06-15 Yaş Grubu Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Ve Medya, 2013

Ağustos 25, 2013

2013 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının kapsamı ilk defa 06-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletilmiştir. Bu araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 06-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelenmiştir.

Bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başlanıyor

06-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 iken, 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur.

İnternet kullanımına ortalama başlama yaşı 9

06-15 yaş grubundaki İnternet kullanan çocukların İnternet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9’dur. İnternet kullanan çocukların İnternet kullanmaya ortalama başlama yaşı 06-10 yaş grubunda 6, 11-15 yaş grubunda ise 10’dur.

Çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip

06-15 yaş grubundaki çocukların %24,4’ü kendi kullanımına ait bilgisayara sahip iken, %13,1’i cep telefonuna ve %2,9’u oyun konsoluna sahiptir.

Çocukların %60,5’i bilgisayar, %50,8’i İnternet, %24,3’ü cep telefonu kullandı

06-15 yaş grubundaki çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu kullanım oranları sırasıyla %60,5, %50,8 ve %24,3’tür. Bu oranlar 06-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla %48,2, %36,9 ve %11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla %73,1, %65,1 ve %37,9’dur.

Temel göstergeler

Çocukların %45,6’sı hemen her gün İnternet kullandı

Haftalık ortalama İnternet kullanım süreleri dikkate alındığında, 06-15 yaş grubundaki İnternet kullanan çocukların %38,2’si İnterneti iki saate kadar, %47,4’ü üç ile on saat arasında, %11,8’i on bir ile yirmi dört saat arasında %2,6’sı ise yirmi dört saatin üzerinde kullanmıştır.

Ödevler İnternetten yapıldı

06-15 yaş grubu çocuklar İnterneti en çok %84,8 ile ödev veya öğrenme amacıyla kullanırken, bunu %79,5 ile oyun oynama, %56,7 ile bilgi arama, %53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip etmektedir.

İnternet kullanım yerlerine göre %65,6 ile ev ilk sırada

İnternet kafe, 06-15 yaş grubu İnternet kullanan çocukların %21,4’ü tarafından tercih edilirken, 06-10 yaş grubunun %8,7’si, 11-15 yaş grubunun ise %28,8’i tarafından tercih edilmiştir.

Cep telefonu kullanımına ortalama başlama yaşı 10

06-15 yaş grubundaki cep telefonu kullanan çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 iken 06-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 7, 11-15 yaş grubunda ise 11’dir. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı %92,8 ile konuşma alırken, bunu %66,8 ile oyun oynama, %65,4 ile mesajlaşma ve %30,7 ile İnternete girmek takip etti. Cep telefonu kullanan 06-10 yaş grubu çocukların %80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise %62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 06-10 yaş grubu çocukların %29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise %76,2’si mesajlaştı.

Her on çocuktan dokuzu hemen her gün TV izledi

06-15 yaş grubundaki çocukların %92,5’i hemen her gün TV izledi. Bu oran 06-10 yaş grubundaki çocuklarda %94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %90,2’dir. Günde ortalama dört saatin üzerinde TV izleyen çocukların oranı 06-15 yaş grubunda %12 iken, 06-10 yaş grubunda %12,5, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise %11,6’dır.

06-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü %93,8 ile çizgi film iken 11-15 yaş grubu çocuklar tarafından en çok izlenen program türü ise %76,8 ile film ve dizilerdir.

İnternet dışında basılı ortamda gazete okuma oranı %16,6

06-15 yaş grubundaki çocukların %16,6’sı basılı ortamda gazete, %15,8’i dergi okudu. Aynı yaş grubundaki çocukların %19,1’i gazeteyi, %14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, %10,3’ü gazeteyi, %16,3’ü dergiyi iki üç ayda bir okudu. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 06-10 yaş grubu çocuklarda %9,7 ve %10,1 iken, 11-15 yaş grubu çocuklarda %23,6 ve %21,6’dır.

Gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence yazıları okundu

06-15 yaş grubundaki çocuklar gazetede en çok %40,9 ile TV, magazin, eğlence yazılarını, dergide ise %42,2 ile çocuk dergileri okudu. 06-10 yaş grubu çocuklarda %34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre %72 ile çocuk dergisi okunmuştur. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar %45,7 ile en çok TV, magazin, eğlence haberleri, %31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler olmuştur.

Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15866


Yeni Bir Özgür E-Kitap: Hack Kültürü ve Hacktivizm

Ağustos 12, 2013

hack_kulturu_ve_hacktivizm_bBir yıl önce gerçekleştirdiğimiz HackCon I etkinliği oldukça verimli tartışmalara vesile oldu. Her toplantıda olduğu gibi, süre kısıtı nedeniyle sözler biraz eksik kaldı. Bu kitap yarım kalan sözlerin kısmen tamamlanması ya da derli toplu bir özeti anlamına geliyor. Toplantımıza katılan, bu derlemeye yazılarını veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz.

Kitabın birbirinden değerli yazarları sayesinde konuyu hemen her boyutu ile ele almaya çalıştık. Hack kültürü ve hackerların ülkemizde ve dünyada çarpıtılmış bir kavram içine sıkıştırılmasını eleştirmeye ve toplumda oluşan negatif algıyı değiştirmeye yardımcı olacak bir içerik hazırlamaya özen gösterdik. Konuyu tarihsel, sosyolojik, güncel, politik ve kültürel yönleri ile tartışan yazılar seçtik. Hackerlığı bilgisayar korsanlığına indirgeyen düzeysiz tartışmaları bir tarafa atıp, Türkiye’de de bu olgunun hakettiği gibi tartışılması hedefledik.

Kitabımızın bir de özel anlamı var. Değerli hocamız Mustafa Akgül, yaşamı ve bıkıp usanmadan peşinden koştuğu idealleri ile Türkiye’de toplumun ve özellikle de egemenlerin İnternet’e ilişkin negatif algısını değiştirmeye uğraştı, uğraşmaya da devam ediyor. Jargona uyacak olursak bu algıyı hacklemeye çabalıyor. Bir şeyleri değiştirmenin, yönetime katılmanın, karar verici politikacı ve bürokratları ortak aklın, bilimin aydınlığına uydurmanın oldukça zor olduğu bu ülkede bu çabanın kendisi büyük bir başarı örneğidir. Maalesef kamu ve siyasetçiler tarafında bu çabalar duvarlara çarpmaya devam etmekte, neticeler alması uzun süreler almakta. Ama biz zaten bu mücadelenin uzun soluklu olduğunu yine Akgül hocamıza bakarak öğreniyoruz. Kendi payımıza bu çabaların neticesiz kalmadığını bu çalışmayla göstermek istedik. Bu kitabı kendisine armağan ediyoruz.

Kendisiyle yanyana olmak bizim için hem bir onur hem de büyük bir şans.

Mücadelemizde sayısız başarıları birlikte tatmak dileğiyle…

Teşekkürler Akgül hoca.

Alternatif Bilişim Derneği / Ağustos 2013

Erişim için Linkler:

Kitabı
http://ekitap.alternatifbilisim.org/hack_kulturu_ve_hacktivizm.html
adresinden PDF ya da LaTeX olarak indirebilirsiniz.
Kitabın kapak sayfası da aynı adreste bulunuyor.
Diğer erişimler:
Twitter:
https://twitter.com/altbilisim/status/366976315728990209
Facebook:
https://www.facebook.com/AltBilisim/posts/513531345383575
GoodReads: http://www.goodreads.com/book/show/18310462-hack-k-lt-r-ve-hacktivizm
Akıllı tel.ler için:


İLETİŞİM VE DİPLOMASI DERGİSİ YENİ MEDYA ÖZEL SAYISI ÇIKTI

Ağustos 10, 2013

iLETİŞİM VE DİPLOMASİ adlı akademik hakemli derginin “Yeni Medya” Özel Sayısı çıktı. İçindekileri aşağıda görebilirsiniz.

    Görsel       Editörün Notu…

5           İletişim ve Diplomasi’den… Yeni Medya ve Kamu Diplomasisi Aktörü Olarak BYEGM

31         Günseli BAYRAKTUTAN – Mutlu BİNARK – Tuğrul ÇOMU – Gözde İSLAMOĞLU – Burak DOĞU – Aslı Telli AYDEMİR Web 1.0’dan Web 2.0’a Barış ve Demokrasi Partisi: 2011 Genel Seçimlerinde Facebook Kullanımından Bir Kesit

57         Mihalis KUYUCU – Bâb-ı Âli’den Tablet Gazetelere Basın İşletmeciliği

83         Erkan SAKA – Boston Maratonu Patlamaları Sonrasında Yeni Medya, Gazetecilik ve Kredibilite Meseleleri

97         Emel ARIK – Sıradan İnsanın Yükselişi: Sosyal Medya Şöhretleri

115       Samet KAVOĞLU – Teknolojik Değişimin Siyasal Alana Yansımaları:                            İsveç Korsan Partisi Üzerine Bir Araştırma

131       Kezban KARAGÖZYeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve DijitalAktivizm Hareketleri

Raporlar ve Yorumlar

159       Mehmet KARTAL – Türkiye’de Sosyal Medya Raporu

167       Deniz ERGÜREL – Teknoloji ve İnternetle Yeniden Şekillenen Medya

179       Murat AKSER – Yeni Medya ve Siber Protesto Hareketleri

187       İngilizce Özetler/Abstracts

Dergiyi edinmek için: iletisimvediplomasi@byegm.gov.tr


Twitter: Hükümetler genelde Twitter hesaplarına bağlı IP adreslerini ya da e-posta adreslerini istiyor

Ağustos 4, 2013

Twitter’ın altı ayda bir düzenli olarak yayımladığı şeffaflık raporunun Ocak-Haziran 2013 için yayımlandı. Raporda yer alan tabloların geneline bakıldığında dünyanın her yerinde hükümetlerin vatandaşların kişisel bilgileriyle ilgili taleplerinde bir artış olduğu görülüyor.

Bu artış ortalamada yüzde 40’ken hükümetlerin genelde Twitter hesaplarına bağlı IP adreslerini ya da e-posta adreslerini istedikleri görülüyor.

ABD’de büyük birader çalışıyor…

En talepkar hükümetler listesinde toplam 1157 talebin 902’sini hayata geçiren ABD birinci sırada.

ABD’yi 87 taleple Japonya ve 26 taleple İngiltere takip ediyor. Türkiye’de ise bu sayı 10’un altında.

Twitter verilerine göre Türkiye’den gelen taleplerin hiçbirine olumlu yanıt verilmemiş. ABD’nin taleplerinin ise yüzde 67’sine olumlu yanıt verilmiş.

İçerik kaldırma talepleri

İçerik kaldırma taleplerinde ise Türkiye, Rusya Federasyonu (17) ve Brezilya’nın (10) ardından 7 taleple üçüncü sırada.

Bunlardan 3 tanesi mahkeme kararları sonucu ortaya çıkan kaldırma talepleriyken, diğer 4 talep polis ya da diğer devlet kurumlarından alınmış.

Silinen tweetler

Türkiye’den atılan tweet’lerin hiçbiri silinmezken, Twitter’a en büyük baskıyı uygulayan ülkelerden biri olan Brezilya’da 39 tweet silinmiş. Brezilya’daki silinen tweet’lerin hakeratamiz ifadeler içerdiği belirtiliyor.

Bu konuda listenin ikinci ve üçüncü sırasında da Fransa (12) ile Rusya Federasyonu (8) yer alıyor.

Twitter’ın hukuki politikalardan sorumlu direktörü Jeremy Kessel, “Geçtiğimiz altı ayda içeriğin (nefret söylemi ya da karalama gibi) silindiği ülkelerin sayısı ikiden yediye çıktı” diye konuştu.

Kaynak: http://t24.com.tr/haber/twitter-turkiye-icerik-kaldirma-talebinde-3-sirada/235807


ABD’nin ‘Büyük Birader’i: XKeyscore

Ağustos 1, 2013

  • Tarih

Eski CIA çalışanı Edward Snowden’ın İngiliz The Guardian gazetesindeki bağlantısı Glenn Greenwald, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun yürüttüğü gözetleme programında kullanılan yazılımı açıkladı

Çeviri: Varsan Çekiç/T24

Eski CIA çalışanı Edward Snowden‘ın İngiliz The Guardian gazetesindeki bağlantısı Glenn Greenwald, Snowden’ın ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA) yürüttüğü dinleme ve veri toplama programı hakkında paylaştığı belgelerde geçen “XKeyscore” yazılımının nasıl çalıştığını yazdı.

Glenn Greenwald’ın Edward Snowden’ın paylaştığı belgeler ışığında yazdığı ve The Guardian’ın internet sitesinde yayımlanan yazısının Türkçe çevirisi şöyle:

XKeyscore: NSA’in “internette kullanıcının yaptığı neredeyse her şeyi” toplayan aracı

Edward Snowden tarafından sağlanan belgelere göre, Ulusal Güvenlik Kurumu’nun çok gizli programı analizcilere, milyonlarca bireyin elektronik postalarını, çevrimiçi konuşmalarını ve internet tarayıcı geçmişlerini bulunduran çok geniş bir veritabanında, kıdemli bir yetkiye ihtiyaç duymadan arama yapmalarını sağlıyor.

NSA eğitim materyallerinde XKeyscore adı verilen yazılımı, internette gelişen bilgiler için yazılmış “En geniş erişime” sahip sistem olarak övüyor.

Belgeler, Snowden’ın The Guardian’la 10 Haziran’da yaptığı ilk video söyleşide söylediği en tartışmalı açıklamasına ışık tuttu.

Snowden, “Ben, masamda oturuyorum. Herhangi birini dinliyorum. Senden ya da muhasebecinden, bir federal hâkime kadar. Eğer elimde kişisel elektronik posta adresi varsa, başkanı bile” demişti.

ABD’li yetkililer bu iddiayı şiddetle inkar etmişti. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Oturum Başkanı olan Cumhuriyetçi Mike Rogers, Snowden’ın iddiası için “Yalan söylüyor. Yapabildiğini söylediği şeyleri, onun yapması imkansız” demişti.

Ancak XKeyscore yazılımının eğitim materyalleri, analistlerin ekran başında basit bir formu geniş bir açıklamayla doldurarak XKeyscore ve diğer sistemleri, kurumun geniş veritabanlarından bilgi toplamak için nasıl kullanılabileceğini ayrıntılı bir şekilde gösteriyor. Form işleme geçmeden önce, bir mahkeme ya da herhangi bir NSA çalışanı tarafından kontrol edilmiyor.

Bir tanıtım slaytı, yazılımın elektronik postaların içerikleri, ziyaret edilen internet siteleri, aramalar ve bütün bunların üstverileri dahil olmak üzere “normal bir kullanıcının internette yaptığı nerdeyse her şeyi” topladığını iddia ediyor.

Analistler ayrıca bir kişinin “gerçek zamanlı” süren internet faaliyetlerinden, Xkeyscore ve diğer NSA sistemlerini kullanarak bilgi toplayabiliyor.

ABD hukukunda eğer gözetlenecek hedef “ABD vatandaşı” ise, NSA’in birey hakkında Yabancı İstihbarat Gözetleme Kanunu (Fisa) yetkisi temin etmesi zorunlu. Buna rağmen ABD vatandaşlarının yabancılarla yaptığı iletişimler için  böyle bir yetki zorunluluğu yok. Ancak XKeyscore yasal otorite sağlamasa da, ABD vatandaşlarının yetki sağlanmadan, geniş bir elektronik gözetleme yapmak için teknolojik yeterlilik sağlıyor.

Bir eğitim slaytı, dijital faaliyetlerin XKeyscore tarafından sürekli toplandığını ve analistlerin veritabanlarını, ne zaman olursa sorgulayabildiklerini gösteriyor.

XKeyscore’un analistlere üstveri araması yapmayı sağlamasının nedeni, hedef alınan kişi ile bağlantılı bir elektronik posta hesabı bulunamadığında bile (NSA dilinde bir “ayırıcı”),  elektronik posta ve tarayıcı geçmişi gibi internet faaliyetlerinde arama yapabilmeye olanak sağlamak.

Analistler ayrıca isim, telefon numarası, IP adresi, anahtar kelimeler, internet faaliyetinin yürütüldüğü dil ya da hangi tip tarayıcının kullanıldığı üzerinden arama yapabiliyor.

Bir belge arama genişliğinin nedenini, “Güçlü seçimin (Elektronik posta üzerinden arama) kendisi bize çok limitli imkan sunuyor” çünkü ” internette harcanan zamanın büyük bölümü,  isimsiz icra edilen faaliyetler” olarak açıklıyor.

NSA belgeleri, 2008 yılında XKeyscore kullanılarak elde edilen bilgilerle, 300 teröristin yakalandığını iddia ediyor.

Belgelerde analistler, içerik için bütün veri tabanın aranmasının, ayıklanması gereken çok fazla sonuç çıkaracağı hakkında uyarılıyor. Onun yerine analistlere, incelemelerin daraltılması için veritabanında bulunan üstverilerin kullanılmasını öneriliyor.

Aralık 2012 tarihli bir belgede bulunan ‘uyumlu ekler’ başlıklı bir slayt, aranabilecek çeşitli bilgi alanlarını açıklıyor. Slayt bilgi alanlarına “hem Kullanıcı adı, hem de alan tarafından bir görüşmede görülen bütün elektronik postalar”, “Bir görüşmede görülen bütün telefon numaraları” ve “elektronik posta hesabı, kullanıcı adı ve arkadaş listesinin dahil edileceği konuşma faaliyetleri”ni de dahil ediyor.

Elektronik posta gözetimi

Bir gizli belge yazılımın nasıl “Kime, kimden, CC, BCC kapsamında elektronik postaların, internet sayfalarının ve belgelerin içinde arama” yaptığını açıklıyor.

Elektronik postalarda arama yapmak için bir analist, yazılıma kişinin posta adresini ekranda gözüken basit bir arama formuna, açıklaması ile birlikte girmesi yeterli.

Bundan sonra analist, okumak istediği postayı seçerek, NSA’in okuma yazılımında açıyor.

Sistem, NSA analistlerinin seçtikleri herhangi birinin iletişiminden bilgi yakalayabildiği yönteme benzer şekilde çalışıyor.

Bir belge analizcilerin, hem yasal hem de hedef açıklamaları sağlayan bir kaç basit menüye tıklayarak, herhangi birinin gözetlenmesinin başlayabileceğini anlatıyor. Menudeki seçenekler seçildiğinde, hedefler gözetleme için işaretlenmiş oluyor ve analistler de onların iletişimlerinin içeriklerini inceleyebiliyor.

Konuşmalar, tarayıcı geçmişi ve diğer internet faaliyetleri

Elektronik postalar dışında XKeyscore, analistlere sosyal medya dahil, diğer internet faaliyetlerin, gözetleme imkanı sunuyor.

Postaların okunmasında kullanılan DNI Presenter adındaki NSA aracı ayrıca, XKeyscore’u kullanan bir analiste, Facebook konuşmalarının ya da özel mesajların okunmasını mümkün hale getiriyor.

Analist, Facebook kullanıcı ismini ve zaman aralığını arama ekranına girerek, Facebook konuşmalarını gözetleyebiliyor.

Analistler internet tarama faaliyetlerinde, kullanıcının ziyaret ettiği sitelerde girdiği arama terimleri dahil, geniş bir bilgi aralığında arama yapabiliyor.

Bir slayt HTTP faaliyetlerinin anahtar kelimeyle aranabilme kabiliyetinin analistlere, “normal bir kullanıcının internette yaptığı neredeyse her şeye” giriş imkanı sağladığını belirtiyor

XKeyscore yazılımı ayrıca analistin belirlediği internet sitelerine giren herkesin IP adreslerini öğrenme imkanı sunuyor.


XKeyscore yazılımı ile girilebilir iletişim miktarı şaşırtıcı derecede geniş. 2007 tarihli bir NSA raporuna göre, toplanmış ve veritabanlarına depolanmış 850 milyar telefon görüşmesi ve yaklaşık 150 milyar internet kayıdı bulunuyor. Belge, veritabanına günde 1 ile 2 milyar arasında kayıdın eklendiğini belirtiyor.

Haberin orjinal metnini okumak için tıklayın

The Guardian’ın internet sitesinde yer verdiği NSA sunumunu görmek için tıklayın

Kaynak: http://t24.com.tr/haber/abdnin-buyuk-biraderi-xkeyscore/235782


%d blogcu bunu beğendi: