HackCon I Etkinlikten…

Haziran 24, 2012

 23 Haziran 2012 Panel katıımcıları…


DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ İÇİN BİLİŞİM SEMİNERİ

Haziran 19, 2012

Bilgi üretme, işleme, saklama ve iletme süreçlerini büyük ölçüde değişime uğratan yeni iletişim teknolojileri zamanı ve mekanı radikal bir biçimde etkileyerek ekonomik, siyasi ve kültürel dönüşümleri tetiklemiştir. Bu teknolojileri temel alan planlama ve projelerle uluslararası işbölümü ve küresel iktidar odakları yeniden yapılanmış, kapitalizmin küreselleşmesinin en önemli adımları atılmıştır.Aslen sermayenin gereksinimleri doğrultusunda oluşan ve gelişen yeni iletişim teknolojilerinin, emekten ve halktan yana kullanılması, yeniden düşünülmesi ve dönüştürülmesinin imkanları uzunca bir süredir tartışılmış ve çeşitli deneyimler ortaya konmuştur. Diğer yandan, yeni iletişim teknolojileri gelişmiş bir denetim/gözetim mekanizmasını da mümkün kılmaktadır.

1970‘lerden bugüne “bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunmayı” kendisine görev bilmiş TMMOB örgütlülüğün bir parçası olarak, 23 Haziran 2012 Cumartesi günü, bu konuları ele alacağımız “Demokratik Kitle Örgütleri İçin Bilişim” başlıklı bir seminer gerçekleştirilecektir. “Demokratik Kitle Örgütleri, Yenilenme ve Enformasyon Teknolojileri”, “Dijital Aktivizm: Yöntemler, Örnekler, Araçlar”, “Yeni Gözetim, İnternette Anonimlik, Ne Yapmalı?” başlıklarından oluşacak seminer sonrasında, konu katılımcı örgütlerle tartışılarak geleceğe dönük bir yol haritası oluşturulması planlanmaktadır.
Bu alanda meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla uzun vadeli bir işbirliği ve ortak çalışmanın gerçekleştirilmesine yönelik bir ilk adım olarak düzenleyeceğimiz etkinliğe katılımınız için gereğini bilgilerinize sunarız.

TARİH: 23 Haziran 2012 (Cumartesi) Saat:14.00

YER: EMO Genel Merkezi Toplantı Salonu

ADRES: Ihlamur Sokak No:10 Kızılay/ANKARA

PROGRAM:

Demokratik Kitle Örgütleri, Yenilenme ve Enformasyon Teknolojileri
Doç. Dr. Funda Başaran-Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dijital Aktivizm: Yöntemler, Örnekler, Araçlar

Oktay Dursun-EMO Ankara Şubesi Örgütlenme Sekreteri

Yeni Gözetim, İnternette Anonimlik, Ne Yapmalı?
İzlem Gözükeleş-EMO Ankara Şubesi Bilgisayar Mühendisliği MDK Üyesi

Tartışma/Forum


HackCon I: ‘Hacker’ nedir, ne değildir?

Haziran 18, 2012

Günlük haberlerin bir parçası, güncel sosyal / siyasal gündemlerin ayrılmazları haline gelen yeni kavramlar var artık: hack, hacker, hacktivizm..

Kimdir hacker? Kime hacker denir? Neye inanırlar? Motivasyonları nelerdir? Her sisteme girer, her sırrı afişe eder ya da zarar mı verirler? Sınırları yok mudur? İnandıkları etik değerler nelerdir? Hacktivizm siyasal aktivizmin bir parçası olarak nasıl değerlendirilebilir? Hacker olmak suç mudur?

Tüketici, yüzeysel ve niteliksiz teknoloji pratiğine karşı hack kültürü neler önermekte ve yapmaktadır? Bu kültür, bilgi ve becerilerin paylaşılması, böylece yaygınlaşması ve özgürleşmesi için nasıl bir rol
oynar?

Alternatif Bilişim Derneği, bu güncel soruları tartışmak üzere konunun uzmanlarını ve taraflarını biraraya getiriyor..
23 Haziran cumartesi günü Beşiktaş EMO’da düzenlenecek olan HackCon I’de buluşalım.
Toplantı herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. Kayıt için kayit [at] alternatifbilisim.org

Tarih: 23 Haziran 2012

Saat: 13.00 – 18.30

Yer: Elektrik Mühendisleri Odası, Beşiktaş

 


ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Türkiye Ülke Raporu (2011)

Haziran 13, 2012

ABD Dışileri Bakanlığı İnsan Hakları Türkiye ülke raporunda İnternet! (2011)

İfade ve basın özgürlüğüne hükümet müdahalesi: Ceza yasası ve terörle mücadele yasası, siyasi ve kültürel açıdan hassas konularda basın ve konuşma özgürlüğünü kısıtlayan çok çeşitli hükümler içermektedir.  Gazetecilerin, yazarların, Kürt entelektüellerin ve siyasi aktivistlerin tutuklanması ve yargılanması siyasi liderler tarafından yapılan, mahkumiyet getiren konuşmalarla birleşince ifade özgürlüğü üzerinde soğutucu bir etki yapmıştır. Yılsonunda, çoğu yasadışı kurumlarla bağlantıları olduğu suçlamasıyla ve terörle mücadele kapsamında 100’den fazla gazeteci yargılanarak hapsedilmişti.  Medya günlük olarak hükümet liderlerini ve politikalarını eleştirmeye devam etse ve pek çok durumda hükümete muhalif bir tavır benimsese de yasal takibattan kaçınmak için aydınlar, yazarlar, gazeteciler ve medya kuruluşları artan bir şekilde oto sansür uyguladıklarını bildirmişlerdir. Hükümet ve mahkemeler içeriğine göre çeşitli Web sitelerine erişimi sınırlandırmıştır.

İnternet Özgürlüğü

Hükümet internet üzerindeki kısıtlamalarını sürdürdü. İnternete ilişkin yasa, bir web sitesinin şu sekiz suçtan birini işlediğinden şüphe edilmesi durumunda hükümetin söz konusu siteye erişimi yasaklamasına izin vermekte: Atatürk’e hakaret, müstehcenlik, fuhuş, kumar, intihara teşvik, çocuklara yönelik cinsel taciz, uyuşturucu kullanımı ve sağlığa tehlikeli maddelere ilişkin suçlar. Bir savcı şikâyet üzerine veya kişisel gözlemler sonucunda bir hâkimden kurallara uymayan bir siteye erişimin yasaklanmasını talep edebilmekte veya çok acil bir durumda Telekomünikasyon Başkanlığı (TİB) yasağı uygulamaya koyabilmekte. Her iki durumda da hâkimin konu hakkında 24 saat içinde karar vermesi gerekmekte. Yasak kararının çıkmasının ardından internet hizmeti sağlayıcının (ISS) 24 saat içinde siteye erişimi engellemesi gerekmekte. Hâkim erişim engelini onaylamazsa savcının sitenin erişime açık olduğundan emin olması gerekmekte. ISS idarecileri yasal emre uymadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis cezası alabilmekte. Ayrıca, yasa gereğince bir kişi herhangi bir web sitesinin kişisel haklarını ihlal ettiğini düşündüğünde, TİB’den ISS’nin ihlal konusu içeriği kaldırma talimatı vermesini talep edebilmekte. Terörle mücadele yasası ve ceza yasasının diğer bölümleri de Web sitelerine erişimi engellemek için kullanılabilmekte.

Yıl sonunda erişimin engellendiği web sitelerinin sayısına dair resmi rakamlar bulunmuyordu. Ancak, internet özgürlüğü meseleleri üzerinde çalışan bir STÖ olan Engelliweb, ülkede 31 Ekim’e kadar 15595 siteye erişimin engellendiğini, bunun 2009’da bildirilen rakamlara göre çok büyük bir artış gösterdiğini belirtti. Bilgi teknolojileri kurumu (BTK) engellenen sitelerin yüzde 81’inin pornografik içeriğe sahip olduğunu bildirdi.

21 Eylül’de Ankara Ağır Ceza Mahkemesi welat.org, firatnews.org, medciwan.com gibi Kürtçe radyo  ve video yayını yapan 16 web sitesine erişimi engelledi.

2010 yılında TİB 6 Ağustos’ta TB, internet yasasının müstehcenlikle ilgili “hukuki değerlendirmesi” sonucunda mahkeme kararı olmaksızın Playboy dergisinin web sitesine erişimi yasakladı. Yasak yıl sonunda hâlâ yürürlükteydi.

BTK ülkede 25.850 internet kafe olduğunu bildirdi. İnternet kafeler özellikle gençler tarafından kullanılmaktadır.

İnternet yasası kapsamında, İnternet kafeler de dahil olmak üzere kitlesel kullanım olanağı sağlayanlar sadece yerel otoriteden merkezi yönetimi temsil eden resmi bir faaliyet belgesi aldıkları taktirde çalışabilirler. Hizmet sağlayıcıların TİB tarafından onaylanan filtreleme araçlarını kullanma ve dağıtmaları gerekmektedir. İzinsiz şekilde internet hizmeti sağlayanlar idari para cezalarıyla karşılaşırlar. İnternet aktivistleri Aralık ayı itibariyle Türkiye’deki internet kafelerde bir milyondan fazla web sitesine erişimin engellendiği bildirilmiştir. Birçok ana akım LGBTT örgütleri web siteleri bloke edilmiştir. Bunlar arasında Kaos GL haber portalı da vardır.

Hükümet ve üniversite binalarında internet erişiminde ek sınırlamalar getirilmiştir. 21 Eylül’de milletvekili Aylin Nazlıaka verdiği soru önergesinde Başbakana parlamento binasındaki internet bilgisayarlarında Lambada ve Kaos GL gibi LGBT sitelerine erişimin engellenmesini sormuştur. Her iki organizasyonda TİB tarafından yayımlanan “kara liste”de yer almaktaydı.

Ağustos ayında, zorunlu filtre uygulamasına karşı ulusal ve uluslar arası protestolardan sonra, hükümet internetin güvenli kullanım ilkeleri ve prensipleriyle ilgili bir düzenlemeyi tanıtmak üzere planı revize etti. Kasım ayında BTK “çocuk” ve “aile” olmak üzere iki tercih sunarak zorunlu olmayan filtre uygulamasını yürürlüğe koymuştur. Sivil toplum örgütleri, hem hükümetin İnternet’te çocuklar ve aile için neyin uygun olduğuna karar vermeye hükümetin katılımı ve siteleri engellemek için kullanılan kriterlerdeki şeffaflık eksikliğinden dolayı programı eleştirmeye devam etti.  Alternatif Bilişim Derneği, BTK’nın böyle bir karar verme hakkına sahip olmadığı iddiasıyla Danıştay’a yeni düzenleme aleyhine dava açtı.

Hükümet yetkilileri “milli güvenliği, toplum düzenini, sağlığını ve ahlakını” korumak veya bir suçu engellemek için internet kullanıcısının kayıtlarına nadir de olsa erişti. Polis bu tür bir girişimde bulunmadan önce, bir hâkimden ya da acil durumlarda “en yüksek idari merciden” izin almak zorunda ve genellikle uygulamada söz konusu izni aldı.

 


16 Haziran 2012 Panel: Türkiye’de Dijital Gözetim

Haziran 3, 2012

Dijital gözetim kitabının panelimizin detayları netleşti. İlgili
bağlantılar aşağıda. Yayalım. Katılım herkese açık ve ücretsiz.

Kayıt için kayit@alternatifbilisim.org adresine eposta alıyoruz.

Afişi hem PDF hem de PNG koyduk. Dijital mecranın dışında PDF’den çıkış
alıp okullara, kafelere, barolara vb. asabiliriz.

Wiki:
http://bit.ly/L5xH9F

Facebook Event:
http://www.facebook.com/events/289067057856235/

Afiş:
http://www.alternatifbilisim.org/w/images/Panel-tdg.png

Afiş pdf:
http://www.alternatifbilisim.org/w/images/Tdg-afis.pdf

Tweet:
https://twitter.com/altbilisim/status/209284944357371904

Yer: LaresPark Otel Taksim-İstanbul
Saat:14.00
Düzenleyen: Alternatif Bilişim Derneği ve FES İstanbul Temsilciliği

%d blogcu bunu beğendi: