TV, named as such after PM Erdogan called the protestors capulcu (pronounced chapulljou)  looters, which was immediately embraced by the protestors. The word has become synonymous with resisting in an alternative, youth-driven, peaceful way. .

 

In fact humor was the sole weapon that fueled the Gezi Park protests. Thousands of young people aged between 19-29, all twitterati and wizard users of Facebook, pulled  their weight via social media sites to disseminate information, create awareness about  police interventions, directing protestors to safe zones, medical help points, and mobilize people to support Gezi Park resistance, which could otherwise remained as a protest by a couple of dozens of environmentalists.

 

Gezi protests have taught politicians, civil society organizations and average citizens many lessons in politics, civility, solidarity, democracy. The most important message of Gezi Park protests in my opinion was public demands for more accountability and freedom both in politics and media organizations.  Gezi protests have shown how fragile the established media structure is, as new technologies can be appropriated to create alternative modes of communication within hours. As the park quickly created its own media and citizen journalists, the frustration against the mainstream media grew bigger.

 

NTV news channel, an affiliate of US channel MSNBC which  belongs to Doğuş Holding in Turkey, came under increasing public pressure after they aired a documentary on Hitler when events began to unfold in Istanbul and other cities in Turkey. The channel began to report on the events at a later stage, but still tried to manipulate the news. On different occasions it either stopped live feeds, airbrushed slogans on banners in Taksim square, or challenged different views expressed in live broadcasts that criticized lack of mainstream media attention to Gezi Park resistance. Its CEO, Cem Aydın’s public apology on the 11th of June failed to quell the criticism coming from the public. Groups of frustrated audiences rallied to channel’s headquarters in Istanbul twice in two weeks and burnt down a live broadcast vehicle. Cem Aydın was finally reported to go on “leave” on the 13th of June, a euphemism for resignation or suspension.

 

In 1990s monopoly over broadcasting was lifted in Turkey and private ownership of media emerged as one the most lucrative businesses. Since then political parallelism between media conglomerates and governments has been an issue for transparent, objective and truthtful news reporting in Turkey.

 

On the 14th of June, the broadcaster effectively breached its  agreement with BBC World Service when it declined to broadcast daily current affairs program Dünya Gündemi  (World Agenda) prepared by BBC Turkish editors. The show included  a video package that focused on the failure of the  mainstream media to report  objectively and openly on the police intervention and civil unrest. The social media was again quick to spread the news of attempted censorship. The video package was first disseminated on BBC Turkish website. It was also broadcast on Halk TV, a small channel supportive of the opposition party, CHP, Republican People’s Party, within hours of NTV’s failure to transmit it. On the same evening, BBC Global News Division announced that they suspended  their agreement with NTV.

 

The BBC has been running a Turkish service since 1939 but the two periods when the Turkish service was particularly relevant for audiences in Turkey was the  run up and the immediate the aftermath of the 1960 and  1980 military interventions according to one of its former directors, Gamon McLellan,

 

because in those days news were censored in Turkey. The World service transmissions then provided an alternative platform for the public to have access to news and information as public service broadcaster TRT, Turkish Radio and Television,  was not free to perform its duty.

 

In an attempt to “reinvent their mission” in order to survive in a multi-channel environment and to remain relevant for their audiences” Turkish Service formed alliances with private radios and television channels like NTV in Turkey as explained by another former director, Hüseyin Sükan, of the Turkish section. Their partnership with NTV has been going on since 2003 and as Sükan states “It has become a role model for the other language services because it emerged out of their own initiative. This can also be seen as part of BBC Turkish trying to make itself relevant to the Turkish audiences in the new situation when there is greater democratisation and media freedom in many parts of Europe.”

 

Since 2005, BBC has been cutting down language services for countries  which became members of the European  Union. The radio transmissions of the Turkish section was shut down in May 2011, in light of greater cuts in public expenses in order to alleviate the impact of economic recession in the UK. The decision to shut down the Turkish section “was difficult to make” was as one senior editor admitted. But was not Turkey after all a “country with a free media, functioning parliament elected democratically by popular vote?”

 

Perhaps Gezi Park protests just indicate the contrary. A recent report by the Alternative Informatics Association in Turkey made the following observation

 

if the media covered the protests, then  it was only to re-utter the official line stated by the government, turning the private media to the communicator of the provocative language used by the government officials”.

 

Prime Minister Erdogan’s  had pointed out  the social media site Twitter was a menace at the beginning of Gezi Protests. On the 9th of June to had told, the protestors , capulcus, to  “stop the protests otherwise we will speak with the tongue you comprehend”. A comic magazine, coincidentally called Penguen (Penguin) was quick to give  its readers a complementary poster depicting a penguin like a capulcu, its face half covered with a scarf to be protected from pepper  gas. The penguin was throwing flowers, instead of gas canisters and water. The satirical poster had also the hashtag #diren /resist on its top corner. The cover of another comic magazine later depicted PM Erdogan looking at the grafittis  around Gezipark written in social media language with hashtags, abbreviations, emoticons, and  complaining to policemen standing behind him that “these youth don’t speak in the language he understands”.

 

The spirit of Gezi Park movement depended on “disproportionate use of intellect” coined by  the protestors and sympathizers themselves. This stemmed mainly from millennial generation’s (generation Y) youth’s incredible creativity and humor, as opposed to the “disproportionate police force” who attacked protestors with water cannons, pepper gas and plastic bullets.

 

As of today (18 June), the reports show that the government does not want any more entertainment. The minister of Interior just announced plans for a new legislation that will “regulate cyber crimes” on social media sites such as Twitter. The Committee to Protect Journalists (CPJ) revealed the violence against foreign and local journalists who are detained, beaten and obstructed while covering the latest clashes on Monday evening. Newspapers reported the continuing detentions and political commentators warned their readers against the upcoming “national security regime” as the government seems to tighten its grip on every small criticism and protest movement. Chapulling may continue for as long as there is transparency, accountability and freedom in politics and media in Turkey. These needs are crucial than ever.

 

 

 

Görsel

 

 

Footnotes:

 

1 The interviews with editors of  the BBC Turkish section were conducted  in 2011 as part of a research  project that I was working on when I was based as a visiting fellow at the University of Westminster, Communication and Research Institute.

 

2 https://yenimedya.wordpress.com/2013/06/

 

3 http://gundem.milliyet.com.tr/-diren-penguen/gundem/detay/1722810/default.htm

 

4 http://cpj.org/2013/06/journalists-detained-beaten-obstructed-in-istanbul.php

 

5 http://www.radikal.com.tr/yazarlar/koray_caliskan/ak_parti_vites_kuculttu-1138071

Source: http://www.theglobetimes.com/2013/06/19/resistgezipark-alternative-and-international-media-for-more-media-transparency/

About the Author: Eylem Yanardagoglu

Eylem Yanardagoglu is an academic and an aspiring journalist. She graduated from Ankara University in 1997, worked as a production assistant at TRT, Turkish Radio and Television and Anatolian News Agency (AA) foreign desk in Ankara. She holds an Msc in sociology (METU, Middle East Technical University), MA in International Journalism and PhD in Sociology (both at City University London) She is based in Istanbul where she teaches communication theory, ethics and media globalization. Her recent area of interest is international communication. She is currently studying foreign correspondents based in Turkey, and transnationalisation of Turkish TV series . Ms Yanardagoglu can be contacted @ @eylemyanardag


Gezi Parkının Gösterdiği: Dijital Bölünme/Dijital Uçurum…

Haziran 20, 2013

Gezi Parkı protestolarının ‘sosyal medya analizi’ çıktı… Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş “TEM, E5 yolları kapatıldı, yeni medyaya çok az yansıdı. Çünkü oradan tweet gelmiyor. Bu iki kümenin kesişimi yok. Gezi Parkı’nda dijital bölünme yaşandı” dedi

 

 

Haber Röportaj: GÜLSÜNAY UYSAL  AKŞAM / İSTANBUL

Taksim Gezi Parkı eylemleri polisin müdahalesiyle boyut değiştirse de sosyal medya, etkinliğinden bir şey kaybetmiyor… Eylemlerin ilk gününden bu yana ulusal medya eleştiri konusu olurken, vatandaşlar ‘haberi’ Facebook ve Twitter üzerinden aldı. ‘İçerik’le de tartışma konusu olan ‘yeni medya’nın eylemlerdeki rolünü Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Ali Rıza Keleş, AKŞAM’a anlattı: 

– Bu, Yeni Medya’da örgütlenmiş ilk eylem değil. İlki, 5651 numaralı yasaya dayanarak yapılan yasaklamalara karşı düzenlenen ‘İnternetime Dokunma’ eylemiydi. Çok sayıda kişi bu yasa değişmeli diye görüş verdi ancak hükümet dinlemedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdık. AİHM de Türkiye’yi mahkûm etti. Hükümet insanları dinlemedi, insanlar da sokağa çıktı. Öncesinde sadece ve sadece bir toplantı yapıldı. ‘Sokağa çıkmamız gerekiyor’ dendi ve çıkıldı. ‘Yeni medya’ kullanılarak katılım sağlandı. Böylece sansüre karşı olanlar ilk defa eylemde karşılaşmış oldu. Sansür karşıtı birileri hep vardı ama ilk defa bir araya gelindi. 

SANSÜRE KARŞI EYLEM          

– Bir sonraki sene filtre meselesi için toplanıldı. Deneyim de vardı. Artık insanlar birbirini tanıyordu. İnanılmaz bir kalabalıktı. 50-60 bin deniliyor. Bu eylem Taksim’de 15 Mayıs 2011’de gerçekleşti. Dünyada internet sansürüne karşı yapılmış en büyük eylemdi. Sonra Arap Baharı ve Occupy hareketleri yaşandı. Wall Street aslına bakarsanız biraz Tahrir eylemleri gibiydi. 

– İnsanlar çok hızlı öğreniyor. Twitter yaygın kullanıldı ve nitelikli kullanılmaya da çabalandı. Mesela ‘Twitter nasıl kullanılır?’, ‘Nasıl doğruluğu teyit edilir?’, ‘Otokontrol sistemi nasıl kurulur?’ bunlar hemen dolaşıma girdi. Delilim var diyebilmek için belgelendirmeye yönelik bloglar yapıldı. Video arşivleri oluştu. 

– Yeni medyanın amacı sadece paylaşmak yaymak değil. Olayları dünyaya duyurmak gibi bir amacı var. Mesela blog kullanımın bu kadar yoğun olacağını düşünmemiştik. Çünkü Türkiye’de blog kullanımı düşük diğer ülkelere göre. Bu süreçte çok arttı. Bu şaşırtıcıydı. Türkiye genel olarak içerik üreten bir ülke değil. Arap baharının yaşandığı ülkelerde de bilgi akışı çok yüksek. Mesela insanlar daha çok ‘retweet’ yapıyor ama yeni içeriği olan bir tweet atmıyor. 

SAYISAL UÇURUM

– Kentler büyüdü. Burada bağırsak sadece buradaki insanlar duyar. Ama internette konuyla ilgili arkadaşlarınıza ulaşabiliyorsunuz. ‘Bakın bunu yaşıyorum’ diyebiliyorsunuz.  

– İstanbul’da çok ilginç bir durum söz konusuydu. TEM’ler,  E5’ler kapatıldı. Bunlar yeni medyaya çok az yansıdı. Çünkü o mahallelerden tweet gelmiyor. Bu iki kümenin kesişimi yok. Mesela hashtag kullanmıyor bu vatandaşlar. Bu yüzden takip edilemiyor. Retweet edilemiyor, başkalarına ulaştırılamıyor. Bu da sayısal uçurum meselesi. Yani dijital bölünme. Toplumun bir tarafında teknik imkanlar var, bir tarafında yok. Bir de kullanım problemi. Ekonomik sebeplerle patlasaydı farklı olabilirdi. Harekete katılacak insanların sayısı çok yükselirdi. 

 

BİLGİ ARTIK ÖZGÜRLEŞTİ

– Gazetecilik biçim değiştiriyor. Gazetecilik artık böyle bir şey olacak. Siz iktidarlar kuruyorsunuz, prizmalar kuruyorsunuz, haberi yazıyorsunuz sonra editör bıçaklıyor, patron uyarıyor ve gerçek olan bir şekilde çarpıtılıyor. Artık böyle bir şeye gerek yok. Artık insanların sarı basın kartı olması gerekmiyor. İletişim yatay hale getirildikçe aradaki bir sürü gereksiz şeyi ortadan kaldırılabiliyor. İnternet kurumsal olan birçok şeyi ortadan kaldırıyor. Bilginin özgürleşmesi denebilir. Bir ürünün dünyanın diğer ucuna gitmesi artık seneler almıyor. Bilginin dolaştırıldığı yayıncılar, telif lobileri… Bunların işlevlerini internet yapıyor artık. Telif lobileri ve yapımcılar bu konuda tepkili. Artık başka iletişim modelleri denenmeli. Dijital gazeteler olsa keşke. Bugün insanların güveni kırıldı geleneksel medyaya. 

GÖZALTILAR UYARI 

– Otokontrol mekanizmaları işlemeli. Manipülasyon en önemli dert. Yalan haberler yayıldı. Ama buna çözüm de üretmeye başladık. İşte fotoğrafı kim paylaşıyor, sonra aynı fotoğraf başka bir kullanıcı tarafından da paylaşılıyor mu gibi. 
– Özellikle bizim gibi, demokrasinin az geliştiği ülkelerde hükümeti eleştirmek hakaret sayılabilir ve cezalar verilebiliyor. Şu an yapılan ilk gözaltılarda halkı galeyana getirmek gibi bir açıklama yapıldı. Twitter gözaltıları “Artık twitter kullanmayın” gibi uyarı niteliğinde gözaltılardı. 

‘KISA KES’ KÜLTÜRÜ

Yaratıcı mizah, Gezi Hareketi’nin en önemli özelliklerinden bir tanesiydi. Bu mizahın dili de ‘yeni medya’ diliydi. Hem dalga geçen, hem eleştiren, hem yeren, hem tiye alan, öz anlatayım çabasında bir dil. Yeni medya işte az konuşayım, öz anlatayım durumu. ‘Kısa kesmek’ üzerine kurulu. Yeni bir iletişim kültürü var, burada da gördük bunu net bir şekilde. ‘Yeni medya’nın oradaki dili ve mizahı belirleyen bir etkisi var. ‘Yeni medya’nın çevrimiçi olanı çevrimdışı olana dönüştürdüğünü gördük.

CUMHURBAŞKANI ETKİN KULLANILMALIYDI

Halk ‘yeni medya’da iyi bir sınav verdi. Diğer yandan mesela Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha etkin kullanabilirdi. Siyasi mesajlarını daha sık tekrarlayabilirdi. Ertuğrul Günay’ın müdahalelerinin yerinde olduğunu düşünüyorum. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun tutarsızlık kanaatiyle tepki aldığını söyleyebiliriz. Çok iyi bir sınav vermediler.

Kaynak: http://www.aksam.com.tr/guncel/gezide-dijital-c2bolunme-yasandi-c2/haber-217605


Sosyal Medya Ortamlarına Düzenleme: Altyapısal Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

Haziran 18, 2013

Yazan: Hülya Karabağlı / Ankara

 

Gezi Parkı’nda başlayan ve polis müdahalesi ile Türkiye’nin her yerine yayılan eylemlerin organize edilmesinde sosyal medyanın rolü çok tartışılmıştı. Twiitter paylaşımlarının direnişe katılan eylemcilerin anlık haberleşme ihtiyacını gidermesine karşın, AKP cephesinden twittter kullanımına ilişkin eleştiriler dillendirilmişti.

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan‘ın twitter için kullandığı “twitter denen başbelası” ifadesini, kabinenin bir çok ismince yapılan twitter’in yalan haber ve dezenformasyon alanı olduğu yönündeki açıklamaları takip etti.

 

Hükümetten sosyal medyaya müdahale işareti veren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Muammer Güler, “Twitter üzerinden, facebook üzerinden, internet üzerinden veya yazılı veya görsel medya üzerinden suç her türlü işlenebilir. Bunun önüne geçilmesi için çeşitli yollar var, bu düzenleme buna yönelik” dedi.

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin de konu ile ilgili açıklama yaptı ve “Suçun belirlenmesi halinde Ulaştırma Bakanlığı kaynağa ulaşabilmek için bir alt yapı çalışması yapıyor” dedi.

 

 

 

Güler: Önleyici çalışmalar yapılacak

 

Güler, internet üzerinden işlenebilecek suçlara ilişkin konuşarak, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların “halkı suç işlemeye yöneltmek, galeyana getirmek, isyana teşvik etmek” amacı taşıdığını söyledi. Güler bu suçlara karşı “önleyici” çalışmalar yapıldğını söyledi. Güler konuyla ilgili olarak ayrıca “kullanıcı bilgilerinin korunması”na yönelik yasal düzenleme yapılacağını belirtti.

Güler, “Ancak internet üzerinden bir sanal terör uygulanmaya çalışılıyor. Terör örgütlerinin halkı suç işlemeye yöneltmek, galeyana getirmek, isyana teşvik etmek, ayrıca çok önemli bazı marjinal gruplar kimliklerini gizlemek suretiyle bunu yapmaya çalışıyorlar. Tabii bunun önlenmesine yönelik toplumsal olayları kamu düzenini bozacak şekilde genişletmeye yönelik çalışmaları önlemeye ve bunları tespite yönelik bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz.

 

Kişilerin bu konudaki kimlik bilgilerinin deşifre edilmesi, onların sitelerine girilip bilgilerinin açığa çıkarılması, resmi makamların sitelerine girilip bu bilgilerin deşifre edilmesi ve onlar üzerinden farklı yayınlar yapılması, iftiralara yol açılması, yanlış beyanlarda bulunulması, birçok kişi bize benim siteme girilmiş, benim üzerimden farklı mesajlar verildi deniyor. Bunları önlemeye yönelik elbette bir düzenlemeye ihtiyaç var ve bunlar evrensel konular.

 

Bütün devletler bunu nasıl yapıyorsa biz ona paralel bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Yoksa bunu kısıtlamaya yönelik herhangi bir şey yok. Dünyada artık evrensel boyuta geldi, siber suçlara yönelik önlemeye yönelik çalışma yapılıyor. Ayırca adalet bakanılğının kimlik bilgilerinin korunmasına yönelik düzenlemesi var. Bilgi güvenliğini korumaya yönelik bir düzenleme yapmak zorundasınız.” dedi.

 

 ‘Halkı kışkırtmaya çalışanları gördünüz, bununla ilgili düzenleme var’

 

Güler, twitter ve facebook üzerinden suç işlenebileceğini söyledi. Güler ayrıca twitter ve facebook’a yönelik düzenleme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

 

Güler, “Twitter üzerinden, facebook üzerinden, internet üzerinden veya yazılı veya görsel medya üzerinden suç her türlü işlenebilir. Bunun önüne geçilmesi için çeşitli yollar var, bu düzenleme buna yönelik. Son gezi olaylarında da dezenformasyonda bulunan, yanlış haberlerle halkı kışkırtmaya çalışanları gördünüz. Bunların bariz örnekleri var. Bunlarla ilgili bir düzenleme var. Yurtdışı kaynaklı olan da var tabii, tespitleri yapılıyor. Çarpıcı şeyler var.”

 

 

 

‘İfade özgürlüğü ancak ‘nefret söylemi, başkalarının haklarına müdahale ve şiddet’ bağı olması halinde sınırlandırılır’

 

 

 

Vatan Gazetesi’nden Kemal Göktaş‘ın haberine göre, İnternet hukuku uzmanı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak, sınırlama için Avrupa’ya bakılması halinde bir şey bulunacağını sanmadığını belirterek şunları söyledi:

 

“Bir sınırlama yoluna gidilmesi halinde bile bunun ifade özgürlüğü kriterleri ile uyumlu olması lazım. Sosyal medyada suç işliyorsan bu zaten şimdi de soruşturma konusu olabilir. Mevcut kanunlar sosyal medyadaki suçu cezalandırmaya yetiyor. İfade özgürlüğü ancak ‘nefret söylemi, başkalarının haklarına müdahale ve şiddet’ bağı olması halinde sınırlandırılır. İfade özgürlüğünün AİHM kararları doğrultusunda geniş yorumlanması gerekir.

 

İzmir’de gözaltına alınanların twitter mesajlarında suç unsuru olmadığı görülüyor. ‘Polis geliyor’ gibi mesajları nasıl suç sayacaksınız? İfade özgürlüğü açısından bakarsak ‘bu hükümet gitmeli’ demek suç olmaz. Şiddetle illiyet bağını kurmanız gerekir. Kaldı ki, ifade dile getirildikten sonra bile sınırlandırılması için hassas bir şekilde hareket etmesi gerekirken, şimdi sosyal medyaya baştan kısıtlamalar getirilemez.”

 

 

 

Sadullah Ergin: Altyapı çalışması yapılıyor

 

 

 

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Ulaştırma Bakanlığı’nın Twitter çalışması yaptığını söyledi. Ergin, “Suçun belirlenmesi halinde Ulaştırma Bakanlığı kaynağa ulaşabilmek için bir alt yapı çalışması yapıyor” dedi.

 

AKP Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ergin, Gezi Parkı odaklı gelişmelerde sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajların kaynağına ulaşılamadığını söyledi ve “O kaynağa ulaşabilmek için Ulaştırma Bakanlığı ile altyapı çalışması yapılıyor” dedi.

 

Yasalarda belirlenen suçların farklı yöntemlerle işlenebileceğini anlatan Ergin, bunun televizyon, yazılı basın, açıktan kitleye hitap ederek ya da sosyal medya üzerinden olabileceğini söyledi.
 “Önemli olan, suçun unsurlarının gerçekleşmesi halinde bu eylemin karşılık bulmasıdır” diyen Ergin, suçun hangi platformda ortaya konulduğunun önemli olmadığını, tamamlanması halinde suç olacağını söyledi.

 

Ergin, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenlemenin gerekli olup olmadığı sorusunu, “Kaynağına ulaşamama durumu var Twitter üzerinden. O kaynağa ulaşabilmek için Ulaştırma Bakanlığı ile altyapı çalışması yapılıyor” diye yanıtladı.

Kaynak: http://t24.com.tr/haber/guler-sosyal-medyaya-duzenleme-var-ergin-altyapi-calismasi-yapiliyor/232246


Le pouvoir des médias sociaux – L’impuissance des médias traditionnels #direngeziparkı #direnankara, #direnizmir : Une évaluation de l’Association de L’Informatique Alternative

Haziran 18, 2013

Suite à la décision de la Municipalité d’Istanbul de détruire le parc de Gezi, situé dans le quartier de Taksim à Istanbul, dans le but de le remplacer par un centre commercial, les Stambouliotes se sont appropriés leur espace et se sont exprimés suite à l’exclusion de l’opinion du peuple lors des décisions concernant leur ville. Comme dans toute société démocratique, le peuple a fait appel à sa liberté d’expression et de réunion en occupant les lieux de façon pacifique. Les forces de police ont répliqué en faisant usage de grenades ou de gaz lacrymogènes le 30 puis le 31 mai. Cette démonstration de force et de violence autant excessives que disproportionnées n’a fait qu’accroître le soutien de l’opinion public et s’est manifesté d’une part par l’émergence de « sujets tendance » #direngeziparkı et #occupygezi sur Twitter et de l’autre par la création de divers groupes sur Facebook sous la banderole « Protégeons le parc Gezi ». L’après-midi du 31 mai, suite à l’intensification des violences policières contre les citoyens exerçant leur droit de manifester à Taksim, les protestations citoyennes se sont répandues dans plusieurs villes. Lors de ces événements, les médias traditionnels ont tenté de passer la violence policière sous silence en raison des liens forts entre leurs capitaux et le gouvernement ou simplement de leur peur de la réaction intolérante d’AKP à toute critique socio-politico-culturelle ou économique. Lorsque les médias ont couvert les événements, ils n’ont pas endossé un autre rôle que celui de rapporter fidèlement le discours officiel, provocateur et intolérant des dirigeants, sans se remettre en question. En réaction à cela, les citoyens de tous les coins de la Turquie se sont retournés vers Internet et en particulier vers les réseaux sociaux Facebook et Twitter, pour s’informer sur les événements. L’après-midi du 31 mai, la manifestation contre les violences policières ayant débuté et poursuivant à Istanbul sur la place Taksim fut organisée de façon solidaire sous les hashtags #direngeziparkı et #occupgezi,. De la même manière, les citoyens qui se sont rassemblés de façon paisible sur les places, et notamment dans le parc Kuğulu à Ankara et Güven à Izmir, ont été confrontés à l’usage disproportionné des violences policières reflétant ainsi l’application du pouvoir coercitif de l’État.

Par la suite, l’usage des médias sociaux s’est intensifié pour diffuser, dénoncer au public la violence des forces de la police et lancer des appels à l’aide au sein de chaque ville concernée.

À ce stade, les médias sociaux en Turquie s’est transporté dans les places, et la séparation habituelle médias sociaux – rues fut outrepassée. Le silence prolongé des radios et télévisions grand public, malgré le grand nombre de citoyens descendant dans la rue, a poussé ces derniers à se retourner vers les médias sociaux comme seule source d’information.

Le pourquoi et le comment de la démarche journalistique citoyenne par la médiation des médias sociaux #korkakmedya et #bugüntelevizyonuaçmıyoruz

Le 31 Mai, à Istanbul, la violence policière ayant duré toute la nuit, s’est propagée de Taksim à Beşiktaş poussant encore plus de citoyens, hommes ou femmes de tous âges, appartenant à différents corps de métiers et de visions ou d’appartenances politiques diverses à protester dans les lieux publics, sans organisation préalable, contre les violences policières ainsi que l’absence de volonté politique du gouvernement.

Face à la croissance de la violence policière, des balises spécifiques à chaque ville ont été crée sur Twitter pour se solidariser, coordonner les appels d’aide, diffuser les besoins urgents émanant de milliers de manifestants, documenter et collecter les preuves de la violence policière et surtout assurer un relai d’information vers les personnes ne pouvant les suivre qu’à travers les médias sociaux.

Les murs Facebook ont été le relai indéniable d’un très grand nombre d’images et de vidéos prises sur les lieux en permettant de documenter les preuves des violences policières. Les informations concernant la coordination de l’assistance médicale ainsi que la localisation des abris mise en place pour les victimes des bombes lacrymogènes furent également véhiculées via Facebook. Les citoyens ont ainsi comblé le silence des médias grand public par le biais des médias sociaux. C’est pour la première fois que la communication de masse autocentrée a connue une si forte participation en Turquie.

De nouvelles balises ont été développées au fur et à mesure des événements. Lorsque le samedi 1er Juin, les usagers du fournisseur d’accès TTNET ont constatés qu’ils ne pouvaient plus accéder à Twitter et Facebook, des nouveaux balises #VPN et #DNS ont vu le jour permettant aux usagers de partager les moyens de contourner l’obstacle DPI que TTNET applique de façon officieuse en Turquie. Ceci a occasionné un partage de connaissances autour de l’utilisation de l’Internet.

Dans les médias sociaux, une communication de masse autocentrée a également vu le jour à travers diverses applications de téléphonie mobile. Ce journalisme civil apparu suite à une communication de masse autocentrée est la preuve de sa nécessité en Turquie où les médias grand public sont sujets à la censure et à l’autocensure sous le régime d’AKP.

Concernant les bénéfices et les disfonctionnements de l’usage des médias sociaux lors des regroupements

L’analyse de cet événement historique que l’on pourrait nommer “Le mouvement du parc de Gezi ”, laisse entrevoir des dynamiques importantes quant au rôle facilitateur des médias sociaux lors des mouvements de regroupement. Internet et surtout les médias sociaux se sont imposés comme une plateforme de communication et d’interaction indispensable aux manifestants des différentes villes de toute la Turquie. Les efforts fourni par les individus sensibles au mouvement ont permis d’atteindre rapidement un grand nombre de personnes en les consultant et en engendrant une opinion publique, sans aucune contrainte temporelle ou spatiale. Cela a permis de se rassembler pour premièrement protéger le parc avec un but commun et ensuite de se manifester sur les lieux publics. Ces actions se sont propagées aux quatre coins du pays hors du contrôle de ceux en dehors du mouvement grâce à l’effet foudroyant des réseaux.

Ainsi, la tranche de la société n’ayant pas pu participer à la gestion ou n’ayant pas pu exprimer leur opinion en raison de l’attitude hégémoniste adoptée par le gouvernement a bénéficié des possibilités offertes par les médias sociaux de la façon suivante:

1.        En vue des médias grand public qui se sont prosternés devant le gouvernement en les soutenant par silence, nous avons assisté non seulement à l’usage de l’interactivité du média comme l’unique et l’inconditionnel alternatif mais également à sa célébration.

2.        La convergence des différents environnements du média (Facebook, Twitter, Instagram, parmi les plus connus) a permis le partage des médias et textes de façon simultanée et plurilatérale tout en créant des slogans très créatifs.

3.        Le journalisme civil a permis la circulation d’un flot d’informations dénonçant l’attitude conflictuelle ainsi que le violences policières excessives  en engendrant des preuves, blogs et citations (avec Eksisozluk en tête). Des bases de données se mettant à jour rapidement ont été établies.

4.        Lors des situations d’urgence, les informations ainsi que leurs sources ont été partagées avec une grande efficacité par l’intermédiaire des programmes en accès libres. Ces programmes ainsi que leurs codes sources ont été partagés dans les médias sociaux.

5.        Des informations à propos des réglages DNS et VPN en accès libre ont été propagées pour contrecarrer le danger d’un blocage d’Internet ou des dispositifs de médias sociaux.

6.            Mis à part tout son sérieux, sa gravité et sa fonctionnalité, Internet et les médias sociaux ont joués un grand rôle dans la conservation de l’air carnavalesque du mouvement et de la résistance. Les réseaux sociaux et Internet ont également endossé le rôle d’une machine d’ironie contre le découragement et l’effondrement par les utilisateurs ayant subit des violences excessives, ayant été blessés, placés en garde à vue ou ayant perdu des proches. L’humour dénonçant l’oxymore vécu avec le gouvernement a été utilisé de façon ingénieuse pour un renversement symbolique du gouvernement. Le renversement des symboles et expressions émanant du gouvernement, ainsi que des codes, des nom sociaux et d’enseignes (“LeParcQuiFrappe” (“DövenPark”), “Hilmi au TOMA” (“Tomalı Hilmi”), “GazıLay”, “Véhicule d’Intervention aux Evénements de la Police à vendre par son propriétaire” (“Sahibinden Satılık PolisOlaylarınaMüdahaleAracı”) a joué un rôle indéniable dans le “dépassement du seuil de la peur” même dans les moments les plus sombres. Des exemples de panneaux d’imaginaire grotesque soutenant cet air carnavalesque  se sont multipliés: un chien disant “je chierai dans le centre commercial à défaut d’un parc” ou “un gouvernement laissant fuir autant de gaz n’est pas loin de se chier dessus”. Les témoignages de récits comiques diffusés sur Internet ont permis la formation de mythes propre à la résistance. Le langage unificateur et guérisseur de l’humour et de l’ironie ont trouvé écho dans le jargon des manifestations. Les manifestants ont utilisé de façon exemplaire le pouvoir rassurant et réparateur de l’humour contre la rage et la haine. Certains ont appelé la police pour commander des bombes lacrymogènes, d’autre le service clientèle de CNN-Turc pour annoncer “qu’ils étaient à la manifestation et qu’ils ont raté le documentaire sur les pingouins”. Cependant, le contenu sexiste, insultant et discriminatoire de certains panneaux, écritures murales ou objets humoristiques doit être noté comme un mauvais point. Voici des adresses rassemblant des contenus humoristiques:

http://duvardageziparki.tumblr.com/

http://ismetberkan.blogspot.com/2013/06/bu-da-eylemin-duvar-yazlar-arsivi.html?spref=tw

Malgré l’atmosphère ouverte à la discussion et à l’interaction en direct des médias sociaux, des pratiques d’usages des médias sociaux hors éthique, ayant pour but de détourner la position idéologique du mouvement civil de “Protège le Parc de Gezi” a fait surface.

1.        Quand il est question de mouvements sociaux qui se cristallisent à travers l’organisation distribuée et décentralisée des réseaux, l’afflux d’information prend une ampleur anormale, ce qui peut provoquer des nuisances à la compréhension des faits et de l’état du mouvement.

2.      Le fait que les environnements collectant et rassemblant l’afflux d’informations soulevé ci-dessus soit nombreuse et manquant d’actualités peut provoquer un doute quant à la confiance à attribuer à ces ressources lors des actions et coordinations.

3.        à cause de l’utilisation des hashtags, la liberté de partage illimitée et la possibilité de réaction engendrent la production de visions radicales ainsi qu’à leurs proliférations, il a été possible de rencontrer des messages de haines et d’appel au crime.

4.       En Turquie, des censures et des interventions à l’afflux de données ont été appliqués à intervalles réguliers par ceux détenant le pouvoir dans les réseaux sociaux; le fait que cette censure puisse être vécue en temps-réel pendant les mouvements sociaux peut engendrer une panique au sein de la masse.

5.            Surtout dans le média de Twitter, sous le nom de “Trending Topics” (sujets tendances) des informations erronées ou transformées ont été mises en circulation, ce qui peut contribuer à affaiblir la confiance sociale envers les chefs de convictions et les journalistes civiles.

Certains usagers ont essayé de tromper l’opinion publique en utilisant les balises créées dans les réseaux sociaux. En particulier, certains contenus concernant des blessés graves ou des nouvelles de décès a été sujet à des tentatives de manipulations de la part des usagers de réseaux sociaux dû à la rapidité et à l’interactivité inhérentes à ces derniers. Des contenus canular dénonçant la démission de certains policiers suite à l’usage excessif de la violence ont aussi été partagés dans les réseaux sociaux. Il a été démontré que des numéros de téléphones portables ou autre précisant des adresses de refuges et de soutiens communiqués aux blessés n’étaient pas fiables et que ces tromperies avaient été menées par la police.

L’importance du “leadership d’opinion” et de la crédibilité de la provenance de l’information a encore une fois était soulevée. Les tweets et les partages des spécialistes, des adhérents du vieux médias traditionnels ayant adoptés les nouveaux médias, des artistes et des députés (surtout de Sirri Süreyya Önder de BDP) soutenant la plateforme “Protège le parc de Gezi” prévenaient les citoyens de la désinformation en partageons les justes informations. Pour contrecarrer l’absence d’éthique lors de l’usage de des médias sociaux, l’usager, doit garder son sang froid et trancher quant à la fiabilité de la source en la vérifiant au moins deux fois avant de le partager. Le fait que les médias grand public n’aient pas accompli leur mission a provoqué la désinformation dans les réseaux sociaux.

Précisons le succès des hashtags #direngeziparkı, #direnankara et #direnizmir en ce qui concerne le rassemblement des preuves de l’usage excessif et disproportionné des violences policières, en partageant, en recherchant des informations ayant permis de naviguer de lien en lien avec les Url. Un réflexe a ainsi été développé grâce à ces contenus de bonne qualité contre la désinformation. La nécessité de collecter des preuves, des documents, des images, des vidéos au sujets des violations des droits de l’homme, des décès, des blessés, des attaques, des coupures de connexion, de l’usage de produits chimiques etc. a été saisit in situ et a été effectué par le biais des appareils de nouveaux médias, principalement les téléphones portables, les smartphones et les tablettes par les citoyens actifs dans l’espace public et a ensuite été partagé, grâce à la caractéristique de convergence de la technologie, de manière simultanée avec leurs abonnés à travers leurs comptes des réseaux sociaux, regrouper par le biais des hashtags ce qui a permis la propagation de ces contenus.

Voici des exemples :

Cartes

http://occupygezimap.com/

https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=207368859026831467268.0004de2d26a9994c4487d

https://maps.google.com/maps/ms?msid=206122379597057837901.0004de19c2ae58890f32d&msa=0&ll=40.446947%2C36.320801&spn=14.618272%2C33.815918

http://www.itusozluk.com/atlas

https://crowdmap.com/map/turkiyebahari

Preuves de la violence excessive et disproportionnée

http://delilimvar.tumblr.com/

http://direnizmir.tumblr.com/post/51971813039/izmirde-polis-gercegi-birinci-agizdan

Contact: Boğaziçi Radyo

http://live.arkent.web.tr/

Transmission mobile via Ankara:

http://www.ustream.tv/channel/ozererdogan?utm_campaign=ustre-am&utm_source=14648115&utm_medium=social

http://www.ustream.tv/channel/uguroz?utm_campaign=t.co&utm_source=14664261&utm_medium=social

Tant que l’Internet mobile à haut débit fonctionne, les diffusions en direct réalisées à travers les plateformes de live streaming comme Ustream, font d’une part ce que les médias traditionnels n’arrivent pas à faire (ou ne font pas), et permettent de dépasser d’autre part, la désinformation sur les réseaux sociaux. Lorsqu’il n’est plus possible de faire cette transmission en direct, l’enregistrement et la centralisation d’un grand nombre de vidéos et de photos jouent un rôle crucial dans la constitution d’un corpus de preuve. La question est ainsi celle de la difficulté de faire ces enregistrements lors des interventions et/ou des émeutes. Pour que les enregistrements partiels de ces moments de panique puissent constituer une preuve valable, il est nécessaire de les réunir et assembler les différents points de vue a postériori. Il s’agit ici d’un nouveau type de contenus, ceux produits par les utilisateurs que l’on peut appeler prosommateur (issu du mot anglais prosumer, qui décrit la professionnalisation des consommateurs dans la production de l’information). La production de contenu par les utilisateurs en Turquie ne saurait que croître dans ce contexte où les médias traditionnels refusent de couvrir les événements et appliquent l’autocensure.

Le rôle des médias sociaux dans la lutte contre l’inégalité de l’information

Le plus grand avantage des gouvernements lors des mouvements citoyens pacifistes réside dans l’inégalité de l’information (information asymétrie). C’est le fait que les informations soient centralisées par le gouvernement, et ne soient pas transmises vers les citoyens qui s’opposent en se servant de leur droit civil, à celui-ci. L’information en question peut être aussi bien d’un niveau macro, que d’un niveau micro. Au niveau Macro, ces informations consistent aux analyses faites à l’échelle nationale et internationale, et aux actualités dans les autres régions géographiques. Au niveau Micro, se situent les informations à propos de l’état des blessés, des directions pour s’échapper ainsi que la localisation des forces policières.

Le gouvernement peut généralement accéder sans difficulté, aux informations tant au niveau macro que micro. Dans cet environnement où les moyens de communications sont abondamment utilisés par les citoyens, les forces policières qui obéissent à une organisation verticale, tentent de réprimer les mouvements civils par la violence ou la menace de celle-ci.

Toutefois, cette organisation n’est pas valable dans le cas des citoyens. Dans la plupart des cas, les citoyens qui suivent une démarche pacifiste, ne se connaissent pas entre eux. C’est une des raisons pour lesquelles leur capacité à communiquer avec ces niveaux micro et macro à travers les outils numériques est limité. Les médias traditionnels tels que la télévision ou la radio représentent les principales sources d’information au niveau macro. Cependant, le droit de s’informer des citoyens n’est pas respecté de la même façon dans différents pays.

Ces dernières années, ce phénomène est en train de se transformer. Le développement des réseaux sociaux rapproche progressivement les moyens de communication des citoyens à ceux des gouvernements, qu’il s’agisse d’un niveau macro ou micro. La prolifération des appareils mobiles possédant une connexion Internet a augmenté de façon extraordinaire la capacité d’action aux moments des événements. Les applications comme Twitter et Facebook ont participées à franchir la difficulté qu’avaient auparavant les citoyens à se connaitre entre eux. Contrairement aux outils de communication bidirectionnelle comme les téléphones portables, les applications web comme Twitter diffusent un message à un nombre illimité, satisfaisant ainsi parfaitement les besoins des citoyens en informations, à la fois aux niveaux macro et micro. Toutefois, cela reste valable uniquement pour les utilisateurs d’Internet. Une très grande part de la population qui n’a pas accès à Internet dépend encore des informations fournies par les médias traditionnels.

Dans le mouvement de la protection du parc de Gezi, les citoyens ont détournés l’inégalité d’information contre le gouvernement, en leur propre faveur. Ayant joués un rôle important lors des soulèvements Arabes et le mouvement des « Ofkeliler » (Les Indignes), les réseaux sociaux deviennent centraux dans la diffusion de l’information, au cœur de la réussite des mouvements du parc de Gezi.

L’opinion publique a clairement vu l’attitude honteuse des médias traditionnels ayant pratiqués un black-out total lors des mouvements. Cette attitude, bien connue des mouvements politiques opposés a été rendue visible pour la première fois dans l’histoire du pays. Le quasi totalité des médias traditionnels a préférée de diffuser des documentaires sur la nature plutôt que des images des milliers de citoyens protestant et subissant la violence excessive des forces de l’ordre.

La grande différence de ce mouvement civil porté par les réseaux sociaux par rapport à ceux d’avant réside dans le fait qu’il ait pu profiter d’une qualité que l’on peut nommer de “densité de communication”. Et ceci est dû au fait que les centaines de milliers de manifestants ont été filmés et/ou photographiés par les dizaines de milliers qui se trouvaient parmi eux. Cette situation a leurré l’attitude habituelle des médias à minimiser, maximiser ou erroné l’information. Dans ce contexte, les médias sociaux ont remplis avec une efficacité extraordinaire le vide produit par les médias traditionnels et ont soutenu les citoyens qui ont fait usage de leur droit de participation civile aussi bien au niveau macro que micro. Ce support a été tellement efficace que le Premier Ministre Recep Tayyip Erdogan, malgré le fait que la quasi-totalité de ses collègues soient des usagers de Twitter, a désigné Twitter comme “le casse pieds du peuple”. Les réseaux sociaux sont devenus le bouc émissaire. Une tentative de pointer la précarité des médias sociaux a été entreprise en sélectionnant 10-20 photos et vidéos d’auteur inconnu parmi les milliers de contenus auditifs et visuels, alors qu’une société démocratique devrait mettre en avant son rôle à minimiser l’inégalité d’information au lieu de le dénoncer comme les boucs émissaires du peuple.

Finalement, nous devons préciser nos inquiétudes face à l’utilisation des nouveaux médias ainsi qu’à notre approche à ces derniers. Il est impératif d’avoir une réflexion approfondie sur les raisons et les solutions possibles de ces craintes.

1. Dans le cas d’une censure, d’un blocage d’accès appliqué par l’état ou par une entreprise ou l’utilisation de DPI, le citoyen est réduit à utiliser Twitter et Facebook. Le cas où l’usage de l’Internet est réduit à l’usage de Facebook ou Twitter.

2. L’absence d’information à propos des moyens d’accès alternatifs à l’Internet et l’encryptage mise à part le monopole TTNET à la tête qui ne respecte pas la neutralité de réseau du citoyen.

3. Le manque de développement et de diffusion de logiciels libres en ligne pour les activistes.

4. La présence et le renforcement de la surveillance dans les environnements des nouveaux médias.

5. La production de discours de haine du gouvernement et principalement du Premier Ministre Recep Tayyip Erdogan au sujet des médias sociaux.

6. Si les réseaux sociaux vont jouer des rôles d’espace public, que les différents groupes possédants de différentes convictions et idées se conglomèrent sous des différents hashtags, qu’une culture  de négociation puisse se développer si les semblants se retrouvent. En ajout à ce phénomène, la production de discours non civiques et insultants de la part des branches des jeunes membres des parties politiques.

7. En plus de tout cela, la déclaration du gouvernement en rapport à Internet et les réseaux sociaux, “si on voulait on aurait pu couper l’accès”, et aussi inquiétant.

L’obligation de développer des outils en ligne pour les activistes

La communication lors du mouvement a essentiellement circulé via Twitter dont les responsables ont annoncé, suite au début des mouvements, qu’ils n’allaient pas bloquer leurs utilisateurs en Turquie. Bien qu’il y a eu des coupures de temps en temps, rien ne laisse à penser que c’est Twitter qui a mis en place des blocages. Par ailleurs, en référence aux inquiétudes citées plus haut, le gouvernement n’a pas mis en place un blocage ou une coupure totale.

Par ailleurs, l’importance du destin des réseaux permettant la communication et l’organisation devenues quasi synonyme avec le mouvement, est si grande, qu’il ne peut être livré ni à Twitter ni à quelconque autre média commercial. Ainsi, en cas de blocage, la connaissance des médias alternatifs, le développement de nouveaux outils et l’accès à des moyens permettant la continuité du réseau est cruciale. Nous avons une expérience quant à ce type de coupure depuis le blocage catastrophique lors du printemps arabe. Couper la communication vers le monde extérieur fut le premier pas avant le renforcement de la violence et même de tentatives de massacre.

Un moyen de lutter contre les coupures peut être d’établir des moyens d’accès Internet à travers les lignes téléphoniques et de mettre en place, de la façon la plus anonyme possible, des sous réseaux distribués. Le(s) réseau(x) auxquels les volontaires vont pouvoir participer par le biais d’un téléphone et d’un modem à accès par ligne commutée ou par le biais d’applications à accès par ligne commutée téléchargeables sur un téléphone mobile peut faciliter largement les choses. De plus, la présence de nœuds puissants sur ce réseau qui va établir rapidement  les connections avec le monde et va fournir un afflux d’information et de connaissance peut faciliter les choses. Les STK bénévoles ou les institutions médiatiques peuvent être contactés à ce propos.

Il existe différents types d’alternative en cas de censures appliquées aux médias. indeti.ca est un bon alternatif de micro-blog. Outre les sites de blog/photoblog tel WordPress et Tumblr, le développement d’outils permettra de franchir les blocages totaux. Ces outils doivent être portables, pouvant s’installés rapidement et facilement, tout en permettant de diffuser l’information par le biais d’email/tweet/sms

Le service, sms2tweet, fournit par EMO est une démarche considérable. Cette expérience doit à coup sûr être considérée. D’ailleurs, le service Twitter SMS est accessible même hors connexion Internet, il permet donc le partage d’information via tous les opérateurs en Turquie. L’utilisation de cette fonction est expliquée sur les sites web des opérateurs.

Nous voulons vous informer brièvement à propos des moyens d’accès Internet alternatifs, en cas de coupures Internet par interventions du gouvernement

En cas de coupure Internet en Turquie des numéros dial-up pour atteindre le monde:

    Tel. No: 0046850009990 User: telecomix Password: telecomix

    Tel. No: 00492317299993 User: telecomix Password: telecomix

    Tel. No: 004953160941030 User: telecomix Password: telecomix

    Tel. No: 0033172890150 User: toto Password: toto

    Tel. No: 0046708671911 User: toto Password: toto

    Tel. No: 0031205350535 User: xs4all Password: xs4all

SMS et Tweet

Vous pouvez écrire “EMO” espace “votre message” et envoyer le sms au 4730. Les messages que vous enverrez ici seront publiés sur Twitter.

Les informations VPN

En utilisant ces informations vous pouvez faire un accès VPN et franchir la censure dans l’environnement Internet:

Nom d’utilisateur: vpnbook Password: rac3vat9

1. Server #1: euro1.vpnbook.com (Anonymous VPN)

2. Server #2: euro2.vpnbook.com (Anonymous VPN)

3. Server #3: uk1.vpnbook.com (UK VPN – optimized for fast web surfing; no p2p downloading)

4. Server #4: us1.vpnbook.com (US VPN – optimized for fast web surfing; no p2p downloading)

Source:

http://www.alternatifbilisim.org/wiki/Kesinti_ve_Sans%C3%BCr_Durumunda_Alternatif_Eri%C5%9Fim_Yollar%C4%B1

l’Association de L’Informatique Alternative


Die Macht von Social Media und die Hilflosigkeit der traditionellen Medien und #direngeziparkı #direnankara, #direnizmir: Eine Einschätzung des Vereins Alternatif Bilişim (Alternative Informatik)

Haziran 18, 2013

Am Plan der Istanbuler Stadtverwaltung, in einem der letzten verbliebenen Parks in der Stadtmitte eine Shoppingmall zu bauen, ohne die Betroffenen dabei einzubeziehen, entzündete sich seit Langem ein Protest von Bürgern. Diese versuchten mit friedlichem Protest und der in einer demokratischen Gesellschaft selbstverständlichen Redefreiheit, ihrem Widerspruch zu den Plänen der Stadtverwaltung Ausdruck zu verleihen. Nachdem sie dafür vergangene Woche mit immer größerer Heftigkeit mit Schlagstöcken, Wasserwerfern und Tränengas von der Polizei angegriffen wurden und das Camp im Gezipark mehrfach geräumt wurde, entstand ab dem 30. Mai und besonders nach dem äußerst brutalen Angriff am 31.Mai eine landesweite Unterstützungskampagne über Twitter und Facebook, die sich entlang verschiedenster Facebookgruppen wie “Wir nehmen uns des Geziparks an” und Hashtags wie #direngeziparkı, #occupygezi organisierte. Am Nachmittag des 31.Mai begann auf dem Taksimplatz und auf einigen öffentlichen Plätzen in anderen Städten eine Bewegung des zivilen Ungehorsams, der mit immer größeren Dosen von Tränengas begegnet wurde. Die traditionellen Medien schwiegen dazu, schalteten Kameras und Mikrofone ab und ignorierten die Ereignisse. Das hat damit zu tun, dass die meisten Medien hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse in einer wie auch immer gearteten Abhängigkeit zur Regierung oder zu ihrem Klientel stehen oder einfach Angst vor Konsequenzen haben, wenn sie an politischen, ökonomischen, sozialen oder kulturellen Maßnahmen der Regierung Kritik üben. Wenn überhaupt Nachrichten ausgestrahlt wurden, dann waren es offizielle Verlautbarungen und Reaktionen staatlicher Stellen auf die Ereignisse. Die Medien machten sich damit zum provokativen Sprachrohr einer sowieso schon autoritären Form des Regierens. Dies veranlasste die Menschen, auf soziale Medien wie Twitter und Facebook auszuweichen, um sich über die Ereignisse zu informieren. Mittels der Hashtags #direngeziparkı und #occupgezi wurde am 31.Mai in Istanbul, Ankara und Izmir zu Proteste auf öffentlichen und zentralen Plätzen aufgerufen. Mit völlig unverhältnismäßiger Polizeigewalt wurde versucht, diese Proteste zu verhindern.

Von da an wurden die Sozialen Medien auch dazu benutzt, die Polizeigewalt zu dokumentieren und Unterstützung dagegen herzustellen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt gingen Soziale Medien und Straße eine Verbindung ein und waren nicht mehr voneinander zu trennen. Während die Menschen sich auf den Straßen versammelten und organisierten, benutzten sie die Sozialen Medien, um miteinander zu kommunizieren und sich eben die Informationen zu verschaffen, die ihnen die traditionellen Medien vorenthielten.

Warum nimmt Bürgerjournalismus via Sozialer Medien zu und wie genau passiert das? #korkakmedya (Die Medien der Angsthasen)  #bugüntelevizyonuaçmıyoruz (Heute bleibt der Fernseher aus)      

In der Nacht vom 31.Mai auf den 1.Juni haben sich Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten und jeden Alters sowie unterschiedlicher politischer Ansichten an den Protesten beteiligt, die von der Polizei brutal angegriffen und dadurch von Taksim auf angrenzende Stadtteile wie Besiktas ausgedehnt wurden. Die Menschen waren unorganisiert und viele von ihnen bis dahin nie an Demonstrationen beteiligt gewesen. Um Hilfe zu organisieren, sich über den Gang der Ereignisse zu informieren und die Brutalität der Polizei zu dokumentieren wurden ab diesem Moment ausschließlich Soziale Medien benutzt. Es etablierten sich eine Reihe Hashtags, die jeweils eigene Bereiche und Interessen formulierten. Via Facebook wurden fotografisch dokumentierte brutale Szenen verbreitet, Anfragen nach medizinischer Hilfe und Anlaufstellen sowie Maßnahmen gegen das massenhaft benutzte Reiz- und Tränengas sowie Pfefferspray geteilt und Orte aufgezählt, an denen man sich sicher zurückziehen und für einen Moment ausruhen konnte. Auf diese Weise haben die Sozialen Medien die Lücke gefüllt, die das Schweigen der traditionellen Medien hinterlassen hatte. Es war das erste Mal, dass in der Türkei eine solche Menge an Menschen an einer selbst organisierten Massenkommunikation (self-mass communication) teilgenommen hat.

Als am 1.Juni die Internetprovider auf staatlichen Druck hin in Taksim und angrenzenden Stadtteilen den Zugang zum mobilen Internet abschalteten, entstanden neue Hashtags wie VPN (Virtual Private Network) und DNS (Domain Name Server), die darüber informierten, wie trotz der Sperren Zugang zum Internet erlangt werden konnte. In den Regionen der Sozialen Medien etablierte sich somit ein Raum der Selbstorganisation und des Bürgerjournalismus, der den Bankrott der hegemonialen Medien mit ihrer teilweise selbst auferlegten Zensur zeigt und deutlich macht, wie wichtig dieses Moment für das Aufbrechen der von der AKP (der Regierungspartei) etablierten “autoritären Verstaatlichung” ist.

Über die Vorzüge und Schwierigkeiten des Gebrauchs sozialer Medien bei der Organisierung      

Um den historischen Moment, den man als “Gezi Park Bewegung” beschreiben kann, bewerten zu können, müssen wir verstehen, welch wichtige Rolle die Existenz von Sozialen Medien für die Entwicklung der Bewegungsdynamik spielt. In der ganzen Türkei sind Soziale Medien die bedeutenden und unverzichtbaren Werkzeuge gewesen, ohne die Kommunikation und Austausch zwischen den Protestierenden und Demonstrierenden nicht möglich gewesen wäre. In sehr kurzer Zeit, ohne zeitliche oder räumliche Beschränkung waren die einzelnen Individuen in der Lage, eine riesige Anzahl von Menschen zu ereichen, deren Meinungen und Gedanken zu erfahren und so eine Öffentlichkeit zu konstituieren. Ging es zunächst um den Park, formierte sich später in bisher nicht da gewesenem Ausmaß auf den Plätzen eine Bewegung. In allen Ecken des Landes, auf nicht-zentralistische und für alle außerhalb der Bewegung Stehenden auf nachvollziehbare Weise wurden über Netzwerke Nachrichten verbreitet. In diesem Kontext haben die gesellschaftlichen Gruppen, die aufgrund des hegemonialen politischen Diskurses ihre Anliegen nicht zur Sprache bringen können, in folgender Weise von den Möglichkeiten Sozialer Medien profitiert:

Im Kontext der dominierenden Mainstream-Medien, die die Perspektive der Regierung wiedergegeben und zu den Ereignissen geschwiegen haben, wurden die Kanäle der Sozialen Medien nicht nur benutzt, sondern gleichzeitig auch als Alternative gefeiert. Aufgrund der Konvergenz verschiedener Milieus auf den Kanälen der Sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram, um die verbreitetesten zu nennen) konnten in Echtzeit Multimedia und Artikel getauscht und so sehr kreativ und schnell Slogans entwickelt werden. Auf der Achse des Bürgerjournalismus (der vor allem als Reaktion auf die extreme Gewalt der Polizei begann) entstanden Informationskanäle, Blogs, Wörterbücher (vor allem Eksisözlük) und öffentliche Webplattformen. So entstand ein Infopool bzw. eine Datenbank der Ereignisse, die ständig und innerhalb kurzer Zeitabstände aktualisiert wurde. Um in Notfällen und bei Bedarf effektiv Wissen und Quellen zur Verfügung stellen zu können, wurden Free- bzw. Opensource-Anwendungen entwickelt, deren Quellcodes in solidarischer Weise auf Socialmedia-Plattformen geteilt wurde. Um die Gefahr von Internet- und Socialmedia-Blockaden zu umgehen, wurden alternative bzw. offene DNS- und VPN-Einstellungen verbreitet.

Die Sozialen Medien und das Internet haben nicht nur zur Ernsthaftigkeit, Entschlossenheit und dem Funktionieren des Widerstands beigetragen, sondern auch bei der Aufrechterhaltung der karnevalesken Atmosphäre eine entscheidende Rolle gespielt. Die Nutzer, die Opfer der brutalen Polizeigewalt geworden waren, die verletzt oder verhaftet wurden oder ihnen Nahestehende verloren hatten, transformierten Sociamedia in eine Ironiemaschine gegen Demoralisierung und Einschüchterung. Humor wurde als Methode benutzt, um die in der Auseinandersetzung mit dem Staat erfahrene Gewalt in einen symbolischen Sieg zu verwandeln. Die symbolische Verhöhnung der Begriffe und Symbole des Staates, der hegemonialen gesellschaftlichen Codes, Institutionen und Begriffe (“DövenPark”, “Tomalı Hilmi”, “GazıLay”, “Sahibinden Satılık Polis Olaylarina Müdahale Araci”) haben in den dunkelsten und aussichtslosen Momenten dieser Tage eine wichtige Rolle dabei gespielt, die Angstschwelle zu überwinden. Beispiele von kursierenden Karikaturen wie “Wenn es keinen Park mehr gibt scheiße ich eben ins AVM” (AVM = Einkaufszentrum), gesagt von einem Hund oder “Wenn die Regierung soviel Gas spritzt, muss ihr Ende nahe sein” sind ein grotesker Ausdruck dieser karnevalesken Stimmung.

Die im Internet kursierenden lustigen Geschichten von Aktionen und Erlebnissen haben dazu beigetragen, dass die Bewegung ihre eigenen Mythen kreiert hat, und zusammen mit Ironie und Humor eine eigene affirmative und vereinigende Sprache der Aktion geschaffen wurde. Leute, die die Polizeinummer 155 anriefen und Gas bestellten, den Polizisten auf der Gegenseite aus den Stadien bekannte Schlachtrufe entgegenriefen, die CNN-Türk anriefen um den Angestellten mitzuteilen “Ich bin bei einer Aktion, kann gerade die Pinguin-Doku nicht sehen” (CNN-Türk hatte während der Aktionen statt Nachrichten über die Ereignisse eine Dokumentation über Pinguine ausgestrahlt) verdeutlichen, wie Humor eine hass- und wutstillende Wirkung auf die Bewegung ausüben konnte und die Energie stattdessen in eine positive Richtung lenkte. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass eine der negativen Erscheinungen war, dass eine Reihe dieser Slogans sexistisch, ausgrenzend oder beleidigend waren. Um einen Eindruck von der Spannbreite zu bekommen, kann man folgende Links besuchen:

HYPERLINKhttp://duvardageziparki.tumblr.com/http://duvardageziparki.tumblr.com/

HYPERLINK http://ismetberkan.blogspot.com/2013/06/bu-da-eylemin-duvar-yazlar-arsivi.html?spref=twhttp://ismetberkan.blogspot.com/2013/06/bu-da-eylemin-duvar-yazlar-arsivi.html?spref=tw

Trotz der offenen Atmosphäre und der simultanen Kommunikation gab es auch ideologische Vereinnahmungsversuche bestimmter Gruppen unter Nicht-Beachtung der Netiquette. Ein Übermaß an Informationen kann dazu führen, dass bestimmte Entwicklungen und Situationen falsch bewertet werden und sich Fehlinformationen verbreiten. Anfällig hierfür sind gerade auch soziale Bewegungen, die nach nicht-zentralistischen Prinzipien selbst organisiert sind. Die Vielfalt der zur Verfügung stehenden Informationen und ihr nicht immer aktueller Charakter können das Vertrauen in die Quellen unterminieren. Auch die Verbreitung von radikalen Ansichten und infolge dessen von Hassreden und –vergehen kann durch den Gebrauch von Hashtags, deren endlosem Teilen und den Reaktionen darauf begünstigt werden. In der Türkei wurden Soziale Medien immer wieder Ziel von staatlichen Zensur- und Einschüchterungsversuchen. Korrelieren diese Versuche mit dem Entstehen einer sozialen Bewegung, können sie Panik in dieser auslösen. Besonders die in Twitter angelegte Konkurrenz um Trendthemen (trending topic) kann fördern, dass Falschmeldungen und irreführende Informationen in Umlauf gebracht werden, was mittelfristig das Vertrauen in diese Medien untergraben kann.

Es gibt auch Beispiele, wo Nutzer versuchten, durch die Kreation von Hashtags bewusst die Öffentlichkeit in die Irre zu führen. Manipulationsversuche fanden vor allem mit Nachrichten über Schwerverletzte und Tote statt, da diese sich naturgemäß in Windeseile über soziale Medien verbreiten. Auch etwa die falsche Nachricht, dass Polizisten den Dienst quittierten, weil sie mit der von der Polizei ausgehenden Gewalt nicht einverstanden waren, machte die Runde. Umgekehrt wurden Aktivisten durch falsche Telefonnummern, über die angeblich Ruhe- und Rückzugsräume bekannt gegeben oder auch Unterstützung angefragt werden konnte, in Wirklichkeit in die Arme der Sicherheitskräfte getrieben.

In solchen Situationen des „Trollens“ kann es hilfreich sein, wenn Spezialisten aus bestimmten Bereichen wie z.B. Journalisten aus den Mainstream-Medien, die sich nicht mehr der Selbstzensur unterwerfen oder Gezi-Park unterstützende Künstler und Parlamentsmitglieder (im aktuellen Fall besonders Sırrı Süreyya Önder von der BDP) über ihre Socialmedia Accounts bestimmten Meldungen entgegentreten und auf diese Weise wieder das Vertrauen in die Medien herstellen. Die Nutzer sollten im Fall einer unethischen Nutzung der sozialen Medien einen kühlen Kopf bewahren und vor dem Teilen und Verbreiten von Inhalten den Wahrheitsgehalt zweimal überprüfen. Festzuhalten bleibt, dass Desinformationen in sozialen Medienumgebungen verstärkt werden, weil der Mainstream der traditionellen Medien seiner Aufgabe nicht nachkommt.

Man muss an dieser Stelle vielleicht noch einmal betonen, dass die überwältigende Mehrheit der Nutzer unter dem Druck der extremen und überproportionalen Polizeigewalt einen verantwortlichen und effektiven Umgang mit dem Sammeln und Teilen von multimedialen Informationen, dem Teilen von Links und den Verbindungen zwischen ihnen durch die Hashtags #direngeziparkı, #direnankara und #direnizmir gezeigt hat und dadurch den an der Bewegung teilnehmenden Aktivisten wertvolle Informationen bereitgestellt hat. Mit diesen Informationen konnen wiederum Trolle und Desinformation wirkungsvoll bekämpft werden. Menschenrechtsverletzungen, Tote und Verletzte, Angriffe, das Abschalten des Internets, der Gebrauch von Chemikalien usw. konnten mit den zur Verfügung stehenden Geräten wie Mobiltelefonen, Smartfons, Tablets dokumentiert und als Video, Bild, Text sofort über Soziale Medien geteilt, durch Hashtags gruppiert und auf diese Weise wirkungsvoll verbreitet werden.

Beispiele für diese erarbeiteten Inhalte sind:

Landkarten   

HYPERLINK
  “http://occupygezimap.com/http://occupygezimap.com/
HYPERLINKhttps://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=207368859026831467268.0004de2d26a9994c4487dhttps://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=207368859026831467268.0004de2d26a9994c4487d
HYPERLINK  “https://maps.google.com/maps/ms?msid=206122379597057837901.0004de19c2ae58890f32d&msa=0&ll=40.446947%2C36.320801&spn=14.618272%2C33.815918https://maps.google.com/maps/ms?msid=206122379597057837901.0004de19c2ae58890f32d&msa=0&ll=40.446947%2C36.320801&spn=14.618272%2C33.815918
HYPERLINK  “http://www.itusozluk.com/atlashttp://www.itusozluk.com/atlas
HYPERLINK  “https://crowdmap.com/map/turkiyebaharihttps://crowdmap.com/map/turkiyebahari
Beweise für die unverhältnismäßige und exzessive Polizeigewalt:
HYPERLINK  “http://delilimvar.tumblr.com/http://delilimvar.tumblr.com/
HYPERLINK http://direnizmir.tumblr.com/post/51971813039/izmirde-polis-gercegi-birinci-agizdanhttp://direnizmir.tumblr.com/post/51971813039/izmirde-polis-gercegi-birinci-agizdan

Kontakt: Boğaziçi Radyo
HYPERLINK http://live.arkent.web.tr/http://live.arkent.web.tr/

Mobile Übertragung aus Ankara 
HYPERLINKhttp://www.ustream.tv/channel/ozererdogan?utm_campaign=ustre-am&utm_source=14648115&utm_medium=socialhttp://www.ustream.tv/channel/ozererdogan?utm_campaign=ustre-am&utm_source=14648115&utm_medium=social
 HYPERLINKhttp://www.ustream.tv/channel/uguroz?utm_campaign=t.co&utm_source=14664261&utm_medium=social” \t “_blank”http://www.ustream.tv/channel/uguroz?utm_campaign=t.co&utm_source=14664261&utm_medium=social

Sofern die mobile Breitband-Internetverbindung funktionierte, konnten insbesondere Live-Übertragungen über Plattformen wie Ustream einerseits verbreiten, was die Mainstream-Medien nicht verbreiten wollten oder konnten, andererseits konnte Desinformation über die Sozialen Medien einigermaßen verhindert werden.

In Zeiten, in denen der Informationsfluss nicht in Echtzeit realisiert werden konnte, wurden Fotos und Videoaufnahmen zusammen getragen, die als Beweismittel gelten können und eine große Rolle spielen werden. Hier muss vor sich Augen gehalten werden, dass das Aufnehmen insbesondere während der Eingriffe bzw. Krawalle sehr schwer ist. Vorausgesetzt für eine sichere Beweisführung ist die Zusammenfassung von möglichst vielen Aufnahmen aus möglichst vielen Aufnahmewinkeln.

All diese Inhalte kann man als üre-tüketici (Zusammenfassung der Worte üretici und tüketici -Produzent und Konsument, vergleichbar dem Begriff Prosumer) und als Revolution der nutzerbasierten Inhalte bezeichnen. So lange die traditionellen Medien ihre Bildschirme und Mikrofone den Ereignissen gegenüber stumm schalten und Autozensur ausüben, wird die Erzeugung von Inhalten durch Nutzer immer weiter steigen.

Die Rolle der Sozialen Medien in der Beseitigung von Informationsasymmetrie   

Bei friedlichen Bürgerbewegungen ist der größte Vorteil der Regierungen die Informationsasymmetrie. Dies bedeutet, dass die Regierung während der von ihnen abgelehnten oppositionellen Protestbewegungen Informationen besitzt, dies aber nicht für die Bürger, die ihre Bürgerrechte nutzen, gilt. Diese Informationen umfassen Makro- oder Mikroebene. Als Informationen auf Makroebene werden nationale und internationale Einschätzungen der Lage und die Lage der Bewegungen in anderen Teilen des Landes oder der Welt bezeichnet. Als Informationen auf Mikroebene hingegen bezeichnet man Informationen etwa über die Situation der Verletzten, Rettungswege oder die Position von Sicherheitskräften.

Die Machthaber haben, wie der Name schon sagt, keine Probleme an Informationen auf der Makro- und Mikroebene zu gelangen. In einem Umfeld, in dem die Medien von oben nach unten streng organisiert werden, versuchen die Sicherheitskräfte, die Bürgerbewegungen mit Gewalt oder mit der Androhung von Gewalt zu unterdrücken. Diese gewohnte Situation unterliegt seit einigen Jahren einem Änderungsprozess. Mit der Ausbreitung der Sozialen Medien haben die Bürger nun nahezu die gleichen Möglichkeiten über Kommunikationsmittel an Informationen auf Makro- und Mikroebene zu gelangen wie wie die Machthaber.

Mobilgeräte mit Internetzugängen haben während der Proteste die Bewegungsmöglichkeiten in außergewöhnlicher Weise erleichtert. Apps wie Twitter und Facebook haben das bisherige Handicap, nämlich die Voraussetzung, dass die Aktivisten sich untereinander kennen, aus dem Weg geräumt. Denn anders als Mobiltelefone, die nur der direkten Kommunikation dienten, haben Apps wie Twitter, die aus einer Quelle unbegrenzt viele Empfänger erreichen, den Bedarf der Bürger an Mikro- und Makroinformation nahezu perfekt erfüllt. Doch diese Situation gilt nur für Internetnutzer. Der Großteil des Volks, der diese Medien nicht nutzt, ist noch immer an die klassischen Massenmedien gebunden.

In der “Occupy Gezi Park” Bewegung haben die Bürger durch die Sozialen Medien die Informationsasymmetrie zu ihren Gunsten aus dem Weg geräumt. Die Sozialen Medien, die während der Arabischen Aufstände und der Bewegung der Indignados (der „Empörten“ in Spanien) eine wichtige Rolle spielten, haben auch eine kritische Rolle beim Erfolg der Gezi Park Bewegung gespielt.

Die Öffentlichkeit hat den beschämenden Zustand der Mainstream-Medien, die während dieser Proteste alle ihre Bildschirme verdunkelt haben, deutlich gesehen. Diese Haltung, die der oppositionellen politischen Bewegung nicht fremd ist, wurde vielleicht zum ersten Mal von vielen verschiedenen Teilen der Bevölkerung erkannt. Fast alle Vertreter der Mainstream-Medien haben es vorgezogen, Naturdokumentarfilme zu zeigen, während Hunderttausende Menschen protestierten und der unangemessenen Gewalt der Sicherheitskräfte ausgesetzt waren.

Ein wichtiger Unterschied zu bisherigen Bürgerbewegungen war bei dieser auf Soziale Medien gestützten Bewegung das, was man als “Kommunikationsstärke” bezeichnen kann. Zehntausende von den Hunderttausenden Bürgern haben während der Proteste alles aufgezeichnet. Dies führte dazu, dass anders als bisher gewohnt, die Medien die Ereignisse nicht untertreiben, falsch Bericht erstatten oder übertreiben konnten. In dieser Situation haben die Sozialen Medien die Leere, die die traditionellen Medien bilden, mit außerordentlicher Wirkung ausgefüllt und die Bürger, die ihr bürgerliches Mitspracherecht nutzten, in Mikro- und Makroebene bestens unterstützt. Diese Unterstützung war so wirkungsvoll, dass der Premierminister Recep Tayyip Erdogan, dessen Kollegen fast ausschließlich Twitter Nutzer sind, Twitter und die Sozialen Medien als “Plage der Gesellschaft” bezeichnet hat. Mit dieser Aussage wurden die Sozialen Medien plötzlich zum Sündenbock. Unter Tausenden von visuellen und auditiven Medien wurden zehn bis zwanzig Fotos und Videos explizit ausgesucht, mit denen man versuchte, die “Unzuverlässigkeit” der Sozialen Medien zu betonen. Anstelle die Sozialen Medien als Sündenbock darzustellen,  muss in einer demokratischen Gesellschaft jedoch die Rolle von Sozialen Medien in der Abschaffung der Informationsasymmetrie und der Unterdrückung der Bürger erkannt werden.

Als letztes ist es notwendig, unsere grundlegende Besorgnis über die Art und Weise der Nutzung neuer Medien und die Sicht auf deren Umfeld zu erläutern. Es ist unabdingbar, über den Hintergrund dieser Besorgnisse und entsprechende Lösungswege nachzudenken. In erster Linie geht es dabei um die Probleme, die entstehen können, wenn soziale Medien überwacht, gefiltert und durch DPI (Deep Paket Inspection) kontrolliert werden. Die Öffentlichkeit ist nicht besonders gut informiert, wen es darum geht, dass der ITK-Monopolist TTNET in großen Stil Netzneutralität verletzt und DPI betreibt. Staatsangestellte gingen auch schon so weit anzukündigen, dass sie “das Internet abschalten” könnten.

Wir sehen auch mit Bedenken, dass Soziale Medien auf Twitter und Facebook reduziert wird. Aktivisten haben selten Zugang zu anderen Webanwendungen oder Free-/OpenSource-Tools außerhalb der bekannten integrierten Services wie Facebook. Der überwiegende Teil der Nutzer hatte nie Zugang zu Schulungen bezüglich der Nutzung sicherer, verschlüsselter Kommunikationskanäle. Zusammen mit der Zunahme nationaler und internationaler Überwachungsbemühungen steigert daher enorm das Risiko für Aktivisten, die über Soziale Medien kommunizieren, Ziel der Überwachungs- und Verfolgungsapparate zu werden.

Bedenklich ist auch, dass durch die Art und Weise, wie die Algoritmen hashtags hierarchisieren und verteilen, Einschränkungen der Informationsvielfalt und von Minderheitenpositionen auftreten und Hassreden präferiert werden können. Es sind diese Schwächen von sozialen Medien, die dann von den Regierungen aufgegriffen und zu ihrer Diskreditierung benutzt werden können. Diese Schwächen müssen bekämpft und beseitigt werden, um die Bedeutung sozialer Medien für eine demokratische und gerechte Gesellschaft zu verteidigen.

Die Notwendigkeit der Entwicklung von Online Tools für die Aktivisten      

Twitter, das während des gesamten Prozesses als allgemeines Kommunikationsmedium genutzt wurde, hat nach Beginn der Bewegung erklärt, dass den Nutzern in der Türkei keinerlei Einschränkungen gemacht werden. Wenn wir auch hin und wieder Abbrüche erlebt haben, gibt es keine Beweise für einen Vorsatz seitens Twitters. Ferner hat die Regierung außer in den oben beschriebenen Arten keine allgemeine Sperrung oder andere Einschränkungen vorgenommen.

Andererseits ist die Kommunikation, die zum Gegenstand der Bewegung wurde, so wertvoll, dass das Schicksal der Kommunikation und das Organisationsnetz nicht Kanälen wie Twitter oder anderen kommerziellen / Eigentümer geführten Anbietern überlassen werden darf. Deshalb ist es unbedingt notwendig, alternative Kanäle zu kennen, neue Werkzeuge zu schaffen und Pläne für den Fortbestand des Netzes bereit zu halten, falls das Internet gesperrt wird. Wir haben im Arabischen Frühling miterlebt, zu welch schrecklichen Zuständen solch eine Sperrung führen kann. Es kann der erste Schritt sein, um die Verbindung zur Außenwelt abzukappen, die Gewalt extrem zu verstärken und unter Ausschluss der Öffentlichkeit Massaker zu veranstalten. Um ein solches Blackout zu verhindern, können wir Fallback-Methoden entwickeln wie z.B. Dial-Up-Verbindungen und uns damit robuste, anonyme und dezentrale Subnetzwerke schaffen. Einzelne Unterstützer können mit einem Telefon und einem Dial-Up Modem oder mit einer auf dem Handy installierten Dial-Up Software Netzwerke schaffen, die die Kommunikation für alle wesentlich erleichtern  werden. Auch starke Knotenpunkte, die auf diesen Netzwerken liegen, können es erleichtern, die Verbindung zur Außenwelt schnell aufzubauen und den Fluss von Informationen zu sichern. Dafür kann Hilfe von NGOs oder Medieneinrichtungen in Anspruch genommen werden. Es gibt verschiedene Alternativen gegen die Zensur der Kanäle. identi.ca steht als gute Mikroblog Alternative zur Verfügung. Neben Blog und Fotoblogseiten wie WordPress und tumblr können leicht einzurichtende und bewegliche Tools die Veröffentlichungsmöglichkeiten über click install, e-mail, tweet oder sms erleichtern und der Weg sein, totale Sperrungen zu überwinden. Auch der sms2tweet Service von EMO ist eine wichtige Einrichtung und muss unbedingt in Betracht gezogen werden. Außerdem ermöglicht es auch der Twitter SMS Service aller in der Türkei Dienste anbietenden Betreiber, Informationen über Twitter zu teilen, wenn es keinen Internetzugang gibt. Wie man diesen Dienst nutzen kann, wird auf den Webseiten der Betreiber erklärt.

Als  letztes wollen wir darüber informieren, wie man alternative Internetzugänge im Falle eines Eingriffs des “Staates” ins Internet oder die Sozialen Medien herstellt.
Dial-up Nummern im Falle der Internetunterbrechung in der Türkei
Tel.                         No: 0046850009990 User: telecomix Password:                         telecomix
Tel.                         No: 00492317299993 User: telecomix Password:                         telecomix
Tel.                         No: 004953160941030 User: telecomix Password:                         telecomix
Tel.                         No: 0033172890150 User: toto Password: toto
Tel.                         No: 0046708671911 User: toto Password: toto
Tel.                         No: 0031205350535 User: xs4all Password: xs4all

Tweet per SMS
Sie  können eine SMS an 4730 mit dem Inhalt “EMO” Leerzeichen senden. SMS,  die an diese Nummer gesendet werden, werden auf Twitter veröffentlicht.
VPN Details
Mit den unten angegebenen Informationen kann eine VPN-Verbindung errichtet und die Zensur im Internet umgangen werden.
Username:                         vpnbook Password: rac3vat9
Server                         #1: euro1.vpnbook.com (Anonymous VPN)
Server                         #2: euro2.vpnbook.com (Anonymous VPN)
Server                          #3: uk1.vpnbook.com (UK VPN – optimized for fast web surfing;  no                         p2p downloading)
Server                          #4: us1.vpnbook.com (US VPN – optimized for fast web surfing;  no                         p2p downloading)
Quelle:                         http://www.alternatifbilisim.org/wiki/Kesinti_ve_Sans%C3%BCr_Durumunda_Alternatif_Eri%C5%9Fim_Yollar%C4%B1
Alternatif Bilişim Derneği
5 Haziran 2013
    

Alternatif Bilişim Derneği Genel Merkezi
Eğitim Mah. Ömerbey Sokak. No:19/2 34722 Kadıköy / İstanbul
Tel/Fax: 0216 418 0 417 http://www.alternatifbilisim.org bilgi@alternatifbilisim.org @altbilisim
The Power of Social Media – The Helplesness of Traditional Media and #direngeziparki #direnankara, #direnizmir: An analysis of the Alternative Informatics Association

Haziran 18, 2013

 

Gezi-parki-sosyal-medya-1.jpg

 

Residents of Istanbul started a peaceful sit-in as a reaction to the city governments plans to demolish Taksim Square’s Gezi Park on the May 29th 2013. The demolition was part of the plan to replace the park and construct a shopping mall on one of the only green areas left in the central cross road of Istanbul. The reaction was sparked by a decision making process that lacked any consultation with citizens. Inhabitants of the city initiated this on-site protest to raise their voices against the demolition plans, but also to exercise their right to freedom of speech and to freedom of assembly in a democratic society.

The first assault on the peaceful sit-in on May 30th was followed by a brutal police intervention on May 31st, during which protesters were exposed to disproportionate and excessive force. News of the events and police brutality found national and international support in social media as hashtags appeared in Twitter’s trending topics, such as #direngeziparki (resist gezi park) and #occupygezi. Shortly after, several Facebook groups attracted thousands of supporters. As the news of increasing police brutality trickled in, protests spilled into public squares across the country and around the world.

Meanwhile the traditional media kept silent. They muted their microphones, turned the cameras elsewhere and ignored the unfolding events at Gezi Park and around the country. This has been due to the almost monopolistic, concentrated ownership of media channels; the dependence of the local media moguls on the government; and, fears of retaliation from AKP (the ruling political party) which has proven to be intolerant of any social, cultural or economic criticism. If the media covered the protests, then it was only to re-utter the official line stated by the government, turning the private media to the communicator of the provocative language used by the government officials.

These developments led people to rely more on the Internet and especially on social media (Twitter, Facebook, Tumblr, Vine). Masses have since turned to these outlets in order to get informed about the latest developments, and also to act in solidarity with the initial protesters. On May 31st, Twitter and Facebook were used to organize further gatherings in prominent public spots in Istanbul to protest the police brutality in Taksim. Similar initiatives brought people together at Ankara’s Kugulu Park and Guven Park and in Izmir. These protests were again met with excessive and disproportionate police force.

Throughout the last days, social media has been used to report the police brutality occurring in every city and to demand support for the ever popular public protests. Citizens of all walks of life have joined ranks in squares and streets; they have used social media to defy the silence of the mainstream Turkish media. In fact, Gezi Park protests are an exemplary moment in which social media has connected the squares across the country, surpassing any dichotomous reading of “social media vs. the streets.”

Why Citizen Reporting Via Social Media is Gaining Force and How? #korkakmedya (coward media) and #buguntelevizyonuacmiyoruz (we will not turn on the tv today

 

Following the events on May 31st, the protests and the violent assaults of the police upon its citizens started to spread into other municipalities and cities. Ever since, people of all ages, professions and political perspectives have been gathering spontaneously in public spaces to protest the police brutality and the (lack of) political consciousness that the current government has been displaying. People have created hashtags specific to each city in order to help thousands to coordinate help and urgent needs, document police brutality and inform the public. People have been using Twitter, Vine, Facebook and Tumble to share videos, document evidence of police brutality, and provide instructions for getting medical help and finding safe zones. As such, citizen journalism performed using social media has been playing an instrumental role in filling the gap left wide open by traditional media over the course of the protests.

For the first time in Turkey, mass self-communication has been happening on such a large scale. This self mass-communication, based on the use of mobile applications and social media platforms, has once again emphasized how important citizen journalism has become. This is especially true in environments where political parties like the AKP may come to dominate the political sphere and apply censorship to traditional media.

In response, the government has shown its willingness to turn its heavy hand to social media. On June 1st Facebook and Twitter were unreachable for TTNet users, the largest Turkish ISP serving the majority of the population. As a response new hashtags such as VPN and DNS have been created and instructions have been provided on ways to bypass technical obstructions, such as Deep Packet Inspection and filtering, that can be used by ISPs, i.e., TTnet.

 

On the Benefits and Limitations of Social Media for Organizing

 

In this historic moment, which we can call the “Gezi Park movement,” several dynamics are at place with respect to mass political organization. Specifically various parts of the society that could no longer raise their voices due to current government’s hegemonic practices have turned to social media in the following ways: In response to traditional media’s acceptance of the hegemony of the current government, citizens have not only come to use these alternative communication channels, but to celebrate them as well. Mainly using Twitter, Facebook, Tumblr and Vine, people have given pluralist accounts of the events using creative slogans. Databases have been created to collect evidence of police brutality and the compiled documents have been distributed via blogs, open folksonomies (such as Eksisozluk) and other mass communication platforms.

Free/Open Source software has been developed and used to distribute information in the case of emergencies and requests for aid. The source code of these programs has also been distributed in social media. In case of potential blockage of social media tools, open DNS and VPN information have been communicated: technical solutions to technical barricades. Despite the severity of the situation, social media has been used to amplify the the carnivalesque tone of the public actions. People who were exposed to excessive violence, who were injured, who were taken into custody, those who lost their relatives turned the Internet and social media into a machine to expose the irony at the core of the events. The protestors comical accounts of their acts of resistance, their injuries and their successes created minor myths in which irony and humor came to overturn the government symbolically. There are many examples of this, including calling Gezi Park the BeatingPark, a dog with a sign saying “If there are no parks, I will shit in a shopping mall,” “If there is so much gas, the shit will be dumped soon,” “Hilmi from Toma,” (replacing Roma (Rome) with Toma the water canon), and sound recordings of police-radio conversations with ultras after the latter hijacked Tomas, and the list goes on.

Citizens also turned to poke fun at the outlets that were stifled by the governments rough practices: some citizens called 911 and ordered tear gas while others called the Turkish CNN to request a re-run of a documentary about penguins (CNN Turk, as almost all the other TV channels, ignored the protests and instead showed a documentary about penguins – by now its own minor myth). All of these acts helped create a media language that helped people surpass their fear threshold some of which can be found under the following urls:

http://duvardageziparki.tumblr.com/http://duvardageziparki.tumblr.com/http://ismetberkan.blogspot.com/2013/06/bu-da-eylemin-duvar-yazlar-arsivi.html?spref=tw

These developments in citizen journalism and participation in social media had their own complexity. Although social media provided a discussion platform and a medium for simultaneous communication, several political groups have tried to benefit from the “stand-up for Gezi Park” civilian movement and have also behaved unethically in social media. Further, when social movements are organized over decentralized or distributed information flows, sometimes there can be an overload of information from the various perspectives, leading to mis-representations or biased reporting. The explosion of information aggregators, not all of which have been well kept, sometimes have given rise to distrust in the given sources or to statements made on social media. Moreover, the freedom in creating your own hashtags, the numerous possibilities for feedback, the creation and spread of radical thought have also not been free of hate speech. This has also been reflected on some posters and graffiti that contained sexist, discriminatory and insulting material.

Social media use has also not been limited only to those who are in support of the “Stand up for Gezi Park” movement. During the last weeks, those who align themselves with the current government have taken to intervening in social media by obstructing information flows or through censorship. Especially on Twitter, we observed the introduction of false news that have been manipulated to become “Trending Topics.” On a related note, some people went as far as using hashtags to disinform the public. This occurred especially with respect to news about severe injuries and deaths, which due to their emotional hook were quickly spread by social media users. Yellow journalism hit a turning point when some claimed that police officers had resigned from their posts following the violent interventions. Disinformation had especially dangerous consequences when it turned out that instructions for safe zones, lawyers and medical help were actually run by police forces themselves.

We fear that such interventions are likely to cause social panic and distrust in citizen journalism. Further, these complexities make it evident that the failure of mainstream media to fulfill its duties has played an important role in propelling disinformation. In response to such unethical uses of social media, it has become the responsibility of the populace to remain calm and take steps to confirm the trustworthiness of the source, especially prior to distributing information.

An important response to social media “trolling” has come from opinion leaders. These included journalists of mainstream media, who, due to censorship in their usual outlets, have had to reposition themselves in social media; as well as the artists, politicians (especially Sirri Sureyya Onder of BDP) and other prominent supporters of the “Stand up for Gezi Park” platform. Once more, this has shown the crucial role that opinion leaders have in developing good information disclosure practices.

Despite these challenges, it is important to mention the hard work of those people who have successfully used social media to report on the disproportionate use of violence, those who have gone to great lengths to gather reliable evidence, those who have upheld hashtags which allowed the linking of these sources (#direngeziparkı, #direnankara #direnizmir), and those who were committed to disseminating trustworthy news (and warnings against disinformation) to all citizens. In all these media practices, especially through the use of mobile services, we observe the development of a healthy reflex and intuition against trolls and disinformation.

For examples of some of these noteworthy initiatives, please use the links below:

 

Maps:

 

http://occupygezimap.com/

https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&oe=UTF8&msa=0&msid=207368859026831467268.0004de2d26a9994c4487d

https://maps.google.com/maps/ms?msid=206122379597057837901.0004de19c2ae58890f32d&msa=0&ll=40.446947%2C36.320801&spn=14.618272%2C33.815918

http://www.itusozluk.com/atlas

https://crowdmap.com/map/turkiyebahari

 

Evidence gathering on disproportionate and excessive police violence:

 

http://delilimvar.tumblr.com/

http://direnizmir.tumblr.com/post/51971813039/izmirde-polis-gercegi-birinci-agizdan

 

Communications:

 

Bogazici Radio (Bosphorus Radio)

http://live.arkent.web.tr/

 

Mobile Reporting in Ankara:

 

http://www.ustream.tv/channel/ozererdogan?utm_campaign=ustre-am&utm_source=14648115&utm_medium=social

http://www.ustream.tv/channel/uguroz?utm_campaign=t.co&utm_source=14664261&utm_medium=social

Real time access has received a special role in the reporting of the events. Specifically, the use of platforms like Ustream that enable mobile broadband internet access by allowing people to report in real time, also makes it possible to mitigate the spread of disinformation in social media. When real time broadcasting is not an option, then there is still the alternative process of documenting the events through on-site recordings, e.g., photos, videos and sound bites. Especially when violence is asserted and people are in commotion, it is not trivial to record these interventions. The precondition for documenting such moments is the presence of multiple recordings from various angles which eventually need to be pieced together. The challenge here has been to ensure that when these recordings are pieced together, they will be reliable sources of evidence of what has taken place. As the traditional media continues to turn a blind eye (and ear) to the events and does not take any conscious steps to challenge what seems to be a prime case of a chilling effect, more people in Turkey are more likely to contribute to the production of content to report on the events. We can call the production of all this material a sign of the prosumer revolution.

 

The Role Social Media Plays in Overcoming Information Asymmetry

 

Gezi-parki-sosyal-medya-3.jpg

 

An ultimate advantage governments have over peaceful protests is information asymmetry. That is, in the course of mass protests during which people demonstrate their discontent about the actions of the government, the latter may have access to macro or micro level information about the protests whereas the prior may be situated in an information vacuum. By macro level information we refer to nationwide or international analysis of the protests or information about the nature of the protests in different geographical locations. On the other hand, micro information refers to information about the whereabouts of law-enforcement officers, the injured, safe-zones, etc.

The government may put macro and micro information to use when strategically deploying law enforcement. This information can increase the efficiency of the government to suppress the protests — in some cases using violence or using the threat of violence. This sort of information is usually not accessible to protestors, especially during the kind of spontaneous protests that we are seeing in Taksim. Most people that have joined the protests in Istanbul and elsewhere have neither met each other previously, nor do they have experience in organizing public protests. In a democratic society, the mainstream press may play an important role in informing the citizens on at least the macro level analysis of the events. However, as we discussed earlier, the mainstream press in Turkey has simply vanished or has been providing reporting that is to the detriment of the people on the streets. It is exactly under these conditions that social media provides its users with the ability to instantaneously broadcast micro and macro level information to wider audiences. Consequently, although the reach of the social media channels is only limited to “users,” leaving a good portion of the population dependent on mainstream media and their information policies, its impact on the protests has been substantial.

The instrumental role that social media has played in the protests that quickly spread across the country has also been recognized by the government, albeit rather negatively. Prime Minister Recep Tayyip Erdogan declared that Twitter and social media are a “menace to society.” In so doing, the Prime Minister treated social media platforms as the scape goats of the protests. Shortly after his announcement a number of tweets and status updates that had no confirmed sources started trending in social media. These were later used in government campaigns to underline the unreliability of social media platforms as information outlets. In a democratic society, we would expect social media to be hailed as mitigating information asymmetry. The Turkish government has decidedly seen it as the source of the problems it is experiencing.

In this landscape, we have concerns that arise both from the use of social media in organizing the protests and the governments’ associated position. It is imminent to think of the causes of these concerns and how these concerns can be addressed. Most importantly, concerns can be raised with respect to any limitations on the use of social media that can be imposed through the combined use of filtering and DPIs. The public is not well informed about the abuse of net neutrality and the associated use of DPI by the ISP monopoly TTNET. Government officials have also boldly announced that they could have imposed even stricter measures, claiming that they could have “shut down the Internet”.

Further, we are observing a reduction of social media use to mainly Twitter and Facebook (and to some extent tumblr and vine). Activists have limited access to Free/Open Source software tools and to web applications outside of the integrated services like Facebook. Most of the population have never received training on how to use secure communication channels and encryption. This coupled with the increased national and international surveillance of social media poses potential risks of harassment, profiling, and targeting to those who are active online.

Given the way hashtags are mediated algorithmically or through collective sharing practices, we are also concerned with respect to possible limitations on media pluralism and the representation of minority positions while using social media. If what emerges are closed conversations, and that coupled with hate speech (especially among younger users), social media is likely to get critical attention. It is exactly these weaknesses of social media and information sharing practices that are invoked when the government wants to give social media a bad rep and dismiss it as a public outlet. These matters need to be countered both among social media users and when these matters are manipulated by the government to dismiss the importance of social media for a democratic and just society.

 

The Necessity of Developing Online Tools for the Activists

 

Twitter, which served as the main communication platform during the Gezi Park protests, announced that it would not apply any form of censorship towards its Turkish users. While service interruptions occurred occasionally, there was no proof that this was caused by Twitter. Furthermore, the Turkish state, other than the few interventions discussed above, have so far not taken any draconian measures on limiting access to the Internet. Nevertheless, online tools which are used to organize and communicate have become so essential to the protest movement that we cannot leave it solely to the discretion of commercial parties, such as Twitter. Therefore, it is imminent that we recognize the need for alternative platforms, create new tools and develop plans to guarantee the availability and resilience of a diverse set of communication networks. We know from the “Arab Spring” how interruptions and surveillance can be damaging to protests and post-revolutionary struggles. Authoritarian governments have a track record of cutting down communication channels with the outer world, before brutal interventions and, at times, before committing massacres. In order to avoid a black out, we can develop back up methods like dial up connections, and design robust anonymous and decentralized subnetworks. Having fast and reliable hubs that could relay between the protestors and the rest of the world would also help protesters to reach the outer world in face of black outs. identi.ca comes to mind as a microblog alternative. Next to blog/photoblog sites such as WordPress and tumblr, developing e-mail/tweet/sms tools that are easy to install, use, and secure, could also play an important role in resisting mass censorship. sms2tweet services provided by the Chamber of Electrical Engineers (EMO) is also something that we should mention. Twitter SMS services, which are currently provided by all the GSM operators in Turkey, also provides an opportunity to tweet when the Internet is unavailable. How this service can be used is explained on the websites of the operators.

In spite of the many tools available and in use, centralized and corporate technical infrastructures can be vulnerable to state controls and censorship that are counter to the interests of citizens. The events show that in Turkey, but also around the world, there is a need for communication tools that are not totally dependent on such fragile technologies and companies that are susceptible to government surveillance plans . It is more necessary than ever to develop such tools and infrastructures to keep the citizen’s voice in the public.

The following are instructions on how to reach the internet and social media services in case of a black out:

Dial Up Numbers: Tel. No: 0046850009990 User: telecomix Password: telecomix Tel. No: 00492317299993 User: telecomixPassword: telecomix Tel. No: 004953160941030 User: telecomix Password: telecomix Tel. No: 0033172890150 User: toto Password: toto Tel. No: 0046708671911 User: toto Password: toto Tel. No: 0031205350535 User: xs4all Password: xs4all

Tweets via SMS send an ams to 4730 the sms should start with EMO + empty space + your tweet

VPNs:

Username: vpnbook Password: rac3vat9

Server #1: euro1.vpnbook.com (Anonymous VPN) Server #2: euro2.vpnbook.com (Anonymous VPN) Server #3: uk1.vpnbook.com (UK VPN – optimized for fast web surfing; no p2p downloading) Server #4: us1.vpnbook.com (US VPN – optimized for fast web surfing; no p2p downloading)
Further Resources: http://www.alternatifbilisim.org/wiki/Kesinti_ve_Sans%C3%BCr_Durumunda_Alternatif_Eri%C5%9Fim_Yollar%C4%B1

Alternatif Bilişim Derneği

5 June 2013


Turkey Targets Social Media “Provocateurs”

Haziran 18, 2013

by Eric Sass

There’s a long and inglorious history of authoritarian governments targeting vaguely-defined “provocateurs” for exercising their right to free speech. If someone has a complaint or disagrees with the government’s policies, you see, they are clearly out to make trouble and are probably either the paid agents or unwitting dupes of malevolent forces inside and outside the country.   It’s usual enough to hear this sort of nonsense from, say, North Korea or the former Soviet Union (other popular favorites from the Golden Cold War era were “saboteurs,” “wreckers,” and my personal favorite, “capitalist running dogs”) — or modern Russia for that matter. But it’s profoundly discouraging to hear it from the government of Turkey, a democracy which is however showing undeniable signs of creeping authoritarianism.   The Turkish government is preparing new legal regulations for social media in response to “provocateurs,” according to the Financial Times, which reported the news on Monday. The FT quotes interior minister Muammer Guler, a member of prime minister Recep Tayyip Erdogan’s ruling AKP party, as saying: “Those who manipulate public opinion and guide demonstrations on Twitter and Facebook will be revealed.”   The government contends that social media users circulated false information online in order to stoke the recent demonstrations, which sometimes turned violent in confrontation with the police. So far, however, the government has released no details on what constitutes “misinformation”; previously some Turkish social media users speculated that the term may include photos of police mistreating protesters.   Starting two weeks ago, the government has arrested dozens of people for allegedly spreading misinformation and making “libelous” comments on Twitter, as well as “inciting rebellion” (out of a total 393 people detained in connection with the protests overall, according to the FT). Some of the Twitter users were accused of “misguiding youth,” which has a certain Brezhnev-era ring to it. Around the same time Erdogan called Twitter a “menace” and a “curse,” criticizing it as means for spreading lies; he has also lashed out against traditional media, including broadcast TV and newspapers, for “provocative coverage,” and threatened media outlets with investigation and legal action. But the government has been vague about what new legal penalties may apply to media and private citizens who run afoul of the government.

Read more: http://www.mediapost.com/publications/article/202642/turkey-targets-social-media-provocateurs.html#ixzz2WYQOYcel
Source: http://www.mediapost.com/publications/article/202642/turkey-targets-social-media-provocateurs.html#axzz2WYQKnJ3d

Yeni bir yasal düzenleme haberi: Hükümet,sosyal medyaya yönelik düzenlemeler getirilmesi için düğmeye bastı….

Haziran 18, 2013

Yazan: Kemal Göktaş

Sosyal medyada yer alan mesajlara yaptırım uygulanması için talimat verildi. Adalet Bakanlığı bürokratları çalışma başlattı.

Gezi olaylarında “twitter” ve “facebook” gibi sosyal medyadan eylemcilerin anında haberleşmesine olanak sağlayarak olayların yayılmasında başrolü oynadığı kanısında olan hükümetin bu konudaki rahatsızlığı birçok kez dile getirildi.

Adalet Bakanlığı çalışacak

Hükümetin sosyal medyaya yönelik artan tepkisi sonunda “düzenleme” arayışını başlattı. İçişleri Bakanı Muammer Güler, dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken “sosyal paylaşım sitelerinden yayılan asılsız haberlere karşı da gerekli önlemlerin alınacağını” belirtti. Güler, şunları söyledi: “Sosyal paylaşım siteleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalar var.Bu konularda ayrı yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Adalet Bakanlığımızın ilgili bakanların çalışmaları da olacak.”

Avrupa ve dünya örnekleri

Edinilen bilgiye göre hükümet yetkililerinin hafta sonu yaptığı değerlendirmelerde sosyal medyaya yönelik sınırlamalar konusunda bir “mevzuat boşluğu” olduğu değerlendirmesi öne çıktı. Mevzuattaki bu boşluğun doldurulması ve kısıtlayacı tedbirler alınması için de Adalet Bakanlığı’nın çalışma yapması benimsendi. Çalışmalarına dün başlayan bürokratlar ilk etapta Batı’daki örnekleri inceliyor.

‘Mevcut kanunlar yeterli’

İnternet hukuku uzmanı Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak, sınırlama için Avrupa’ya bakılması halinde bir şey bulunacağını sanmadığını belirterek şunları söyledi: “Bir sınırlama yoluna gidilmesi halinde bile bunun ifade özgürlüğü kriterleri ile uyumlu olması lazım. Sosyal medyada suç işliyorsan bu zaten şimdi de soruşturma konusu olabilir. Mevcut kanunlar sosyal medyadaki suçu cezalandırmaya yetiyor. İfade özgürlüğü ancak ‘nefret söylemi, başkalarının haklarına müdahale ve şiddet’ bağı olması halinde sınırlandırılır. İfade özgürlüğünün AİHM kararları doğrultusunda geniş yorumlanması gerekir. İzmir’de gözaltına alınanların twitter mesajlarında suç unsuru olmadığı görülüyor. ‘Polis geliyor’ gibi mesajları nasıl suç sayacaksınız? İfade özgürlüğü açısından bakarsak ‘bu hükümet gitmeli’ demek suç olmaz. Şiddetle illiyet bağını kurmanız gerekir. Kaldı ki, ifade dile getirildikten sonra bile sınırlandırılması için hassas bir şekilde hareket etmesi gerekirken, şimdi sosyal medyaya baştan kısıtlamalar getirilemez.”

Bilgileri paylaşmıyor

Facebook, Google ve YouTube’un aksine Türkiye temsilciliği bulunmayan Twitter, Türkiye’den gelen bilgi paylaşımı taleplerine genellikle yanıt vermiyor. ABD merkezli ve ABD hukukuna tabi bir şirket olması nedeniyle bilgi paylaşımı sadece ABD’den alınan bir mahkeme kararıyla yapılıyor. Ancak Twitter bu yönde taleplere genellikle cevap vermiyor.

Kaynak: http://haber.gazetevatan.com/twittera-ozel-yasa/546750/1/gundem#.UcASk8ReovA.twitter Eriim: 18.06.2013

%d blogcu bunu beğendi: