Ağ toplumunun ekonomi politikası yayınlandı…

Mayıs 14, 2013

Özgür Uçkan’ın Ağ Toplumunun Ekonomi Politikası adlı kitabı e kitap olarak yayınlandı. Kitabı edinebilmek için:

http://www.reportare.com/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=12:a-toplumunun-ekonomi-politikas&Itemid=108


FinFisher, kirli gözetim ve Türkiye

Mayıs 14, 2013

Yazan: Özgür Uçkan

Geçen yazımda size, ABD’de çıkartılmaya çalışılan ve sadece ABD’yi değil hepimizi ilgilendiren, bir küresel gözetim ve polis devletinin taşlarını döşeyecek CISPA’dan (Siber İstihbarat Paylaşım ve Koruma Yasası) söz etmiştim; bu yasaya karşı yükselen küresel muhalefetten de. Nitekim bu muhalefet başarılı oldu ve ABD Senatosu yasayı görüşmeyeceklerini açıkladı (http://goo.gl/aGZXj). SOPA, PIPA ve ACTA’dan sonra bir zafer daha… Gerçi Senato’nun bu adımı daha iyi gizlenmiş bir gözetim yasası çıkarmak için attığını düşünmek de mümkün (http://goo.gl/DPqZj; http://goo.gl/HzDeL). ACTA’nın küllerinden doğan TPP (Pasifik-aşırı Ortak Ticaret Anlaşması) dayatmaları da bütün anti-demokratikliğiyle sürüyor (http://goo.gl/TtzfE). Eh, kavga devam ediyor…

Bu arada, Kanada merkezli sivil inisiyatif Citizen Lab, küresel güvenlik ve casusluk endüstrisiyle ilgili bir rapor daha yayınladı: “Sadece onların gözleri için: Dijital casusluğun ticarileştirilmesi” (http://goo.gl/m1OAx).  Rapor, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 36 ülkenin kendi vatandaşları üzerinde ileri dijital casusluk sistemleri kullandığını kanıtlıyor. Söz konusu sistem, İngiliz Gamma International şirketinin devletlere sattığı FinFisher ve FinSpy… Kullanıcıları aldatmak için, ünlü Firefox tarayıcısının logo ve kodunu da kullanan bu “ağlara sızan ticari kötücül yazılım”a karşı Mozilla Vakfı da şikayette bulunmuş (http://goo.gl/vsO6o).

Rapor, Türkiye’de de halen FinFisher Command & Control sunucularının çalıştığını saptamış (http://goo.gl/vsO6o). Bu casusluk “malware”lerinin şimdiye kadar özellikle devletler tarafından tamamen yasal muhalefet yürüten kişi ve grupları hedef alarak kullanıldığı biliniyor. Bu kullanımın ne ülkemizin anayasasına, ne Ceza Kanunu’na ne de imza koyduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olmadığı açık.

Asıl tehdidin “Dijital Paralı Askerler”den geldiğini daha önce de söylemiştim (http://goo.gl/5VMYG). Çünkü “milli güvenlik” devletleri ve paralı askerleri, CISPA ya da bizim “siber güvenlik planı” gibi sözüm ona “yasal” kılıflara dahi ihtiyaç duymadan saman altından su yürütebiliyor (http://goo.gl/PFQ3y). Umarım Meclis’ten birileri ülkemizde FinFisher ve Gamma International aracılığıyla yürütülen bu hukuksuz faaliyet hakkında otoritelere bir kaç soru yöneltir. Çünkü, görüldüğü gibi hiç bir şey uzun süre saklı akmıyor, kokusu çıkıyor…

Kaynak:http://www.bthaber.com/finfisher-kirli-gozetim-ve-turkiye/#


Final Declaration of 1st National New Media Conference was published…

Mayıs 10, 2013

It is necessary to develop methods against applications such as sensorship, surveillance and control that threatening and restricting internet consistently. Internet should rebuild  at any time as a place where the circulation of information is unlimited, open to public and democratic negotation, citizen participation and control. In this context, in the social life every dimension of activism should be developed.

One of the main points emerged after the discussions about the digital activism is theoretical frameworks are of great importance. Altough the contribution of theoretical debates to the field is undeniable, increased of studies on and dialogue between disciplines and thus theoretical ground becomes strong.

In this regard, the method problem distinctly stands out. In humanities and social sicences the method is way of showing theoretical and conceptual framework. Therefore new media studies should give importance to the method and research techniques. In this sense, sharing the research experience  and field experience is an important sharing process and a reflexive activity. This very point can feed original discussion about the field and new media.

Within the framework of surveillance and control phenomenon, protection of personal data and prevention violation of communication privacy should be considered as on of the important agenda item.

Being a hacker phenomenon, the hacker ethics issues should be addressed by the hacker community and academia.

New media is changing art forms and practices, social, political and economic relations, ıt is a new means of expression at  visulation of the cases and means of expression can be improved by various literacy.

New media literacy needs to be improved at every part of life political and social life. By this way, in various new media environments qualified usage pratice can be developed within the framework of civic culture. New media literacy stakeholders are universities, non-governmental organizations and all citizens.

Similarly, despite the fear culture and moral panic that are tried to be created/make widespread, tools and media, opportunities should be emphasized and highlighted.

Considering the subject, scope and diversity of congress program, and also considering the dynamic, rapidly changing structure of the environment, researches from different disciplines working together in this field  can bring diversity and richness.

Alternative Informatics Association and Kocaeli University Faculty of Communication; May 8th 2013


I . Ulusal Yeni Medya Kongresi Sonuç Bildirisi Yayınlandı…

Mayıs 8, 2013
 • Sansür, gözetim ve denetim gibi interneti sürekli olarak tehdit eden ve kısıtlayan uygulamalara karşı direniş yöntemleri geliştirmek elzemdir. İnternet, bilginin sınırsız bir şekilde dolaşımda olduğu, kamusal ve demokratik müzakereye; yurttaş katılımı ve denetimine açık bir alan olarak her an yeniden inşa edilebilmelidir. Bu bağlamda toplumsal yaşamda aktivizmin her boyutunun geliştirilmesi önemlidir.

 

 • Dijital aktivizm teması etrafında yapılan tartışmalar sonrasında ortaya çıkan temel noktalardan biri, konunun ele alındığı kuramsal çerçevelerin büyük önem arz ettiği oldu. Her ne kadar teorik tartışmaların alana katkısı yadsınamaz olsa da çalışmalar ve disiplinler arasındaki diyalogun artması ve böylece kuramsal zeminin sağlamlaşması gerekmektedir.
 • Bu bağlamda yöntem sorunu belirgin biçimde öne çıkmaktadır. Sosyal ve beşeri bilimlerde araştırmanın kavramsal ve kuramsal çerçevesinin işe vurulma biçimi olan yöntem ve araştırma tekniklerinin yeni medya çalışmalarında üzerinde durulması ve yöntem konusuna önem verilmesi gerekmektedir.  Araştırmaların, araştırma sürecinin ve sahada yaşananın da paylaşılması bu anlamda önemli bir deneyim paylaşım süreci ve düşünümsel bir faaliyettir. Tam da bu nokta alana ilişkin özgün tartışmaları ve yeni medyanın ne’liğine ilişkin tartışmaları besleyebilir.
 • Gözetim ve denetim olguları çerçevesinde kişisel bilgilerin korunması ve iletişimin gizliliğin ihlalinin engellenmesi önemli gündem maddelerinden biri olarak ele alınmalıdır.
 • Hackerlik olgusu, hacker etiği konularının da gerek hacker camiası gerekse akademiya tarafından ele alınması gerekli görünmektedir.
 • Yeni Medyanın sanat yapma biçim ve pratiklerini değiştirdiği, toplumsal, politik, ekonomik ilişkilerin, olguların, görselleştirilmesinde yeni bir anlatım aracı olduğu ve bu aracın ifade biçiminin çeşitli okur yazarlıklarla geliştirilebileceği ortaya çıkmaktadır.
 • Yeni medya okuryazarlığının siyasal, toplumsal yaşamın her alanında ve kesiminde  geliştirilmesi gereklidir. Bu şekilde yeni medyanın muhtelif ortamlarında nitelikli kullanım pratiği yurttaşlık kültürü çerçevesinde geliştirilebilir.  Yeni medya okuryazarlığının paydaşları, üniversiteler, sivil toplum kurumları ve bu durumda tüm yurttaşlardır.
 • Benzer biçimde, yeni medya araç ve ortamlarına ilişkin toplumsal algıda yaratılmaya/ yaygınlaştırılmaya çalışılan korku kültürüne ve ahlaki paniğe karşın araç ve ortamların, olanakların altının çizilmesi ve yaygınlaştırılması vurgulanması gereken başka bir konudur.
 • Yeni medya çalışmalarının kongre programına da yansıyan konu, kapsam ve çeşitliliği düşünüldüğünde ve ayrıca araç ve ortamlara ilişkin canlılık, dinamik ve hızla değişen yapı göz önüne alındığında alanda farklı disiplinlerden araştırmacıların bir arada üretme pratiğinin de gerekliliği ve alana getireceği zenginlik önemli bir vurgu olarak ortaya çıkmaktadır.

 

8 Mayıs 2013

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği

 

 


Yeni Medya Kongresini Twitter’da Takip için….

Mayıs 4, 2013

Yeni Medya Kongresini Twitter’da takip etmek istiyorsanız, Kongre hesabı @yenimedyakou olup, Kongre hashtag’ı #yenimedyakongresi’dir…7-8Mayıs’da KOÜİF’de….veya siberuzamda görüşmek üzere…

YMK sekretarya


Yeni Medya Çalışmaları Kongresi ve atölyeler

Mayıs 2, 2013

Kocaeli’nde düzenlenecek I. Yeni Medya Çalışmaları Kongresi programı açıklandı. Kongre günlerinde ücretsiz olarak yapılacak olan Dijital Oyun Atölyesi ve Ağ Haritalama Atölyesi için de kayıt yapılabiliyor.

***
Dijital Oyun Atölyesi “kendi dünyamı kendim yaparım..”

 • Oyun Geliştirme Hayat Döngüsü
 • Oyun Tasarımına Kapsamlı Bakış
 • Oyun Tasarımı Atölye
 • Katılımcıların, kendilerine verilen belli kurallar ve bileşenler üzerinden bir oyun tasarlamaları
 • Katılımcıların, çevrelerinde gördükleri herhangi bir oyun ya da durum üzerinden bir oyun tasarlamaları
 • Yaratılan oyunun tasarım dokümanlarının yazılması

Şevket Özer Kürkçüoğlu
(Oyun tasarımcısı ve yapımcısı, rtb.com.tr)

Yer:
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi, D1 nolu derslik

Zaman:
7 Mayıs Salı, saat 14:00-17:00

Kayıt olmak için:
fidaner@gmail.com

***
Ağ Haritalama Atölyesi

Büyük ölçekli ağların yaratıcı bir eylem olarak tasarımına ve katılımcıların ağ haritalamanın yaratıcı bir ortam olduğuna dair düşüncelerinin geliştirilmesine odaklanan bir atölye çalışması.

Katılımcılar temel el çizimi alıştırmalardan başlayarak, adım adım bilgisayarda karmaşık ağ diyagramları geliştirilecekler.

Atölyede ağ haritalama, modelleme, analiz ve ilişkisel düşünce, merkeziyet, küme analizleri ve bilgi tasarımı gibi konulara ağırlık verilecektir.

Katılımcılar özellikle gözlem üzerinden, kendi ilgi ve çalışma alanlarından ağ haritaları çıkarırken, ortak haritalama çalışmaları ile, taslak çıkararak ve ağlar üzerine tartışarak en iyi bilgiyi edineceklerdir.

Burak Arıkan

teaching.burak-arikan.com
/creative-networking
graphcommons.com

(Kayıt olunuz ve laptop getiriniz)

Yer:
Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi
Umuttepe Yerleşkesi, D1 nolu derslik

Zaman:
8 Mayıs Çarşamba, saat 14:00-18:00

Kayıt için:
aslitelli@sehir.edu.tr


%d blogcu bunu beğendi: